Search Results

You are looking at 1 - 10 of 37 items for

  • Author or Editor: Béla Fülesdi x
Clear All Modify Search
Orvosi Hetilap
Authors: Béla Fülesdi and Csaba Balázs
Restricted access

A kóros mértékű szelénhiány mélyreható változásokat eredményez a sejtek oxidatív stressz elleni védekezésében, aminek többek között a keringési rendszer egyes betegségeinek és azok kockázati faktorainak kialakulásában is fontos szerep jut. A szepszis és az ezzel kapcsolatos kórképek igen összetett patomechanizmusának része a szabad oxigéngyökök fokozott képződése és csökkent eliminációja. A szelénpótlás a fenti betegségek megelőzésében és kezelésében nem új keletű gondolat, az utóbbi években született közlemények azonban ellentmondásos adatokat tettek közzé mindkét betegségcsoport vonatkozásában. A szerzők ezen a területen született legfontosabb kutatási eredmények összefoglalását tűzték ki célul a jelen összefoglaló írásakor. Orv. Hetil., 2013, 154, 1621–1627.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Béla Fülesdi and Péter Sahin
Restricted access

A szerzők áttekintik, hogy az orvostechnológia fejlődése milyen hatást gyakorolt a hazai egészségügyi ellátórendszerre, és hogy ezek a hatások milyen szakmai és strukturális átalakításokat tesznek szükségessé. Orv. Hetil., 2011, 152, 1903–1906.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Dániel Tamás Nagy, Béla Fülesdi and Judit Hallay

A gastrointestinalis traktust érintő megbetegedések patomechanizmusában egyre nagyobb szerepet tulajdonítanak a reaktív oxigén- és nitrogéngyökök sejtmembrán-károsító hatásának. Az antioxidáns védelemben alapvető fontosságú a nyomelemek, köztük a szelén szerepe, amely glutation-peroxidáz formájában részét képezi a bélfal immunrendszerének. A gyulladásos bélbetegségekben megfigyelhető felszívódási zavar és következményes malnutritio miatt nagy a jelentősége a táplálásterápiának, a megfelelő energia-, fehérje- és nyomelempótlásnak. A humán tanulmányok rámutatnak, hogy a gyulladásos bélbetegség többnyire alacsonyabb szérumszelénszinttel jár együtt, ezzel együtt mérhetően csökken az antioxidáns és nő a proinflammatorikus aktivitás. A megfelelő szelénpótlás lehet kedvező hatással a szervkárosodás mértékére, a fertőzések súlyosságára, de a mortalitás csökkenését nem igazolták az eredmények. Némi bizakodásra adhat okot, hogy állatkísérletekben a szelén egyértelmű preventív hatását mutatták ki mind a gyulladásos, mind a gyulladás indukálta daganatos bélbetegségek területén. Orv. Hetil., 2013, 154, 1636–1640.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Judit Hallay, Dániel Nagy and Béla Fülesdi

A kórházi kezelést igénylő betegek malnutritiója jelentősen és előnytelenül befolyásolja a betegek gyógyulását. Ezért a beteg állapotától, betegségének természetétől, a kockázati tényezőktől függő mesterséges, kiegyensúlyozott fehérje- és energiaigényt biztosító táplálást kezdünk lehetőleg enteralis úton. Így a műtétre várók, a daganatos betegek, a szociálisan rászorulók a tervezett beavatkozások előtt már roborálásban részesülhetnek. A cél: rövid, hatékony kezelés és gyors rehabilitáció. Jelen közlemény az enteralis táplálással kapcsolatos legfontosabb klinikai és gyakorlati szempontokat foglalja össze. Orv. Hetil., 2014, 155(51), 2028–2033.

Restricted access

Absztrakt:

A szerzők áttekintik a preemptív analgesia definícióját, történetét, a koncepció fejlődésének legfontosabb lépcsőit, a kezdetektől napjainkig. Az élettani-kórélettani fejezetben ismertetjük a posztoperatív fájdalom létrejöttében kulcsszerepet játszó centrális szenzitizáció kialakulását, a háttérben zajló neurokémiai folyamatokat. A sebészi metszés okozta szöveti sérülés hatására kialakuló fájdalom mechanikus és gyulladásos komponensekből tevődik össze, aminek a posztoperatív fájdalomcsillapítás felépítése szempontjából kiemelt jelentősége van. Ennek megfelelően a megelőző szemléletű fájdalomcsillapítás nemcsak a preincizionális analgetikum adását jelenti, hanem magában foglalja több gyógyszercsoport egymást kiegészítő alkalmazását is, amit multimodális analgesiának nevezünk. Mindezen ismeretek végül a perioperatív szemléletű preventív fájdalomcsillapítás koncepciójában váltak teljessé, mely a beteg gyógyszeres és pszichés műtéti felkészítésén túl a preemptív (preoperatív), az intraoperatív és a posztoperatív analgesia teljes eszköztárát is felhasználja. A gyakorlat szempontjából kiemelten fontos a műtétspecifikus fájdalomcsillapítás, mely figyelembe veszi a különböző műtéti beavatkozások okozta szöveti trauma és fájdalom eltérő mértékét és jellegét is. Orv Hetil. 2018; 159(17): 655–660.

Restricted access