Search Results

You are looking at 1 - 10 of 66 items for

  • Author or Editor: Béla Nagy x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

At the end of the 1960s scientists of the Geological Institute of the Hungarian Geological Survey described K-enrichments in different rock types exposed at surface in the Western and Central Mátra Mts. At that time these K-rich rocks were not studied in detail. In the framework of a research project we indicated that the main K-bearing minerals are sanidine and orthoclase. The average K2O content of the different potassium-rich rock types reached 9.16%, whereas their K-content is 7.6%. In contrast to previous opinions no direct mineral paragenetic relationship could be established between hydrothermal ore mineralization and the formation of the K-rich rock types. K/Ar data obtained on K-rich rocks indicate that the K-rich rock types are older than the ore mineralization.

Restricted access

To study the genetic characteristics of DT104 strains of Salmonella Typhimurium and the prevalence of Salmonella Genomic Island (SGI1) in Hungary, 140 recent Salmonella strains of food and animal origin were examined. For the first time in Hungary, the SGI1 was found in 17 out of 59 S . Typhimurium isolates (all proven to be DT104 phage type). These 17 strains were then subtyped by pulsed-field gel electrophoresis (PFGE) into 6 pulsotypes which were less correlated with the geographic origin than with the animal species of origin.

Restricted access

Absztrakt:

Egyre inkább felismerjük, hogy az asthma bronchiale heterogén entitás, amely különböző fenotípusokat ölel fel. A hatásosabb, személyre szabott terápia kulcsa a specifikus fenotípus azonosítása. Az asthma-fenotipizálás legkorábbi kísérleteként ajánlották extrinszik és intrinszik típusba sorolását. A klinikai asthmát elsődlegesen allergiás (atopiás) és nem allergiás (nem atopiás) asthmára oszthatjuk. Más fenotípusok a kiváltó tényezőkön alapulnak. Később a fenotipizálást a gyulladás domináló sejtes típusára alapozták. Ez lehet eosinophil vagy noneosinophil. A noneosinophil asthma lehet neutrophil, kevert vagy paucigranulocytás. Az IgE felfedezése nagy áttörést jelentett az asthmakutatásban. Az IgE egy immunglobulin, amelynek központi szerepe van a patomechanizmusban. Később újabb immunfenotípusokat azonosítottak: T helper-2 magas és T helper-2 alacsony altípus. A neutrophil asthma elsődlegesen T helper-17 indukálta mechanizmuson alapul. A fenotípusok azonosítására fokozódó mértékben alkalmazzák a klaszterelemzést. Az új adatok molekuláris utakat tártak fel. Azonban az asthma fenotipizálása komplex, mivel a különböző fenotípusok átfedik egymást. Ezért a kérdés további kutatásokat igényel. Biomarkerek, mint a vér és köpet eosinophilszintje, a kilégzett nitrogén-oxid-frakció, a szérum-immunglobulin-E, szérumperiostin azonosít különböző asthmafenotípusokat. Orv. Hetil., 2017, 158(13), 491–498.

Restricted access

Absztrakt

Az összefoglaló célja az inhalációs antikolinerg szerek cardiovascularis veszélyének tárgyalása krónikus obstruktív tüdőbetegségben. A tiotropium-használat adatainak néhány metaanalízise felvetette ilyen mellékhatások (arrhythmia, angina, szívinfarktus stb.) fokozott lehetőségét. Az összefoglaló áttekinti a retrospektív adatbázis-feldolgozásokat, a randomizált kontrollcsoportos vizsgálatokat és a klinikai vizsgálatok metaanalíziseit. Az adatbázis-vizsgálatok eredményei inkonzisztensek. A legtöbb klinikai vizsgálatban a cardiovascularis mellékhatások incidenciája azonos volt az aktív kezelésű és a placebocsoportban, jellemzően azoknál a betegeknél is, akik előzőleg cardiovascularis betegségben szenvedtek. A metaanalízisekben kevés a bizonyíték vagy egyáltalán nincs arra nézve, hogy összefüggés van az antikolinergek és a cardiovascularis tünetek között. A szerző áttekinti a humán szív kolinergreceptor-altípusait és funkcióját, a szívműködés ezen receptorok útján történő autonóm szabályozását, ezek lehetséges szerepét és az inhalált antikolinerg szerek farmakokinetikai tulajdonságait. Megállapítja, hogy nincs bizonyíték az inhalációs antikolinerg szerek fokozott cardiovascularis ártalmára. Orv. Hetil., 2015, 156(31), 1246–1252.

Restricted access

Absztrakt:

Az elektronikus cigaretta világszerte egyre népszerűbb a dohányosok között. Ez új népegészségügyi dilemmát eredményezett. A vita központi témája az e-cigaretta okozta megbetegedési rizikó. Az általános vélekedés szerint az e-cigaretta nem valószínű, hogy olyan ártalmas, mint a hagyományos, de a relatív ártalom számszerűségéről kevés az adat. Sejtkultúrákban és állatokon végzett vizsgálatok azt mutatták, hogy az e-cigarettának is van többszörös negatív hatása. Humán akut egészségi hatásait illetően kevés a tudományos evidencia. Humán tartós hatásai ismeretlenek, és nincs arra vonatkozó evidencia, hogy hosszabb távon biztonságosabb, mint a dohányzás. A jelen összefoglaló megvilágítja az e-cigarettának a tüdőre és a cardiovascularis rendszerre gyakorolt toxikus hatásairól nyert friss adatokat. Orv hetil. 2019; 160(45): 1767–1773.

Restricted access