Search Results

You are looking at 1 - 10 of 47 items for

  • Author or Editor: Balázs Katalin x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

Innováció és hálózat

Innovation and Network

Educatio
Authors:
Balázs Hámori
and
Katalin Szabó†

Absztrakt:

Noha a hálózatokról és a hálózatosodásról meglehetős vita folyik mindmáig a szakirodalomban, nincs még elfogadott, „tökéletes” definíció. E tanulmány mondanivalójához – az innováció, a K+F, a tudás és a hálózatosodás néhány összefüggése – a leginkább megfelelőnek tűnő meghatározás: olyan, egymással összekapcsolódó, különféle típusú szervezetek (vállalatok, egyetemek stb.) kapcsolati rendszere, amelyek lokális, nemzeti, regionális vagy globális szinten hozzák létre, szerzik be és integrálják a legkülönbözőbb fajtájú tudást. Ám ez csupán az egyik oldala, arca a hálózatoknak. A szerzők a professzionalizált, standardizált „iparosított” innovációs folyamtok átalakulásán túl a crowdsourcing jelenségét, a mindennapi ember egyre bővülő hozzájárulási lehetőségeit is vizsgálják. Hiszen az IKT által kínált lehetőségekre támaszkodva, lényegében mindenkinek módja nyílik arra, hogy innovációs hálózatokhoz kapcsolódjon, és ez jelentősen kiterjeszti az innovációk lehetőségeit.

Open access

Our research examined in which extent the social attitude and the actual acting, respectively paying willingness match on the area of environmentalism protection, more specifically on the area of selective waste collection. The results revealed that the environmental legislation, investments do not always get support from the inhabitants. Despite the overall social support of the implementation, but not all specific — financial and application — aspects are supported widely. Besides the main hypothesis, we also examined aspects influencing the acting and paying willingness. Based on the research results one might conclude that the two strongest influencing factors are access to information and using democratic opportunities. Age plays a significant role as well: youth and elderly are less motivated than middle-aged. Our hypothesis of the social distrust from the past being one of the most important obstacle to acting has been proved. Contrary to our hypothesis this cannot be significantly influenced even by sanctions. Distrust in the other members of the society has a strong influence on the acting and paying willingness. Based on the results, one might assume that the drive of environmental acting is mainly the social solidarity towards future generations. This assumption is supported by the fact, that families with children have a more active environmental awareness. Religion and gender play less influence.

Restricted access

Politikamentes félelemkeltő társadalmi célú reklámok hatásának vizsgálata

Félelemkeltő társadalmi célú reklámok tanulmányozása

A comparative study of reactions to social advertisements applying fear appeal

Magyar Pszichológiai Szemle
Authors:
Luca Nagy
and
Katalin Balázs

A vizsgálat célja, a különböző társadalmi problémákat megjelenítő, valamint eltérő mértékben félelemkeltő társadalmi célú reklámok (TCR-ek) megítélésének tanulmányozása volt. Elméleti keretének bázisát Kim Witte (1992) Kiterjesztett Párhuzamos Feldolgozási Modellje (EPPM) adja. A modellt korábban egészségügyi problémákhoz kapcsolódó viselkedés vizsgálatára hozták létre, így jelen megközelítés újszerűségét adja, hogy nemcsak az egészségmagatartással összefüggő meggyőző kommunikációra alkalmazzuk.

Két összetett, online formában kivitelezett kérdőíves vizsgálat eredményét összegezzük. A fiatal felnőtt korosztályból származó válaszadók (N = 140 és N = 158) az egyes reklámingerek megtekintésével párhuzamosan választ adtak az EPPM alapján készült Kockázatvállaló Viselkedés Diagnózis Skála (RBD Scale, Witte, McKeon, Cameron és Berkowitz, 1995) itemeire, melyek az énhatékonyságot, a válaszhatékonyságot, az észlelt fogékonyságot és az észlelt komolyságot vizsgálják.

Az eredmények arra engednek következtetni, hogy az egyének üzenetekben foglalt nehézségek megoldására vonatkozó észlelt énhatékonysága és fogékonysága kulcsfontosságú tényező a válaszviselkedés meghatározásában. Az adatok alapján úgy tűnik, hogy a személyek megjelenített problémákra és a meggyőző üzenetekre irányuló attitűdjeit a TCR-ekben feldolgozott társadalmi problémák énközelisége, megoldási lehetőségük közvetett vagy közvetlen volta, jelentősen befolyásolhatja.

Restricted access

Művészi reklámok dimenzióinak és hatásosságának vizsgálata

Investigating the dimensions and effect of artistic advertisements

Magyar Pszichológiai Szemle
Authors:
Katalin Balázs
and
Mária Barkó

Háttér és célok

A tanulmány fő célja a művészi reklámok empirikus vizsgálata. Konkrétabban a művészi reklámok, illetve a szakirodalmi források és fogyasztói értékelések alapján feltárt tényezőiknek hatékonyságvizsgálata.

Módszer

Fókuszcsoportos interjúk (N=6) és kérdőíves elővizsgálatok (N=47, illetve N=43) alapozták meg a kérdőíves fővizsgálatot. Az elővizsgálatok célja a fogyasztók által művészinek tekintett reklámingerek gyűjtése és a művészi reklám fogyasztói megítélésével kapcsolatos adatok gyűjtése; a releváns konstruktumok köznyelvi megnevezésének vizsgálata; illetve az ingerszelekció volt. Mindkét kérdőíves vizsgálatban 27 reklámot ítéltek meg a résztvevők. A fővizsgálat online, kérdőíves formában zajlott. A vizsgálati személyek (N=117) 19 reklámot értékeltek hatásosság szempontjából (tetszés, figyelemfelkeltő jelleg, hatásosság), illetve leíró jellemzők mentén (érthetőség, újszerűség, kerativitás, esztétikai érték, művészi jelleg). A fővizsgálatban a reklámok felidézését is vizsgáltuk. A vizsgálati személyek meggyőzési tudatosságát is felmértük.

Eredmények

Az empirikus adatok alapján a művészi reklámok meghatározó hatásdimenziói az újszerűség, az esztétikai érték, ugyanakkor az érthetőségnek is van szerepe a művészi reklámok hatásosságában. Ezekhez képest a kreativitás nem segíti tovább a művészi megítélés előrejelzését. A reklámok művészi jellege, illetve a hatásdimenziók nagyban meghatározzák a hatás mérésére szolgáló tetszés, figyelemfelkeltés és hatásosság megítélését, de a reklámfelidézést nem. Továbbá az adatok alapján a hatásosságot a személy meggyőzési tudatosságának mértéke nem befolyásolja jelentősen.

Konklúzió

Az empirikus adatok támogatják a művészi megjelenítési mód alkalmazását a reklámokban. Ugyanakkor a művészi megítélést döntően meghatározó tényezők a reklám újszerűsége és esztétikai értéke.

Restricted access

The nitrergic neuron population and certain aspects of their connectivity (peptidergic inputs, co-localization with GABA, synaptic target distribution) were studied in the medial septum of the rat brain. The histochemical localization of NADPH diaphorase and immunohistochemical identification of nNOS at light and electron microscopic level was applied. Double-labeling experiments with galanin and leucine enkephalin, moreover the postembedding GABA immunogold staining was also carried out. NADPH diaphorase- and nNOS-immunopositive neurons could be identified inside the borders of medial septum. Out of their peptidergic inputs galanin- and leucine enkephaline-immunopositive varicose fibers were found in close apposition with nNOS-immunopositive neurons. Based on fine structural characteristics (large indented nucleus, thin cytoplasmic rim, lack of axosomatic synapses) the nitrergic neurons are suggested to be identical with the septal cholinergic nerve cells. Their boutons established asymmetrical synapses mainly on dendritic shafts and spines, some of which were also nNOS-immunopositive. A lower amount of nNOS-immunopositive boutons of presumably extrinsic origin were found to be GABAergic.

Open access

A természetes és a szintetikus oxitocin szüléskor és szoptatáskor.

Szakirodalmi áttekintés

Natural and synthetic oxytocin during childbirth and breastfeeding.

Review of the literature
Orvosi Hetilap
Authors:
Katalin Varga
and
Balázs Bálint

A tanulmány célja, hogy az oxitocinnal kapcsolatos összefoglaló közlemények alapján áttekintést adjon arról, mit tudunk ma az oxitocin szerepéről a szülés és szoptatás során. Rámutat az élettani (perifériás) hatások és a centrális, pszichoaffektív hatások összefüggéseire. Emellett összegzi azokat az ismert következményeket, amelyek a különféle beavatkozások révén módosítják a természetes (endogén) oxitocin hatáskörét szüléskor, illetve szoptatáskor. Javaslatokat fogalmaz meg arra nézve, hogy hogyan lehet támogatni az endogénoxitocin-rendszert, minél kevesebb beavatkozással élve. Orv Hetil. 2022; 163(41): 1629–1638.

Open access

The prospective controlled study was designed for comparing the influence of methimazole (MMI + placebo)(control group) and MMI + pentoxiphylline (PTX) with respect to grades of Thyroid Associated Ophthalmopathy (TAO). The control group consisted of 112 patients with hyperthyroidism (mean age 44.0 ± 12.4 yr, 83 females and 29 males). PTX treated group of 112 (mean age 47.7 ± 10.2 yr, 83 female and 29 male) hyperthyroid patients were treated with MMI + PTX. At the onset of the study there were no remarkable differences between the two treated groups. After six- and twelve-month observation periods the manifestations of TAO with moderate and severe forms were significantly lower in the PTX treated patients. Various risk factors were analyzed in both groups. Smoking by itself without genetic factors greatly increased the risk of TAO (OR: 7.1, CI 95% 9.3–5.4). If the smoking habit was associated with a genetic background, the manifestation of TAO significantly increased (OR: 9.2 CI 95%, 12.1–6.9, p < 0.0001). PTX therapy had a beneficial preventive effect on the manifestation of eye symptoms and decreased the number of smoking patients both with and without genetic susceptibility (OR: 2.62 CI 95%, 1.5–3.7, p < 0.001 and 2.12: 95% CI 1.5–3.1, p < 0.001), respectively. It was concluded that PTX was able to decrease the development of TAO during a 1-year observation period, therefore, the administration of this drug was advised if the patients refused to abstain from smoking.

Restricted access

Absztrakt:

Bevezetés: Az idiopathiás inflammatorikus myopathiák klinikai képe heterogén, csoportosításuk újabban a myositisspecifikus antitestek alapján történik. Egyik jellegzetes képviselőjük a szignálfelismerő részecske elleni antitest (anti-SRP-) pozitív típus, amelynek klinikai megjelenését súlyosabbnak tartják a többi myositisspecifikus antitestpozitív formához képest. Célkitűzés: A Debreceni Egyetem Belgyógyászati Intézetének Klinikai Immunológia Tanszékén kezelt 16 anti-SRP-pozitív csoportba tartozó beteg klinikai és kezelési adatainak összehasonlítása volt 16 antitestnegatív esettel. Módszer: Az anti-SRP-pozitív csoportban a manual muscle teszttel vizsgált izomgyengeség a kezelés előtt és után szignifikáns különbséget mutatott a kontrollcsoporthoz képest (χ2 = 0,006, illetve 0,019). A különbség a vázizmokra specifikus gyulladásos laboratóriumi paramétereknél ugyanígy jelentkezett, de a kezelés utáni laktátdehidrogenáz-értékek kivételével nem volt szignifikáns. Eredmények: Első vonalbeli szteroidkezelésre mindkét csoport jól reagált, azonban az antitestpozitív csoport rosszabb terápiás válaszát jelzi, hogy szignifikánsan több esetben volt szükség másodvonalbeli kezelésre. Következtetés: Mindezek alapján az anti-SRP-pozitív csoport súlyosabb klinikai lefutását és rosszabb terápiás válaszát állapítottuk meg. Orv Hetil. 2017; 158(35): 1382–1389.

Restricted access