Search Results

You are looking at 1 - 2 of 2 items for

  • Author or Editor: Beáta Grabovac x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

Az érzelmi információ feldolgozása kétnyelvűeknél az utóbbi években több kutatás fókuszpontjává vált. A vizsgált csoportok között vannak korai és kései kétnyelvűek is, a nyelvi dominancia és a nyelvek kombinációi is variálódnak. A kognitív nézőpont képviselői sok esetben a kétnyelvűek végrehajtó funkcióira helyezik a hangsúlyt és ez a trend megfigyelhető az affektív információ feldolgozásában is, amit a végrehajtó funkciókat affektív szinten mérő feladatok megjelenése jelez.Kutatásunk célja az volt, hogy megvizsgáljuk, mennyire dolgozzák fel az érzelmi információt Stroop-feladatban magyar-szerb kései kétnyelvűek a magyar és a szerb nyelvben. Az érzelmi információ a feladat szintjén irreleváns disztraktorként volt jelen.Eredményeink szerint a második nyelvet alacsonyabb szinten ismerő személyeknél nyelvtől függetlenül megjelenik az érzelmi Stroop-hatás, a negatív információ lassúbb feldolgozása a semlegessel szemben, valamint a nyelvi dominancia is kirajzolódik az anyanyelvi gyorsabb válaszadáson keresztül.

Restricted access

The primary goal of this research was to examine the processing of emotionally valenced and neutral words in the context of bilingualism. The objective was to find out, using an experimental measure of automatic emotional activation, if there were differences in response time in the first and the second language, Hungarian and Serbian respectively. The sample consisted of early Hungarian-Serbian bilinguals, assimilated into the Serbian majority culture.The emotional Stroop task is an experimental paradigm, which has been adapted to measure bilingual population in the past few years. The emotional Stroop interference could be counted from response time latencies, which is usually an effect showing longer responses to negative vs. neutral information.Hungarian and Serbian negatively, positively and neutrally valenced words were used in the research. Our hypothesis was that there would be a similar emotional activation in the first and the second language and that negative words would be processed the longest.The result of the research was a significant main effect of word type, where the negative information captured the attention for a longer period of time than the neutral one. A similar pattern of word processing showed in both languages, there were no significant differences between Hungarian and Serbian reaction times and the interaction between word type and language was not significant. The results suggested that early Hungarian-Serbian bilinguals were equally effective and fast in monitoring emotional information in both of their languages, giving emphasis through more elaborative processing to the threatening stimuli.

Full access