Search Results

You are looking at 1 - 2 of 2 items for

  • Author or Editor: Barbara Bognár x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

Bentlakó labdarúgó-korosztályok pszichés-mentális jellemzői

Psychological and mental characteristics of young football players living in dorms

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Authors: Zoltán Kiss, Barbara Fózer-Selmeci, István Csáki, and József Bognár

Absztrakt

Elméleti háttér: A fiatal labdarúgók motoros képességei mellett a pszichés-szociális faktorok is összefüggésben vannak a pályán mutatott teljesítménnyel. Mivel az utánpótlás korú sportolók esetében ezek korosztályos jellemzőket mutatnak, érdemes az ez irányú ismereteket tovább bővíteni és a tehetséggondozás folyamán kiemelten kezelni. Cél: Jelen kutatásunk célja, hogy kollégiumban lakó fiatal elit labdarúgók pszichés tulajdonságainak korosztályos jellemzőit megismerjük. Módszerek: A minta hazánk egyik elit labdarúgó-akadémiájának kollégiumban lakó fiú növendékei voltak (n = 72), akik a Sportolói Megküzdési Stratégiák Kérdőívet (ACSI-28), a Sport Motivációs Kérdőívet (SMS), a Versenyszorongás Skálát (CSAI-2) és az Érzékelt Motivációs Környezet a Sportban Kérdőívet (PMCSQ-2) töltötték ki. A játékosok pszichés jellemzőit együttesen és korosztályos összehasonlításban is vizsgáltuk (U16, U17, U18 és U21). Eredmények: Az eredmények alapján elmondható, hogy a minta magas értékű belső motivációt, a fejlődésre való törekvést, kooperatív tanulást, csúcsteljesítményt téthelyzetben, illetve önbizalmat mutat. Az egyszempontos varianciaanalízisek eredményei alapján elmondható, hogy U16-os korosztály szomatikus szorongása magasabb, mint az U17-es és U18-as korosztályoké, ugyanakkor az U18-as játékosok alacsonyabb célkitűzéssel és mentális felkészültséggel rendelkeznek, mint az U16—U17 játékosok. Emellett az U21-es korosztály magasabb értékeket mutat a hibázástól való félelem és az egyenlőtlen elismerés területein, mint az összes többi korosztály (mind p < 0,05). Következtetések: Az edzőknek és a segítő szakembereknek érdemes figyelembe venni mindezeket a tényezőket, amikor bentlakó sportolókkal dolgoznak.

Restricted access
Acta Veterinaria Hungarica
Authors: Viktor Jurkovich, Barbara Bognár, Krisztián Balogh, Mária Kovács-Weber, Kinga Fornyos, Rubina Tünde Szabó, Péter Kovács, László Könyves, and Miklós Mézes

Milk yield, milk ingredients, health and other, production-related parameters of subclinically infected, Mycobacterium avium ssp. paratuberculosis (MAP-) shedding (positive faecal PCR, n = 20) and non-shedding (negative faecal PCR, n = 10) dairy cows were compared in the period from 10 days prepartum to 120 days postpartum. Body condition, rumen fill and faeces scores were lower in the MAP-shedding cows. There was no significant difference in plasma or urine metabolic parameters between the groups. Milk yield and lactose content tended to be lower (P = 0.074 and 0.077, respectively), somatic cell count tended to be higher (P = 0.097), while milk fat content was significantly higher (P = 0.006) in MAP-shedding cows than in the controls. Milk protein content did not differ between the groups. All other health and production parameters [number of reproductive tract treatments, number of udder treatments, number of artificial inseminations (AIs), calving interval, and service period] were significantly better in the control group. It is concluded that MAP infection, even in a subclinical form, has a significant impact on some production and health parameters of dairy cows.

Open access