Search Results

You are looking at 1 - 10 of 94 items for

  • Author or Editor: Attila Kovács x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

Károly Viski (Torda, 1882-Budapest, 1945) was an outstanding figure in European ethnology in the years between 1920–1945. He was born in Transylvania and trained as a secondary school teacher of Hungarian and Latin at the university of Kolozsvár. As a young teacher he taught in schools in Transylvanian towns and did research on the history of the Hungarian language and dialectology. In 1920 he joined the staff of the Museum of Ethnography in Budapest and became an expert in decorative arts, material culture and European ethnology. His book on the folk art of Transylvania written in the early 1920s was published in many languages. He played a role in the choice of a European, Scandinavian orientation for Hungarian ethnology and in strengthening ties with Sweden, Finland, Estonia and Poland. He was the spiritus rector and editor of the big four-volume synthesis published in the 1930s which presented traditional Hungarian material culture and folklore in a broad European context. He devoted special attention to research on the cultural heritage of the peoples of Transylvania, the co-existence of the Hungarian, German and Romanian ethnic groups and the history of cultural exchange processes. He did a great deal for museums, collections and exhibitions of ethnography. Between 1940–45 as professor at the university of Kolozsvár and later of Budapest he trained a whole series of outstanding students (e.g. Károly Kós, János Kodolányi, Ágnes Kovács, Mária Kresz, Károly Gaál, László Vajda).

Restricted access

Kinetics of growth and product formation of G. toluenoxydans DSMZ 19350 strain were investigated using sodium-acetate as substrate and Fe3+-ions and fumarate as electron acceptor. Response surface method was adapted for evaluation of growth of bacteria. Results showed that maximum growth was detected in the case of 2.2 g/L substrate concentration. Application of higher substrate concentration (>2.5 g/L sodium acetate) significantly inhibits the bacterial growth. Luong’s model was found to be the most suitable to determine kinetic parameters (μmax = 0.033 1/h, KS = 0.205 g/L) of growth of G.toluenoxydans strain, and the growth was completely inhibited at substrate concentration higher than 3.1 g/L. In the case of product formation the Haldane model was used and kinetic parameters are μPmax = 0.123 mg/h, KPS= 0.184 g/L. Correlation between microbial growth and product formation was observed using the Luedeking–Piret empirical method. Both factors (growth and number of cells) affected significantly iron(III)-reduction, thus the product formation. These results are important and open the possibility to design a continuous MFC setting operating with G. toluenoxydans as biocatalyst.

Restricted access

Rectosigmoidealis tumor resectióját követő hasfali rekonstrukció osztályunkon

Abdominal wall reconstruction after resection of a rectosigmoid tumour

Magyar Sebészet
Authors:
Lóderer Zoltán
,
Kovács István
,
Kurán Gyula
,
Kovács Tamás
, and
Nagy Attila

Absztrakt

Középkorú nőbeteget operáltunk osztályunkon lokálisan kiterjedt rectosigmoidealis tumor (GII,T4Nx) miatt. Rectosigmoidealis resectiót és a tumor hasfali propagációja következtében a hasfal partialis exstirpációját végeztük. Műtéti radikalitás: R0. A hasfalat 3 db egymással, a maradék hasfallal és distalisan a symphysisszel összevarrt Gore Mycromesh Plus hálóval, majd kétoldali m.rectus femoris musculocutan neurovascularis lebennyel rekonstruáltuk. Féléves kontroll során recidívát nem észleltünk, passage rendezett, betegünk jó általános állapotban van, hasfala jól tart, mindennapi feladatait képes jól ellátni.

Restricted access
Magyar Pszichológiai Szemle
Authors:
Attila Keresztes
,
Gábor Kovács
, and
István Fekete

DavidS. Gorfein, C__

Restricted access

A talaj mikrobiális biomassza mennyiségének ismerete a növényi tápelemek transzformációja, és a talajállapot minőségének jellemzése miatt fontos. Meghatározását leggyakrabban kloroform fumigációs módszerrel végzik. A kloroformkezelés hatására bekövetkező tömeges mikrobapusztulás arányos az összes biomassza mennyiségével, amely a többlet CO 2 -képződés, vagy a talajból kivonható megnövekedett szerves anyag alapján mérhető. Tárgyaljuk az inkubációs és extrakciós módszereket, összehasonlítva más eljárásokkal. A méréseket befolyásoló tényezőket és a különböző sterilizálási eljárásokat is összehasonlítjuk.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors:
Lajos Döbrőssy
,
Attila Kovács
, and
András Budai

Absztrakt

A citológiai vizsgálatra alapozott méhnyakszűrés – elméletileg – alkalmas korán felismerni és kezelésre juttatni a méhnyak rákmegelőző állapotait és rákját, ezáltal javítani az életminőséget és mérsékelni a célbetegségből eredő halálozást. Ez a lehetőség gyakran kihasználatlan marad, mert egyenlőtlenségek mutatkoznak mind a szűrés „kínálati”, mind a „keresleti” oldalán. Az egyenlőtlenségek – az ország geopolitikai helyzetén túlmenően – adódhatnak az egészségügyi ellátórendszer különbözőségeiből, a szűrés mint szolgáltatás elérhetőségéből. Másfelől, a felkínált szűrés elfogadására befolyással van a célnépesség társadalmi-gazdasági helyzete, egészségtudatossága és tájékozottsága a szűrővizsgálat mibenlétéről, hasznáról és a lehetséges károkozásról. A szolgáltatóknak szorgalmazni kell a felajánlott szűrővizsgálat mind teljesebb elfogadását. Orv. Hetil., 2015, 156(24), 955–963.

Restricted access

Recently, an increase in the occurrence of oral diseases in cats has been observed. Symptoms vary from case to case, but loss of appetite or fastidiousness can almost always be noted. Proliferative inflammatory eosinophilic granulomatosis is a common disease in cats, which may be localised to the skin, the mucocutaneous junctions or the oral cavity. The disease has three different manifestations: indolent cellular ulcer, eosinophilic plaque, and eosinophilic granuloma. The last mentioned form predominantly affects the medial surface of the thigh, the cheek, the tongue and the palate. Pain is not common, the lesion is nonpruritic if localised to the skin, but the nodular form in the oral cavity may make deglutition difficult. In this case, a 10.5-year-old cat was presented in poor condition due to feeding problems. Examination revealed a mass of unknown origin with macroscopically tumorous appearance, localised to the pharyngeal part of the tongue, which made swallowing and voluntary feeding difficult. The granuloma was removed by laser-assisted surgery. After adequate preparation, a LASER diode with 6–10 W output power was used, set to continuous constant-amplitude output (CW) running in a 0.6 mm optic fibre to the site of interest. The removed tissue was examined for pathomorphological features: haematoxylin and eosin, Giemsa, Azan and PAS stainings were performed to aid diagnosis. After surgery the cat recovered fast on steroids, and its condition and quality of life improved greatly. The traditional surgical technique was inapplicable due to the heavy vasculature and corresponding bleeding of the tongue.

Restricted access
Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae
Authors:
Zsolt Simon
,
Mária Szabó
,
Attila Jakab
, and
Péter Kovács
Restricted access