Search Results

You are looking at 1 - 10 of 18 items for

  • Author or Editor: Béla Buda x
Clear All Modify Search

Self-Help Groups in Mental Health in Germany

Höflich, A., F. Meyer, J. Matzat & M.E. Beutel (2007) Selbsthilfegruppen für psychisch und psychosomatisch Kranke: Zugangswege, Barrieren, Nutzen (Essen: BKK Bundesverband) 101 pp., ISBN: 978-3-86509-631-9, € 12.50

Author: Buda Béla
Restricted access
Authors: Ágnes Hajnal and Béla Buda
Restricted access
Authors: Andrea Ferenczi and Béla Buda

Pléh Csaba: A természet és a lélek, Osiris Kiadó, Budapest, 2003, 404 oldal, ára: 2780 Ft, ISBN 963 38 9414 X; Németh Attila három új könyvéről: József Attila betegsége(i) - változatok egy témára, Filum Kiadó, Budapest, 121 oldal, ára: 890 Ft, ISBN 963 83 4786 4; Loyolai Szent Ignác, az önmagát gyógyító kényszerbeteg, Medicina Kőnyvkiadó, Budapest, 2002, 122 oldal, ára: 790 Ft, ISBN 963 24 2765 3; Pszichiátria - másképp, Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2003, 195 oldal, ára: 2200 Ft, ISBN 963 26 2842 5; Mark Buchanan: Nexus, avagy kicsi a világ. A hálózatok úttörő tudománya, Tipotex Kiadó, Budapest, 2003, 236 oldal, ára: 2900 Ft, ISBN 963 93 2677 1; Fokasz Nikosz (szerk.): Káosz és nemlineáris dinamika a társadalomtudományokban, Tipotex Kiadó, Budapest, 2003, 472 oldal, ára: 4200 Ft, ISBN 963 93 2665 8;

Restricted access
Authors: Marcellina Spannraft and Béla Buda

Dalma Heyn: A vágy csendje, Háttér Kiadó, Budapest, 2003, 254 oldal, ára: 1998 Ft, ISBN 963 9365 17 3; Karl Erik Rosengren: Kommunikáció, Typotex Kiadó, Budapest, 2004, 259 oldal, ára: 2450 Ft, ISBN 963 9548 05 7; Siklós Péter - Terts István (szerk.): Egy magyar idegenvezető Bábel tornyában. Lénárd Sándor írásai nyelvekről Typotex, Budapest, 2003, 319 oldal, ára: 1750 Ft, ISBN 963 9326 92 5; Abram de Swaan: A nyelvek társadalma. A globális nyelvrendszer, Typotex, Budapest, 2004, 258 oldal, ára: 2600 Ft, ISBN 963 9132 14 6; Julien Ries (szerk.): A szent antropológiája. A Homo religiosus eredete és problémája, Typotex, Budapest, 2003, 351 oldal, ára: 2900 Ft, ISBN 963 9326 95 X;

Restricted access
Authors: Béla Buda and Miklós Kalapos

Pikó Bettina: Lelki egészség a modern társadalomban. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2005; Norman E. Zinberg: Függőség és kontroll. Drog, egyén, társadalom. Nyitott Könyvműhely Kiadó, Budapest, 2005

Restricted access
Authors: Áron Gyepesi and Béla Buda
Open access
Authors: Péter Sótonyi, István Tiringer and Béla Buda
Restricted access
Authors: Béla Buda, Csaba Petővári and István Tiringer
Restricted access
Authors: Andrea Dúll, Zsolt Demetrovics, Borbála Paksi, Katalin Felvinczi and Béla Buda

Korábbi kutatási adatok egyértelmuen jelzik a droghasználat mértéke és a szabad ido felhasználásának jellemzoi közötti összefüggést, valamint specifikusan is felvetik a plázákban való jelentosebb mértéku idotöltés (csellengés) és a legális, illetve illegális szerekkel való visszaélés kapcsolatát. Kutatásunk célja ezzel összefüggésben a nagy bevásárlóközpontokban megforduló fiatalok életvitelének, droghasználati szokásainak, valamint egyéb szenvedélyproblémáinak kvantitatív és kvalitatív módszerekkel történo feltárása volt. A kutatás során a kvalitatív környezetpszichológiai vizsgálati módszert (szakértoi színtérbejárás) normál populációs kérdoíves felmérésekkel kombináltuk. Eredményeink szerint a gyakori plázalátogatók, azok, akik hetente többször, s különösen azok, akik (szinte) minden nap megfordulnak a plázákban, jelentosen eltéro plázalátogatási szokásokkal rendelkeznek, mint a plázákba kevesebbet járó társaik. Elobbiek valószínubben fordulnak elo a plázákban a délelotti idoszakban, s többet járnak oda egyedül, de egyúttal kiemeltebben használják a plázateret a barátaikkal, ismeroseikkel való találkozás céljából. Hasonlóképp szoros kapcsolat mutatkozott a plázalátogatás gyakorisága és a droghasználat mértéke között. Ily módon a havonta vagy annál ritkábban plázába járók (mind a középiskolások, mind pedig a fiatal felnottek esetében) a teljes populáció átlagánál (19,1%, illetve 25,1%) alacsonyabb prevalenciaértékeket mutatnak a droghasználat szempontjából, míg a (majdnem) minden nap plázába járó középiskolások harmada (33%), a fiatal felnotteknek pedig több mint fele (52,6%) használt már drogot életében. Hasonló eredmények mutatkoztak az egyéb problémaviselkedések vonatkozásában is. A tanulmányban a kutatási eredmények bemutatása mellett áttekintjük a pláza környezetpszichológiai sajátságait is.

Restricted access