Search Results

You are looking at 1 - 10 of 27 items for

  • Author or Editor: Bálint Kiss x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

Az önszabályozás erő-modellje

The strength model of self-control

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Authors:
Bálint Vargha
and
Enikő Csilla Kiss

Az önszabályozás fogalma a pszichológiában azt a képességünket jelenti, hogy mennyire vagyunk képesek cselekedeteinket a saját akaratunk, belátásunk szerint irányítani. Vajon mitől függ, hogy képesek leszünk-e akaratunk szerint viselkedni, vagyis mennyire vagyunk képesek szabályozni a viselkedésünket? Jelen tanulmányunkban egy idehaza kevésbé ismert elméletet mutatunk be, amely erre a kérdésre keres választ. Roy F. Baumeister önszabályozáshoz kapcsolódó erő-modellje az önszabályozás képességéhez egy olyan energiát rendel, amely folyamatosan a rendelkezésünkre áll. Minden olyan esetben, amikor a célunk felé haladva tudatos cselekvést végzünk és szabályozzuk viselkedésünket, ebből az energiából merítünk. Ez az energia azonban véges, és ahhoz, hogy megfelelően lássuk el a mindennapos tevékenységeinket, arra van szükség, hogy ne merítsük le ezt az energiát túlságosan. Minden egyes esetben, amikor a cselekvésünket szabályozzuk, felhasználunk ebből az energiából, és ha ezt az energiát túlságosan kimerítjük, akkor fellép az ego-kimerülés állapota, amelynek az a jellegzetessége, hogy hátráltatja az egyén további sikeres önszabályozását, és sok más következmény mellett céljai elérését is. Cikkünkben először röviden arról lesz szó, hogy miért van szükség önszabályozásra, majd ezt követően arról, hogyan képzeli el Baumeister ennek az energiának a működését. Bemutatásra kerülnek alternatív magyarázó modellek, és néhány olyan vizsgálat az egészségpszichológia területéről, amelyek igazolják a modell fontosságát. Végül a jelenleg is zajló kutatásokról esik szó, amelyek folyamatosan árnyalják a kezdetben egységes egokimerülés–hatásról alkotott képet.

Restricted access

Abstract

The purpose of this paper is to show a new calculation model, which is able to calculate the incident energy in any places near an electric arc in case of high voltage, without neglecting of length and position of the electric arc. This method is developed especially for the electric transmission network above 35 kV and several meters of gap distances. It would be used to estimate the thermal load of a power line worker close an initiated electric arc during live-line maintenance by bare-hand and hot stick method as well.

Open access

Abstract

This paper discusses the control of the electric energy consumption in a household equipped with smart devices. The household consumption pattern is the result of a two-level optimization framework. The scheduling of the electric appliances is determined by the first optimization, receiving Time of Use tariffs proposed by the utility company. The scheduler considers the consumer's preferences on the powering on for each appliance.

Secondly a model predictive controller is developed to control the electric heating system based on energy constraints resulting from the appliance scheduling.

Simulations show the energy efficiency and an optimized electricity cost of the strategy proposed.

Open access

A C-reaktívprotein- és -prokalcitoninszintek szérumkinetikája és a klinikai kimenetellel való kapcsolata közösségben szerzett szepszisben

Kinetics of serum C-reactive protein and procalcitonin levels and their connection to outcomes in community-acquired sepsis

Orvosi Hetilap
Authors:
Bence Marosi
,
Rebeka Kiss
,
Botond Lakatos
, and
Bálint Gergely Szabó

Bevezetés és célkitűzés: A közösségben szerzett szepszis fertőzésre adott életveszélyes válaszreakció, mely a kórházi felvételt követő 72 órán belül kezdődik. Kutatásunk célja a C-reaktívprotein (CRP)- és prokalcitonin (PCT)-szintek kinetikájának vizsgálata volt ezen kóroki entitásban. Módszerek: A centrumunkban 2016-ban közösségben szerzett szepszis miatt hospitalizált felnőtt betegek adatainak elemzését végeztük el. A szepszis definiálására az ACCP/SCCM definícióit használtuk, a közösségi eredetet a priori exklúziós kritériumokkal biztosítottuk. Valamennyi betegnél követtük az 1–14. kórházi napokon elérhető CRP- és PCT-értékeket. Elsődleges kimenetelnek a kórházi összhalálozást, az intenzív terápiás osztályra való felvétel igényét, másodlagos kimenetelnek a szepszis gócának és kórokozójának azonosítottságát választottuk. A diagnózis időpontjában (CRP0, PCT0) és az empirikus antimikrobiális terápia megkezdését követő 24 órán belül mért CRP- és PCT-értékek segítségével abszolút (ΔabsCRP, ΔabsPCT) és relatív (Δ%CRP, Δ%PCT) változásokat számítottunk a változás irányának megtartásával. Eredmények: Összesen 193 beteget vontunk be, a kórházi összhalálozás 13,9%, az intenzív terápiás osztályra történő felvételi arány 25,9% volt. A kórházban elhunytak kisebb medián Δ%PCT-csökkenést mutattak a túléltekhez viszonyítva (–7,7 ± 127,9% vs. –45,7 ± 88,8%, p = 0,01). Az elhunytak napi abszolút PCT-értékei a 2–14. napokon, CRP-értékei az 5–14. napokon voltak statisztikailag szignifikánsan magasabbak. Az intenzív terápiás osztályra átvett betegek körében szintén szignifikánsan kisebb medián Δ%PCT-csökkenést rögzítettünk (–19,6 ± 72,5% vs. –49,8 ± 100,8%, p = 0,01). A számított paraméterek a szepszis azonosított fókuszával, illetve kórokozójával nem mutattak statisztikai összefüggést. Megbeszélés, következtetés: Vizsgálatunk alapján az elsődleges kimenetelekre megfigyelhető specifikus CRP- és PCT-kinetika, és különösképpen a Δ%PCT lehet hasznos paraméter a negatív kimenetelek előjelzésére felnőtt betegek közösségben szerzett szepszise esetén. Orv Hetil. 2022; 163(43): 1713–1720.

Open access
Restricted access
Művészettörténeti Értesítő
Authors:
Edina Zsupán
,
Árpád Mikó
,
Erika Kiss
,
Anna Jávor
, and
Bálint Ugry
Restricted access

Abstract

There are existing techniques for building; lightning protection for tall buildings, however, the design of an effective system requires a different approach from the typical one developed for houses or normal size buildings. This category includes skyscrapers and wind turbines, whose number is rapidly increasing. The number of upward, positive strikes and ones that strike into the side of the tower are not negligible. In the latter case, the increasing nominal power increases the dimensions of the turbine, and the risk of a strike, too. Therefore, their expected lifetime may be shortened, and the classical space calculation models have to be rethought and refined.

In this work, the probability modulated attractive volume method is applied to examine wind turbines with one and two receptors. Besides that, some investigations of high buildings for negative and positive lightning were evaluated to determine the change of the attractive space.

For the risk calculation, the knowledge of the ratio of the striking distances is necessary, which can be determined based on laboratory measurements. The deficiency of each arrangement is demonstrated through simulations and laboratory measurements.

Open access

Since genetic recombination is a major factor in the evolution of the cytopathogenic (cp) bovine viral diarrhoea virus (BVDV) biotypes, in this study the cytopathogenicity markers were investigated in the genomes of two cp BVDV strains recently isolated from mucosal disease (MD) cases in Hungary. In the genome of strain H4956, a Jiv-like insertion was found similar to those described in reference strain NADL and in other BVDV 1, BVDV 2 and border disease virus (BDV) strains. The 133 amino acid Jiv-like sequence is inserted at nucleotide position 4984 (amino acid position 1533), 9 nucleotides upstream of that of strain NADL. The insertion showed 96% amino acid sequence identity with the cellular Jiv protein. In the genome of cp BVDV strain H115/PCR, an ubiquitin-containing duplication was found. The duplicated sequence started at nucleotide position 7978 (amino acid 2531) in the NS4B gene. The duplication contained a complete ubiquitin monomer of 76 amino acids and the complete NS3 gene starting at nucleotide position 5153 (amino acid 1589), which corresponds to the first N-terminal amino acid of NS3. The duplication was located further downstream of the known ubiquitin-containing genomic regions of cp BVDV strains, and it consisted of the shortest inserted nucleotide sequence. The insertions and duplication of strains H4956 and H115/PCR further confirmed that recombinations occurring at positions A and B are the most common mechanisms leading to the development of BVDV cytopathogenicity.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors:
Bálint Gergely Szabó
,
Rebeka Kiss
,
Katalin Szidónia Lénárt
,
Nikolova Radka
, and
Béla Kádár

Absztrakt:

A streptococcalis toxikus sokk szindróma hiperakut, életet veszélyeztető betegség, invazív (a leggyakrabban A-, kisebb arányban B-, G- és C-csoportú) Streptococcus-fertőzés szövődménye. A bevezető tünetek – láz, influenzára emlékeztető panaszok és a hipotenzió – szegényesek és aspecifikusak. A betegség gyors progressziója és rossz prognózisa miatt a diagnosztika feltétele a gyakran jellegtelen tünettanra (néha csupán láz és sokkállapot) támaszkodó korai klinikai gyanú. Az ellátás hárompillérű – antistreptococcalis terápia (és bizonyos esetekben intravénás immunglobulin) mellett a kórképhez társuló sokszervi elégtelenség intenzív szupportációja, valamint az infektív góc radikális sebészi megoldása elengedhetetlen. Közleményünkben infekciós góc nélküli (primer) S. pyogenes bacteriaemiához társuló streptococcalis toxikus sokk szindrómában meghalt betegünk esetét mutatjuk be, és összefoglaljuk a kórképpel kapcsolatos legfőbb irodalmi ismereteket. Orv Hetil. 2019; 160(48): 1887–1893.

Open access
Orvosi Hetilap
Authors:
Miklós Merksz
,
Bálint Sulya
,
Mária Polovitzer
,
Ildikó Héjj
,
Diana Molnár
,
Zsolt Szepesváry
, and
András Kiss

Bevezetés: Az intermittáló pyeloureteralis obstrukció és következménye, az intermittáló hydronephrosis kórismézése nem egyszerű, mivel panaszmentes időszakban veseüregi tágulat nincs, és a rohamszerű hasi-vesetáji fájdalmak idején azonnali kivizsgálásra legtöbbször nincs mód. A betegek többségét sokáig téves diagnózissal kezelik, ez a késlekedés a vese elvesztéséhez vezethet. Célkitűzés: A Fővárosi Heim Pál Gyermekkórház Urológiai Sebészeti Osztályán a kórkép gyakoriságának és klinikai jellemzőinek elemzése. Betegek és módszer: A szerzők áttekintették 2008 és 2012 között pyeloureteralis obstrukció miatt operált betegekben a kórkép előfordulását, a kórlefolyás jellegzetességeit. Eredmények: 76 gyermeket operáltak pyeloureteralis obstrukció, közülük 10 gyermeket (hét fiú, három leány) intermittáló hydronephrosis miatt. A panaszok kezdetétől a diagnózis felállításáig átlagosan két év négy hónap telt el. A 10 gyermek közül hét gyermekben szervmegtartó műtét, háromnál nephrectomia történt. Következtetések: Az intermittáló hydronephrosis nem elhanyagolható arányban fordul elő a hydronephrosis miatt operált gyermekekben. A kórismézés késlekedése betegeink mintegy egyharmadában a vese elvesztésével járt, ezért is kell felhívni a gyermekkori hasi fájdalmak kivizsgálásával foglalkozó szakemberek figyelmét e kórképre. Visszatérő, ismeretlen eredetű hasi fájdalmak esetén akkor is gyanakodni kell veseeredetre, ha a korábbi ultrahang ép húgyszerveket mutatott. Orv. Hetil., 2013, 154, 940–946.

Restricted access