Search Results

You are looking at 1 - 10 of 13 items for

  • Author or Editor: Balázs Vásárhelyi x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

A Bodrog jobb partján, a Tokaj-Eperjesi-hegység keleti lábánál futó régi ún. Galíciai út szerves része volt a korabeli magyar úthálózatnak: egyik szakasza volt a Galícia kereskedelmi és gazdasági központját, Lemberget (mai nevén L’vov) Pesttel összekötő útnak. Sárospataktól Szegilongig haladva_d

Restricted access

Recently, due to population increase in urban areas, underground excavations increasingly influenced the development of cities, parallel with traffic organization. One of the best examples is Eger in North Hungary: several kilometer-long wine-cellars were dug over the centuries beneath the city, which influences further construction; sometimes they present a danger due to the increased weight of surface vehicles as well. Therefore, nowadays the prediction of the stability of these cellars is a question of utmost importance here. The goal of this paper is to statistically analyze the results of strength investigations of the excavated rocks, in order to predict their strength (both compressive and tensile) and Young's modulus. The results of 19 sample blocks are statistically analyzed here in different petrophysical states (air-dry, semi-saturated and fully saturated). The relationships between the different petrophysical constants are also determined and analyzed in this paper. On the basis of these correlations prediction of rock strength has become easier and faster.

Restricted access

A cikk célja, hogy a mélyépítési mérnökgeológiában, elsősorban az alagútépítésnél használatos numerikus modellezéseket bemutassa, azok előnyeit és hátrányait elemezze és ismertesse a geotechnikai modellalkotás lépéseit és kapcsolatát a mérnökgeológiai modellel. A cikk kitér a kőzetmechanikai modellezésben kulcsszerepet játszó izotrópia, homogenitás, illetve kontinuitás kérdésére is. Elsősorban kőzetmechanikai szempontból elemzi a numerikus modellalkotások lehetőségeit, de a bemutatott elméletek értelemszerűen kiterjeszthetőek a talajmechanikai viszonyokra is.

Restricted access

The geologic, geotechnical and rock mechanical background of the area, which includes an underground cavern system, is very complex. Initially, to describe the rock mass properties, the RMR and Q systems were used, while the rock support system was based solely on the Q system. Later, during construction of the repository chambers, the GSI system was also introduced in addition to the above-mentioned rock classification methods. The correlation and usage of these three different rock mass classification systems were investigated.Special methods were used to obtain more accurate tunnel mapping and documentation, which is based on photogrammetry and photo analyzer software.According to the results, the correlation between the RMR and Q values is independent of the rock type; basically, the same equation can be used for all (differences between experimental error). The GSI intervals also closely follows the same trend as the results of the other two methods.

Restricted access

Abstract

Fissuring of rocks is frequently of greater importance in practical rock engineering operations than the strength of the intact rock. In practice boreholes are usually analyzed by the RQD method. The limitation of this method has been discussed by several authors: for example, for RQD = 0 % [that is, where the joint intercept (distance between joints in the cores) is 10 cm or less], or RQD = 100%, the RQD provides no information on the core pieces themselves. It does not matter whether the discarded pieces are soil or fresh rock pieces up to 10 cm in length. In early 2003, more than 3,000 meter-long boreholes were analyzed in parallel with two different methods: traditional RQD, and Hansági's C (or Kiruna) Method. According to the results, in the case of a very good or very poor core, the C method shows the jointing patterns better than the widely-used RQD method. The goal of this paper is to present the C method and its advandages/disadvandages. Linear regression was found for the values between 10% < RQD < 90%, but the C value is much more sensitive than the RQD. The classification of the boreholes according to C method is also presented.

Restricted access

With the intent of making data acquisition for fractal geometry-based discrete fracture network (DFN) modeling time-efficient and automatized, a new method was established. For the automation of data retrieval from the images of the studied surfaces, a series of image-processing operations and MATLAB algorithms have been developed. The method allows the retrieval of more than 1,000 fracture-length data/cm2 of one sample in several minutes. This methodology tends to be a useful tool in studies of fracture network geometries. DFN models of a supposed excavated and/or environmental damage zone, designed with the use of data supplied by the above method, are presented in this work as an example.

Open access
Orvosi Hetilap
Authors:
Áron Cseh
,
Beáta Szebeni
,
Balázs Szalay
, and
Barna Vásárhelyi

A megváltozott sejthalál (apoptózis) számos betegség kialakulásában és progressziójában központi szerepet játszik. Az apoptózist reguláló fehérjék lehetséges terápiás célpontok, ezek egyik tagja az Akt enzim. Az Akt enzim a legtöbb sejtben jelen van. Növekedési faktorok és inzulin, valamint környezeti hatások, így oxigéntenzió-változás és magas hőmérséklet hatására aktiválódik. Az Akt a sejtek metabolizmusában és túlélésében játszik szerepet. Egyes betegségcsoportokban az Akt megváltozott működése figyelhető meg. Számos rosszindulatú daganatban, így prosztata-, emlő-, vastagbél- és hasnyálmirigyrákban, valamint rosszindulatú hematológiai betegségekben az Akt túlműködését igazolták. Diabéteszben egyrészt a béta-sejt-pusztulásban játszik szerepet, másrészt a sejtek inzulinszenzitivitását is befolyásolja. Több kutatási eredmény azt is bebizonyította, hogy a már forgalmazott gyógyszerek egy részének, így a statinoknak, tiazolidindionoknak és az ACE-gátlóknak egyaránt van Akt-moduláló hatása. Jelenleg kutatások folynak olyan Akt-gátlók kifejlesztésére, amelyek a kemoterápia hatékonyságát segíthetik. A perifozin és a triciribin két olyan, fázis I–II. stádiumban lévő Akt-gátló, amely kombinációban adva növelheti emlőrákban, petefészekrákban, gastrointestinalis stromatumorokban, szarkómákban, karcinómákban és hematológiai daganatokban a túlélési idő hosszát.

Open access

A zsámbéki Öregtemplom építőanyagának vizsgálata: esettanulmány

Experimental Test on the Building Material of the Old Church in Zsámbék: A Case Study

Építés - Építészettudomány
Authors:
Benedek András Lógó
and
Balázs Vásárhelyi

A zsámbéki romtemplom az ország egyik legismertebb műemléke. Története során számos alkalommal átépítették, felújították már mielőtt lepusztult volna. Azóta már több terv is született, hogy milyen irányba kellene a rom hasznosítását terelni. Ezek széles variációkkal rendelkeztek, attól kezdve, hogy legfeljebb csak állagmegóvás legyen egészen odáig, hogy teljesen visszaépítsék. Időről időre előkerül mindig ez a kérdés. Ez az esettanulmány is egy tervezés előtti felmérés keretén belül született. A tanulmány a rom építőanyagainak, főleg az eredeti kőanyag és habarcs vizsgálataival, azok mostani állapotával foglalkozik. Egy átfogó felmérés is készült a templomról, amely feltérképezi, hogy hol, milyen anyagból áll a szerkezet.

Open access

A korszerű gyógyszerszint-monitorozás szerepe az új típusú, kis molekulasúlyú, specifikus molekuláris célponttal rendelkező, per os formában szedhető onkológiai gyógyszerek alkalmazása során

The role of modern therapeutic drug monitoring in the application of novel, small molecular weight, orally administered oncological drugs with specific molecular targets

Hematológia–Transzfuziológia
Authors:
Zoltán Köllő
,
Lili Kotmayer
,
Barna Vásárhelyi
, and
Gellért Balázs Karvaly

Összefoglaló. Bevezetés: Az onkológia, így a hemato-onkológia területén a szájon át alkalmazható, nem hormonhatású, specifikus fehérje támadásponttal rendelkező (ismertebb nevén célzott terápiás) daganatellenes gyógyszerek megjelenése új fejezetet nyitott, sőt, napjainkra a 10 leggyakrabban használt onkológiai szer közé bekerült a hemato-onkológiában használt ruxolitinib és imatinib. E gyógyszerek alkalmazásának fő előnye a kíméletes (nem parenterális adagolású), speciális intézményi környezetet nem igénylő gyógyszerelés, valamint a kedvezőbb mellékhatásprofil. Legfontosabb hátrányuk, hogy a kezelések költségesek, és megjelenik a per os farmakoterápiák esetében jellemző adherencia kockázat, ami – a gyógyszer-interakciók és a betegek állapota miatt sajátos farmakokinetikai jellemzőkkel együtt – a terápia monitorozását alapvetően fontossá teszi. Mivel a klasszikus gyógyszerszint-monitorozás (TDM) esetében megszokott terápiás tartományok ezen a területen nem állnak rendelkezésre, a klinikum és a TDM laboratórium közötti fokozott együttműködés az evidenciaalapú, egyénre szabott, sikeres kezelésekhez nélkülözhetetlen.

Közleményünkben bemutatjuk a számos hemato-onkológiai kórfolyamat esetében alkalmazott tirozin-kináz-gátló gyógyszerek használatának kockázatait, és rájuk vonatkozóan megoldást javaslunk a gyógyszerszint-monitorozással támogatott, egyénre szabott terápiák megvalósításához. Ezek klinikai gyakorlatba történő mielőbbi bevezetésének elősegítéséhez információt nyújtunk a Semmelweis Egyetemen elérhető onkológiai TDM-szolgáltatásról.

Summary. Introduction: A new era has begun in the field of oncological therapies, including hemato-oncological treatments, with the recent introduction of orally administered, non-hormonal antineoplastic drugs with specific protein targets (also known as targeted therapies). Two of these entities, ruxolitinib and imatinib, are already on the list of the ten most prescribed anticancer agents. Their primary advantage is the patient-centric, non-parenteral application which does not require a specialized healthcare infrastructure, and in most cases associated with less severe adverse effects. The major disadvantages associated with their use, on the other hand, are their considerable costs, the increased risk of therapy non-adherence, the poor predictability of pharmacokinetic characteristics because of the frequently altered physiological status of oncological patients, and the real potential of possible drug interactions. Monitoring the course of the treatment is therefore pivotal. Since therapeutic concentration ranges employed in the classical framework of therapeutic drug monitoring (TDM) are not available, an intensive collaboration of the clinical team and the TDM laboratory is required for guiding individualized, evidence-based therapies using these substances.

The aim of this work is to present the risks associated with the use of tyrosine kinase inhibitors employed for the treatment of various hemato-oncological disorders and solid tumors, and to make recommendations for guiding individually tailored therapies supported by the TDM of these novel drugs. Specific information is provided to enhance the translation of these concepts into clinical practice with the support of the existing oncological TDM service available at Semmelweis University.

Open access

The purpose of this study was to evaluate changes in biomarker and synovial parameters following autologous osteochondral transplantation (AOT) in the equine stifle joint, to test the hypothesis whether synovial parameters would show significant differences at selected time points following the surgery (at days 3, 14, 60 and 180) compared to baseline level (at day 0). Surgical intervention was performed in both stifles of nine horses (n = 18). The joints were randomly assigned to operated and sham-operated groups. Grafts 8.5 mm in diameter were harvested from the femoropatellar (FP) joint under arthroscopic control and the medial femorotibial (MFT) joints had AOT using mosaicplasty (MP) instrumentation, while the sham FP and sham MFT joints underwent arthroscopy and miniarthrotomy without transplantation, respectively. Synovial fluid (SF) parameters were evaluated at days 4, 14, 60 and 180. Data were analysed by two-way repeated- measures analysis of variance (ANOVA), and P < 0.05 was considered significant. During the first 10–14 days after surgery, lameness of degree 2–3/5 [American Association of Equine Practitioners (AAEP) scores] was present, which disappeared after 60 days. Joints with transplantation showed significant increases in synovial white blood cell count (WBC), total protein (TP), substance P, C1,2C and CS846 epitope concentration at day 3 compared to baseline and shamoperated joints (P < 0.05). These parameters returned to the baseline values by two months after surgery and remained within normal levels at 6 months postoperatively.

Restricted access