Search Results

You are looking at 1 - 9 of 9 items for

  • Author or Editor: Balázs Bánky x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

Absztrakt

Bevezetés/célkitűzés: A végbél alsó és középső harmadának daganatai hagyományosan jelentős sebésztechnikai problémát jelentenek. A minimálisan invazív sebészeti technikai fejlesztések a korábban „senki földjének” nevezett régiót biztonsággal feltárhatóvá, kezelhetővé tették. Cikkünkben a legújabb műtéttechnikai fejlesztések egyikét, a transanalis minimálisan invazív sebészet (TAMIS) eljárását ismertetjük. Betegek és módszerek: Három év alatt 19 TAMIS-műtétet végeztünk (14 benignus, három malignitásra gyanús, egy semimalignus és egy igazoltan malignus tumor esetén). Utóbbi esetben extrém magas rizikójú betegen palliatív célú műtétre került sor. Végül beszámolunk az egy esetben azonos műtéti eszköztárral végzett transanalis teljes mesorectum-excisióról (TaTME). Eredmények: Az elvégzett 19 TAMIS-műtét mindegyike alsó és középső harmadi rectumpolip széles lokális, teljes falvastagságú excisiója volt. R1 reszekció két esetben történt. Lokális recidíva miatt egy betegnél 14 hónap után második TAMIS-műtétet végeztünk. Postoperativ mortalitás nem volt, peritoneummegnyílás miatt két műtétet konvertáltunk laparotomiára, illetve laparoszkópiára. Tranziens székletinkontinencia egy betegnél alakult ki. Szubklinikus rectalis varratszétválást betegeink harmadánál észleltünk. Következtetés: A transanalis minimálisan invazív sebészet biztonságos és technikailag kivitelezhető eljárás a rectum alsó és középső harmadi polipjainak sebészi eltávolítására. Szorosan kontrollált indikációs körrel a TAMIS-műtétnek helye lehet a hazai rectumsebészet egyre bővülő eszköztárában.

Restricted access
Restricted access

Colorectalis polypok és korai rákok sebészete – Elvárható standardok

Surgery of the colorectal polyps and early stage cancer – Expected standards

Magyar Sebészet
Authors:
Balázs Bánky
,
Lóránd Lakatos
,
Petra Rozman
, and
Attila Szijártó

Összefoglalás

A jóindulatú colorectalis polypok, valamint korai malignus elváltozások hagyományosan a gastroenterologia, azaz az endoscopos eltávolítás hatáskörébe tartoznak. Annak ellenére, hogy mind az endoscopos képalkotás minősége, mind pedig az egyéb diagnosztikus modalitások nagy fejlődésen mentek keresztül az elmúlt évtizedben, a nagy, sessilis és lateralisan terjedő colon és rectum polypok magukban hordozzák a malignitás, sőt, az eltávolítás pillanatáig fel nem ismert malignitás lehetőségét. Mindez nagy körültekintésre, óvatosságra, a sebésznek akár a diagnosztikus fázisba való bevonására készteti a gastroenterologust. Összefoglaló közleményünkben a colon és a rectum jóindulatú és korai rosszindulatú daganatainak jelenleg elfogadott optimális diagnosztikus és kezelési elveit foglaljuk össze. Végül ajánlást fogalmazunk meg a minőségi colorectalis polyp sebészet legfontosabb sarokpontjaira vonatkozóan.

Open access
Magyar Sebészet
Authors:
Balázs Bánky
,
Miklós Lakatos
,
Krisztina Varga
,
Edit Hansági
,
Éva Horváth
, and
Géza Járay

Absztrakt:

Bevezetés: A colorectalis betegek perioperatív kezelésében mintegy 20 éve új multidiszciplináris gyakorlat jelent meg, az úgynevezett „gyorsított felépülést segítő program”, angol terminológiával az „Enhanced Recovery After Surgery (ERAS)”. Az ERAS evidencián alapuló tevékenységsor, amely a laparoscopos műtéti technikával összekapcsolva a posztoperatív morbiditási mutatók javulását, a kórházi tartózkodás csökkenését és költséghatékony ellátást tesz lehetővé. Célkitűzés: A tatabányai megyei kórház Sebészeti Osztályán 2013-tól vezettük be a laparoscopia mellett az ERAS protokollt. A 2015–2016-os két év vonatkozásában a „hagyományos” és az ERAS szerint vezetett colorectalis perioperatív kezelési módszert hasonlítottuk össze. Betegek és módszerek: Retrospektív, egy centrumban végzett klinikai vizsgálatban a két, demográfiai és betegségjellemzők szerinti homogén betegcsoport kórházi tartózkodási idejét, a posztoperatív morbiditást, mortalitást, valamint a korai funkcionális eredményeket elemeztük. Eredmények: 130 beteget kezeltünk hagyományos, 84 beteget ERAS protokoll szerint. Az átlagos kórházi tartózkodási idő 8 és 6 nap (median) volt. A korai osztályos visszavételi arány az ERAS csoportban nem mutatkozott magasabbnak (3,1% és 1,2%). Posztoperatív morbiditásban az ERAS protokollt találtuk kedvezőbbnek (27,4% hagyományos, 8,3% ERAS), hasonlóan a mortalitási mutatók is enyhe javulást mutattak. Következtetések: Az ERAS protokoll sikeres bevezetéséről számolunk be egy megyei kórház gyakorlatában. A kedvező tapasztalatok alapján a 2017-es évtől egységes protokollként az ERAS-t minden egyes elektív colorectalis műtétes beteg esetére kiterjesztettük.

Restricted access

Innovációk a colorectalis sebészetben

Innovations in colorectal surgery

Orvosi Hetilap
Authors:
Balázs Bánky
,
András Fülöp
,
Viktória Bencze
,
Lóránd Lakatos
,
Petra Rozman
, and
Attila Szijártó

Összefoglaló cikkünkben a colon- és rectumcarcinomák sebészeti kezelésében az elmúlt években megjelent új elveket, új ötleteket és technológiákat tekintjük át. A tanulmány narratív összefoglalás, mely tematikusan kiemelt colorectalis sebészeti irodalmi ismeretek gyűjteményét adja két, a colorectalis sebészetben jártas sebész független válogatása alapján. A coloncarcinomák esetében a komplett mesocolon-excisiót (CME), illetve a radikális lymphadenectomiát, a jobb és bal colonfél tumorainak biológiai eltéréseit, valamint a tumorbiológiai jellemzők alapján a neoadjuváns gyógyszeres kezelés lehetőségeit értékeljük. A rectumcarcinomák sebészeti megoldásai közül a transanalis teljes mesorectum-excisio (TaTME), a robotsebészet, az intersphinctericus reszekciók, illetve a lymphadenectomia radikalitásának kérdései, végül a szervkímélő rectumsebészet kerül tárgyalásra. A colon- és a rectumcarcinoma sebészete mára jelentősen eltérő utakra jutott. A technikai, technológiai innováció nyújtotta lehetőségeket a patológiai, onkológiai ismeretekkel összhangban személyre szabott terápiás lehetőségekként indokolt a mindennapokban multidiszciplináris döntés alapján alkalmazni. Orv Hetil. 2024; 165(2): 43–50.

Open access
Orvosi Hetilap
Authors:
Géza Papp
,
Balázs Bánky
,
Miklós Lakatos
,
Imre Svastics
,
Ákos Burány
, and
Attila Bursics

Absztrakt:

Bevezetés: Hazánkban a colorectalis carcinoma a második leggyakoribb daganatos halálozási ok. Legfontosabb prognosztikai tényező a teljes túlélés szempontjából az operabilitás, valamint a műtét technikai minősége. A végbélrák műtéti „gold standardja” a teljes mesorectum excisio, mely a betegek egy részénél alkati sajátságokból és anatómiai viszonyokból adódóan laparoszkópos módszerrel gyakran nehezen vagy inkomplett módon kivitelezhető. Egy új műtéti koncepció, a transanalis teljes mesorectum excisio (TaTME) azonban megoldást jelenthet erre a problémára, felhasználva a legmodernebb sebészeti technika nyújtotta lehetőségeket. Célkitűzés: Az új műtéti technika hazai bevezetésének, kezdeti tapasztalatainak bemutatása. Módszer: Az új eljárást Magyarországon az elsők között két munkacsoport alkalmazta. Egyéves esetsorozatuk tapasztalatait retrospektíve elemeztük. Eredmények: A szerzői munkacsoportok összesen 17 transanalis teljes mesorectum excisio (TaTME) műtétet végeztek. Súlyos intra- vagy posztoperatív szövődmény 2 esetben fordult elő. Perioperatív halálozás nem történt. Végleges colostoma képzésére 3 esetben került sor. Következtetés: Közleményünk az alsó és középső harmadi végbéldaganatok transanalis teljes mesorectalis excisiójával szerzett első hazai tapasztalatokat ismerteti. A korai klinikai eredmények a rectumcarcinoma sebészetének egy forradalmian új korszakát vetítik előre. Orv Hetil. 2018; 159(1): 16–22.

Open access
Magyar Sebészet
Authors:
Kálmán Almási
,
Szabolcs Ábrahám
,
József Baracs
,
Attila Bursics
,
Zoltán Jánó
,
Tamás Sztipits
,
Áron Szűts
,
Dezső Tóth
,
Attila Zaránd
, and
Balázs Bánky

Absztrakt:

A rectum jó- és korai rosszindulatú elváltozásainak kivizsgálási, sebészeti kezelési, valamint betegkövetési elveit foglaltuk össze. Célunk a transanalis minimálisan invazív műtéti technika hazai szakmai gyakorlatának egységes szemléletű összefogása (szinopszis), valamint egy közös, hazai transanalis műtéti audit (minőségellenőrzési) rendszer alapjainak a megteremtése.

Open access
Orvosi Hetilap
Authors:
Kálmán Almási
,
Szabolcs Ábrahám
,
József Baracs
,
Attila Bursics
,
Zoltán Jánó
,
Tamás Sztipits
,
Áron Szűts
,
Dezső Tóth
,
Attila Zaránd
, and
Balázs Bánky
Open access
Orvosi Hetilap
Authors:
Klaudia Farkas
,
Hajnal Székely
,
Péter Bacsur
,
Balázs Bánky
,
Zsuzsa Bianka Élthes
,
László Harsányi
,
Katalin Edit Müllner
,
Ágnes Milassin
,
Károly Palatka
,
Patrícia Sarlós
,
Tamás Szamosi
,
Tamás Molnár
, and
Pál Miheller
Open access