Search Results

You are looking at 1 - 1 of 1 items for

  • Author or Editor: Béla Benyó x
Clear All Modify Search

A gazdaságifolyamatok alapvetoen befolyásolják a kollektív érdekvédelem alakulásának körülményeit, és közvetlenül hatást gyakorolnak a kollektív szerzodések számának alakulására is. A vizsgált idoszakban a magyarországi gazdasági fejlodés nem járult hozzá a kollektív szerzodések számának növekedéséhez. Éppen ellenkezoleg, a statisztikai elemzés alapján fordított irányú kapcsolat mutatható ki. Ezt támasztják alá a kollektív szerzodések száma és a regionális gazdasági jellemzok közötti összefüggések is.A gazdasági fejlodés motorja a külföldi toke beáramlása volt, amelynek következtében két szempontból is jelentosen megváltoztak a munkahelyi szintu érdekvédelem feltételei. A munkahelyek átlagos méretének csökkenése alacsonyabb munkaero-suruségeteredményezett, ezzel az objektív feltételek oldaláról csökkentette a munkavállalók megszervezodésének esélyeit. Másrészt az átlagbérek emelkedése (a szubjektív feltételek) aláásta a szolidaritás alapjait, ellenérdekelttétette az embereket a kollektív érdekvédelmi akciókban, teret engedve az egyéni érdekvédelemnek. A kollektív szerzodések elofordulásának az esélyei tehát nagyobbak a gazdaságilag fejletlenebb régiókban.

Restricted access