Search Results

You are looking at 1 - 10 of 69 items for

  • Author or Editor: Attila Szabo x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

The paper compares the possibilities of refugees and beneficiaries of subsidiary protection toward their political integration in two countries, Hungary and the United Kingdom. The aim of this comparison is not judge which country is better in this sense but to present and explain a few relevant dimensions of the political integration of refugees and beneficiaries of subsidiary protection. The scrutinized dimensions are the fundamental right of being recognized as a refugee; the right to stay, including legal residency, social support, education, right for employment and right to vote; the right to the free movement furthermore direct political rights as the right to vote; the freedom of expression; the freedom of association and the freedom of assembly and finally possibilities for preferential naturalization.

Obviously, there is no possibility to analyse and evaluate the whole integration process but at least, its legal dimensions are presented in the paper. In the conclusion, the author will make a few suggestions what should be considered when thinking about these questions.

Full access

Validated in several languages, the Subjective Happiness Scale (SHS) is a popular and reliable instrument used in the assessment of perceived happiness. The aims of two current studies were to determine the psychometric properties of the Hungarian version in volunteer adults (N = 252) and non-volunteer university students (N = 142). Exploratory factor analysis of the data gathered from volunteers confirmed the unidimensional structure of the Hungarian SHS (SHS-HU). One component explained 53.69% of the variance. The internal reliability in this sample was .80. Confirmatory factor analyses on the non-volunteer university students’ data yielded excellent model fit (SRMR = .0208; NFI = . 990; GFI = .995; RMSEA < .001; CFI = 1.00) and acceptable internal reliability (.75). The one-week test-retest reliability of the SHS-HU was 0.83. In both studies, the SHS-HU revealed positive correlations with life satisfaction and optimism, while it was inversely related to pessimism (p < .001). The more optimistic individuals scored higher on SHS-HU in both studies (p < .001) which confirmed the scale's divergent validity. Further, when controlling for life satisfaction, optimism and pessimism, there were no gender differences in the SHS-HU scores. These results lend support for the adequate psychometric properties of SHS-HU. Therefore, preliminary evidence suggests that the SHS-HU is appropriate for the assessment of perceived happiness in the Hungarian population.

Open access

The Late Cretaceous (Santonian) fish fauna of the Iharkút vertebrate site (Bakony Mountains, Hungary) is described here. The ichthyofauna includes the lepisosteid Atractosteus sp., the pycnodontid cf. Coelodus sp., Vidalamiinae indet., a non-vidalamiin Amiidae indet., Elopiformes indet., two indeterminate ellimmichthyiforms, cf. Salmoniformes indet., Acanthomorpha indet., at least one indeterminate teleostean, and numerous indeterminate actinopterygians (represented by teeth). Among these taxa, the Iharkút remains of Vidalamiinae and the suggested indeterminate Salmoniformes represent their first occurrence in the Late Cretaceous of Europe. The unidentifiable specimens may suggest the presence of further fish taxa. The gar remains described here further support the Atractosteus sp. affinity of the Iharkút form. Most of the Iharkút fishes are carnivorous, but durophagous taxa are also represented. Although chondrichthyan remains have not been identified in the Iharkút vertebrate material up to now, the ecological distribution of some local fish taxa presumes the possible vicinity of a marine–deltaic environment. Several Iharkút fish taxa are known from North American localities as well, suggesting that the Late Cretaceous European continental fish might have been more diverse and similar to that of North America than previously thought. The necessity of more intensive screen-washing at other European Late Cretaceous vertebrate sites is also emphasized.

Open access

Szakirodalmi áttekintésünk egy olyan pszichológiai rendellenességet tárgyal, amelyben a kompulzív és obszesszív jellegű, túlzott mennyiségű testedzés valamilyen stressz vagy más pszichológiai probléma tüneteként jelentkezik. Ezt a ritka, de súlyos diszfunkciót testedzésfüggőségnek nevezzük. Ennek a deviáns edzési magatartásnak az okát a behaviorista elmélet a pozitív és negatív megerősítés alapján próbálja magyarázni, határvonalat húzva az egészséges és a beteges sportolás, illetve testedzés között. Az elemzés során egy fiziológiai és egy pszichológiai modellt mutatunk be. Áttekintjük a viselkedési függőségekben megjelenő alapvetőnek tekinthető közös tüneteket, a rendellenesség definiálásához alkalmazott vizsgálati módszerünk ezt a célt szolgálta. Egyúttal fel kell hívnunk a figyelmet arra is, hogy a testedzésfüggőség esetében az elterjedt kérdőíves módszer korlátokkal bír, a pontos diagnózis érdekében a jelenség mögött álló pszichológiai indítékot az erre képzett szakembereknek kell tovább vizsgálni.

Restricted access

Abstract

Recent excavation and sampling in the upper part of the Felsőörs section (Balaton Highland, Hungary) yielded important ammonoid findings, identified as belonging to the genera Nevadites, Chieseiceras, Eoprotrachyceras and Falsanolcites. Several specimens of Chieseiceras chiesense were found in a dm-thick clay layer with limestone nodules, regarded as the equivalent of the “Chiesense Groove“ of the Bagolino and other sections in the Giudicarie area (North Italy). The immediately overlying limestone bed yielded Eoprotrachyceras cf. curionii and Falsanolcites cf. rieberi. Together these reliably prove the base of the Curionii Zone, corresponding to the base of the Ladinian Stage, the GSSP of which was recently established at Bagolino. The new data further improved the excellent correlation between the ammonoid records of the Felsőörs section and the Global Stratotype Section at Bagolino. Felsőörs may be considered the most important reference section for the Anisian to Ladinian boundary interval.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Domonkos Pap, Ádám Vannay, and Attila Szabó J.

Absztrakt:

A vese filtrációs alapegységei a glomerulusok, melyek passzív hemodinamikai feladatukon túl komplex szabályozási mechanizmusokban is részt vesznek. Ezek közül fontosak az immunmediált folyamatok, amelyek a glomerularis homeostasis élettani biztosításán túl lokális szövetkárosító mechanizmusokat is elindíthatnak. Az immunológiai eredetű krónikus glomerularis betegségek gyakori okai a végstádiumú vesebetegség kialakulásának. Az immunrendszer kétélű kardként részt vesz a vese fiziológiás állapotának fenntartásában, de emellett meghatározó szerepe van a glomerularis károsodások kiváltásában. A nem megfelelően szabályozott, túlzott mértékű immunválasz felelős a glomerulonephritisek jelentős részéért, mely folyamat során károsodhat a glomerulusokat alkotó valamennyi strukturális és sejtes elem, beleértve a glomerularis bazálmembránt, a mesangialis és kapilláris-endothelsejteket, a podocytákat, valamint a parietalis epithelsejtréteget. Közleményünkben az egyes glomerularis komponenseknek, valamint a természetes és adaptív immunrendszernek a glomeruluskárosodásban betöltött szerepét foglaljuk össze. Orv Hetil. 2020; 161(24): 993–1001.

Open access

Absztrakt:

A laboratóriumi vizsgálatoknak kiemelten fontos szerepe van számos betegség esetében a diagnózis meghatározásában. A mérési eredményeket a laboratóriumok által megadott normálértékekhez hasonlítjuk. Néhány esetben ezek a nemtől és a kortól is függenek. Az alkalikus foszfatáz esetében ritkán vesszük figyelembe, hogy bizonyos életszakaszokban eltérő referenciaértékekkel kell számolnunk a két nemben. A napi gyakorlat során gyakran az életkorral összefüggő változásokat sem vesszük figyelembe. Különösen igaz ez akkor, ha a laboratórium nem ad meg életkori normálértékeket. Egy másik probléma lehet, hogy az alkalikus foszfatáz esetében a normálértékeket meghaladó, magasabb eredményekre fókuszálunk, és nem tulajdonítunk hasonló fontosságot a referenciahatár alá eső értékeknek. Természetesen soha nem egy-egy laboratóriumi paramétert, hanem a beteg panaszait, a fizikális vizsgálat során látott képet és az egyéb diagnosztikai eredményeket kell értékelnünk a pontos diagnózis felállításához. A következőkben szeretnénk felhívni a figyelmet egy gyakran mért laboratóriumi paraméter, az alkalikus foszfatáz szerepére egyes betegségek diagnosztikájában, különös tekintettel az életkori normálértékek alatt mért esetekben. Orv Hetil. 2017; 158(26): 1003–1007.

Open access

Abstract

Background and aims

Cited in over 100 articles, the interactional model of exercise addiction (Egorov & Szabo, 2013) forms the theoretical foundation of many studies on the risk of exercise addiction. Still, the inclusion of previously omitted determinants could make it more useful. Therefore, this review presents the expanded version of the original model.

Method

We added ‘self-concept’ as another determinant in the ‘personal factors’ domain and ‘attractive alternatives’ to the ‘situational factors’ domain. Further, we doubled the reasons for exercise in the ‘incentives for exercise domain.’ Last, we added a new domain, the ‘exercise-related stressors,’ to illustrate that exercise itself might be a source of stress.

Results

The expanded model is more inclusive and accounts for a greater combination of interactions playing roles in exercise addiction. Overlooking the eventuality that stress resulting from exercise might also fuel the dysfunction was a significant omission from the original model, rectified in the current update. Finally, the new expansions make the model more applicable to competitive situations too

Conclusion

The expanded interactional model of exercise addiction is more comprehensive than its original version. It also accounts for the exercise or sport-related stress as possible fuel in addictive exercise behavior.

Open access

Elméleti háttér: Az 1984-ben Sabatelli által kifejlesztett, egydimenziósnak gondolt Házassági Összehasonlítási Szint Index (Marital Comparison Level Index, MCLI) a sokat kritizált párkapcsolati elégedettségre vonatkozó korábbi mérőeszközök alternatívájaként jelent meg. Az MCLI használatával nyert eredmények áttekintése felveti annak többdimenziós lehetőségét, illetve magyarországi adaptálhatóságának kérdését. Cél: Tanulmányunkban bemutatjuk az MCLI magyar változatának (MCLI-H) belső struktúráját, valamint javaslatot teszünk a mérőeszköz rövidített változatára. Módszer: Egy diádikus kutatás adatain (N = 175 pár) első lépésként faktorelemzést végeztünk az MCLI-H tételeinek bevonásával, majd az alskálák megbízhatóságát Cronbach-féle alfákkal teszteltük. A két faktor szociodemográfiai háttérváltozókkal való kapcsolatát lineáris regresszióval vizsgáltuk, végül a mérőeszköz validitását egy egytételes kapcsolati elégedettség kérdéssel való korrelációval mértük. Eredmények: A faktorelemzés során a párkapcsolati elégedettségnek két dimenziója jelent meg: az egymással való kapcsolat, valamint a külső tényezők és azok hatásai. A faktorstruktúra nemenként külön vizsgálva stabilnak bizonyult. Az MCLI-H újonnan kialakított alskáláinak megbízhatósági mutatói (Cronbach alfa 0,87 és 0,97 között) és validitásának jellemzői megfelelőek. Következtetések: Eredményeink azt jelzik, hogy az MCLI-H és rövidített változata is alkalmas a párkapcsolati elégedettségnek és annak két dimenziójának vizsgálatára.

Restricted access