Search Results

You are looking at 1 - 10 of 39 items for

  • Author or Editor: Attila Kiss x
Clear All Modify Search

A szerzők kritikai módon elemzik a hagyományos élettani szemléletet és kiegészítik új megállapításokkal. Ezeket légzést és vérkeringést szimuláló, validizált számítógépes modelleken igazolják és a klinikai gyakorlat számára használható, az alábbi következtetésekben összegzik: a légzés és a szív négydimenziós függvényrendszere hasonló; a tüdőperfúziónak van egy, nem az arteriovenosus nyomáskülönbségtől függő vízesészónája; az egyes tüdőrészek időállandó-különbségei vérgázmódosító hatásúak; a pulmonalis kapilláris nyomás azonos az arteria pulmonalis nyomás diasztolés értékével; a szív nem nyomáspumpa, hanem áramlásforrás; a szívkamrákat az artériás rendszer bemenő impedanciaértéke és nem a hagyományos nyomás/áramlás hányados terheli; a nyugalmi, optimális pulzusszám aortahosszfüggő; ez az egész emlősvonalra érvényes törvényű, mert a rezonanciaelv közreműködik benne; a tachycardia a bemenő impedanciát csökkenti; ez mindkét kamrára igaz; a pozitív végnyomású gépi lélegeztetés mellett nem elég az artériás vérgáz vizsgálata, hanem a kevert vénás vérgázértéket is követni kell; a koszorúér valós vérkeringése csak az ütésenkénti vérellátással jellemezhető. Eredményeiket a szerzők a gyér, vonatkozó szakirodalom adataival vetik össze.

Restricted access

Porcine circovirus type 1 (PCV1) is considered to be a non-pathogenic virus detected in cell cultures, vaccines or products used for cell culture preparations, all of them of porcine origin. Serological evidence and genetic studies suggested that PCV1 was widespread in domestic pigs. The presence of PCV1 in wild boars in Germany was also described using serological methods. This paper reports the first detection of PCV1 in Hungarian wild boars. Samples were collected at slaughterhouses and processed for polymerase chain reactions. The complete genome of PCV1 detected in the samples was determined and compared with the available PCV1 sequences of the GenBank database. The genomes formed two distinct clusters with minimum differences, where the Hungarian wild boar PCV1 (WB-H8) grouped together with genomes originating from domestic swine from China and Australia and with a genome detected in a porcine pepsin product.

Restricted access

Cells of the immune system synthesize, store, and secrete polypeptide and amino acid type hormones, which also influence their functions, having receptors for different hormones. In the present experiment immunophenotyped immune cells isolated from bone marrow, thymus, and peritoneal fluid of mice were used for demonstrating the adrenocorticotropic hormone (ACTH) and triiodothyronine (T3) hormone production of differentiating immune cells. Both hormones were found in each cell type, and in each maturation state, which means that all cells are participating in the hormonal function of the immune system. The lineage-independent presence of ACTH and T3 in differentiating hematopoietic cells denotes that their expression ubiquitous during lymphocyte development. Higher ACTH and T3 content of B cells shows that these cells are the most hormonally active and suggests that the hormones may have an autocrine regulatory role in B cell development. Developing T cells showed heterogeneous hormone production which was associated with their maturation state. Differences in the hormone contents of immune cells isolated from different organs indicate that their hormone production is defined by their differentiation or maturation state, however, possibly also by the local microenvironment.

Restricted access

A plazmasejtes leukémia a myeloma multiplex ritka és agresszív megjelenési formája. Kezelése megoldatlan, és különösen a szekunder plazmasejtes leukémiák esetén várható gyors progresszió. A szekunder formában ugyanis többnyire intenzív kemoterápiában részesült myelomás betegekben terminálisan következik be a leukémiás transzformáció, míg a primer esetekben már a diagnózis idején kimutathatók a plazmasejtes leukémia tünetei. A szerzők nem szekretoros myeloma multiplex miatt perifériás autológ őssejt-transzplantáción átesett plazmasejtes leukémiás betegük kezelését ismertetik. A bortezomib (proteaszómagátló), a doxorubicin és a dexamethason kombinációja (PAD-protokoll) komplett remissziót és kilenc hónapos túlélést eredményezett. A többnyire betegismertetéseken alapuló irodalmi adatok szerint a PAD-protokoll, saját tapasztalatunkhoz hasonlóan, plazmasejtes leukémiában is hatékony és jól tolerálható. Autológ és/vagy allogén transzplantációval kombinálva a betegek túlélésének további javulása várható.

Restricted access
Magyar Sebészet
Authors: Lukács Veres, Sándor Sz. Kiss, Regina Kiss, Attila Enyedi, Tamás Végh, László Damjanovich and István Takács

Absztrakt

A spontán nyelőcsőruptura kezelése magas morbiditással és mortalitással jár. Primer sebészeti ellátást követően számos szövődménnyel szembesülhetünk. Egy 29 éves Boerhaave-syndromás férfi beteg esetében a suturázott nyelőcsőszakasz insufficientiáját a stentelés sem oldotta meg, ezért transgastricus drainage-t alkalmaztunk. Ezzel lassan, fokozatosan letapadt a sérült terület, a beteg nem szorult újabb műtétre, nyelőcsövét meg lehetett őrizni. Strictura sem alakult ki. A transgastricus nyelőcsődrainage válogatott esetekben eredményes kezelési eszköz lehet.

Restricted access
Magyar Sebészet
Authors: Lukács Veres, Regina Kiss, Miklós Boros, Attila Enyedi, István Takács, Sándor Kollár, László Damjanovich and Sándor Sz. Kiss

Absztrakt

A baleseti és ortopéd sebészek gyakran használnak tűződrótot a clavicula és a humerus rögzítésére. A fémanyagok mellüregbe történő elvándorlása ritkán fordul elő. Egy idős nőbeteg humeroscapularis ízületét ismételt jobb vállficama miatt 6 héttel korábban Kirschner-drótokkal tűzték meg. Kontrollröntgen során fedezték fel, hogy a tűződrótok a jobb mellüregbe vándoroltak. Videothoracoscopos úton technikailag nem lehetett őket eltávolítani, ezért jobb oldali thoracotomia történt. Pneumolysist követően a 2-es tüdősegmentumból és a kupolánál, medialisan a gerinccsatornába fúródó Kirschner-drótot távolítottak el. A posztoperatív időszakban sebészeti komplikáció nem volt. A szerzők áttekintik ennek a ritkán előforduló szövődménynek az irodalmát és felhívják a figyelmet, hogy a mellüregbe vándorolt tűződrótok eltávolítása szükséges a fenyegető súlyos szövődmények megelőzésére.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: László Váróczy, Árpád Illés, Emese Kiss, Zoltán Szekanecz, Pál Soltész, Sándor Sipka, Attila Kiss, Miklós Udvardy, Gyula Szegedi and Margit Zeher

A súlyos, terápiarefrakter poliszisztémás autoimmun kórképek kezelésében alternatíva lehet a nagy dózisú kemoterápia autológ őssejt-szupportációval. A szerzők saját kezdeti tapasztalataik ismertetését tűzték ki célul. Eredmények: A szerzők intézményükben 2006. augusztus és 2007. november között összesen 7 autoimmun beteg őssejt-transzplantációját végezték el: közülük kettő szisztémás lupus erythematosusban, négy rheumatoid arthritisben, egy pedig szisztémás sclerosisban szenvedett. Az őssejt-mobilizálás során cyclophosphamid + kolóniastimuláló faktor terápiát alkalmaztak, a kondicionáló kezelés nagy dózisú cyclophosphamid (200 mg/ttkg) + antithymocyta-globulin (9 mg/ttkg) protokoll szerint történt. A beadott őssejtek valamennyi betegnél sikeresen megtapadtak. Az egyik szisztémás lupus erythematosus miatt gondozott beteget a 46. napon fulmináns cytomegalovirus-infekció miatt elveszítették, a többieknél súlyos szövődmény nem lépett fel. Átlagosan 10 hónapos követésük során az alapbetegségük tartós remisszióba került, és az életminőségükben jelentős javulás következett be. Következtetések: Az autológ őssejtterápia biztonságosan és eredményesen alkalmazható a súlyos autoimmun betegségek válogatott eseteinek kezelésében is.

Restricted access