Search Results

You are looking at 1 - 6 of 6 items for

  • Author or Editor: Beatrix Lábadi x
Clear All Modify Search
Authors: Beatrix Lábadi and Diána Varró-Horváth

A közös figyelem kialakulása jelentős mérföldkő a csecsemő társas kapcsolatainak világában. Az utóbbi évtized intenzív kutatása feltárta a közös figyelem csecsemő- és kisgyermekkori fejlődési szakaszait és szerepét a később kibontakozó társas kompetencia területén. Jelen tanulmánynak kettős célja van; egyrészt összefoglalást kíván adni a közös figyelmi képesség fejlődéséről és szerepéről a társas képességek kialakulásában, másrészt áttekintjük a közös figyelem tipikustól eltérő fejlődésmenetét. A kora gyermekkorban megmutatkozó közös figyelemi zavar több, később manifesztálódó pszichopatológiai állapot előzményének tekinthető. Legpregnánsabban az autizmusspektrum-zavarban jelentkezik, de más szociális kommunikációs zavarnál és kapcsolati problémáknál is megfigyelhető az elvárttól eltérő megjelenési forma.

Restricted access

Absztrakt

Az amputációt követő rehabilitáció hatékonysága, a protézis beválása jelentős mértékben függ az egyén pszichológiai alkalmazkodásától. A végtag amputációja komoly veszteségélmény, amely számos pszichés problémát hívhat elő. Gyakoriak a depresszív és a szorongásos tünetek, nehézségek a szociális helyzetekben (függőség másoktól, diszkomfortérzés, elszigetelődés, stigmatizáció), a testkép, énkép, identitás negatív irányú változása, valamint alacsonyabb színvonalú jóllét és életminőség a korábbi életvitelhez viszonyítva. Az alkalmazkodás folyamata során a betegeknek meg kell küzdenie a felmerülő testi és lelki problémákkal, újratanulni mindennapi aktivitásaik kivitelezését, elfogadni a testképükben bekövetkezett alterációkat és mindezt beépíteni egy merőben új szelfkoncepcióba. Az összefoglaló tanulmány végtagamputált egyének rehabilitációja során fellépő pszichológiai tényezők számbavétele mellett javaslatot kínál a sikeres integratív szemléletű rehabilitációhoz. Orv. Hetil., 2015, 156(39), 1563–1568.

Restricted access
Authors: Beatrix Lábadi, Annamária Leipold and Diána Varró-Horváth

Korábbi tanulmányok bizonyították, hogy a gyermekek dezorientációt követően képesek használni a szoba alakját (geometriai tulajdonságait), hogy megtaláljanak térben elrejtett tárgyakat, miközben más vizuális információk (például falak színe) nem segítik a tájékozódást. Ezért azt feltételezték, hogy a téri reorientációt a geometriai modul biztosítja, ami a nem-geometriai információkra nézve „enkapszulált”. Vizsgálatunk célja, hogy megfigyeljük, hogyan integrálódnak a geometriai és nem-geometriai információk a tájékozódás során, olyan esetben, amikor nincs szükség a jobb/bal irányok megkülönböztetésére, illetve kizárólag a szoba falának színe és a metrikus információk szolgálnak jelzőingerként az elrejtett tárgyak megtalálásához. Vizsgálatunk eredménye szerint 4–6 éves gyermekek kisméretű zárt térben képesek együtt kezelni a tér geometriai alakját és a szín információt a téri tájékozódáshoz olyan esetben, amikor a feladat megoldásához nincs szükség a jobb/bal irányok megkülönbözetésére. Továbbá kimutatható a téri nyelv és a tájékozódás közötti pozitív kapcsolat, viszont kizárólag a megkülönböztető vizuális információval ellátott feltételekben.

Restricted access
Authors: Kázmér Karádi, Árpád Csathó, János Kállai and Beatrix Lábadi

The mental rotation is a classical paradigm in cognitive psychology. Recent tests demonstrate that the linearity coefficient (r2) is an appropriate variable to show the cognitive appearance (cognitive strategy) of mental rotation. It is well documented that males perform better than females on object mental rotation. The present work is the first demonstration of a sex difference of cognitive strategy used during mental rotation. A linearity coefficient of females was higher than the coefficient of males. This result implies that females use a more active and powerful mental rotation strategy. This is very important from the viewpoint of some methodology. In the cognitive neuroscience there are various fMRI and MEG works which measure brain activity during mental rotation. However, beside the demonstration of mental rotation paradigm, it may be very important provide that subjects at whom occur actually the mental rotation during brain scanning. 

Restricted access
Authors: Orsolya Inhóf, András N. Zsidó, Gábor Perlaki, Gergely Orsi, Beatrix Lábadi, Norbert Kovács, Anna Szente, Tamás Dóczi, József Janszky and Gergely Darnai

Background and aims

Structural differences in higher-order brain areas are common features of behavioral addictions, including Internet addiction (IA) as well. Taking into consideration the limited number of studies and methods used in previous studies on IA, our aim was to investigate the correlates of IA and the morphometry of the frontal lobes.

Methods

To observe these relationships, the high-resolution T1-weighted MR images of 144 healthy, Caucasian, university students were analyzed with volumetry and voxel-based morphometry. The Problematic Internet Use Questionnaire (PIUQ) was used to assess IA.

Results

We found significant correlations between PIUQ subscales and the volume of the right pars opercularis volume and gray matter mass in women.

Discussion and conclusion

The increased gray matter measures of this structure might be explained with the extended effort to control for the impulsive behavior in addiction, and with the increased number of social interactions via the Internet.

Open access
Authors: András N. Zsidó, Gergely Darnai, Orsolya Inhóf, Gábor Perlaki, Gergely Orsi, Szilvia Anett Nagy, Beatrix Lábadi, Kata Lénárd, Norbert Kovács, Tamás Dóczi and József Janszky

Background and aims

Internet addiction is a non-substance-related addiction disorder with progressively growing prevalence. Internet addiction, like substance-related addictions, has been linked with high impulsivity, low inhibitory control, and poor decision-making abilities. Cortical thickness measurements and trait impulsivity have been shown to have a distinct relationship in addicts compared to healthy controls. Thus, we test whether the cortical correlates of trait impulsivity are different in Internet addicts and healthy controls, using an impulsive control group (smokers).

Methods

Thirty Internet addicts (15 females) and 60 age- and gender-matched controls (30 smokers, all young adults aged 19–28 years) were scanned using a 3T MRI scanner and completed the Barratt Impulsiveness Scale.

Results

Internet addicts had a thinner left superior temporal cortex than controls. Impulsivity had a significant main effect on the left pars orbitalis and bilateral insula, regardless of group membership. We identified divergent relationships between trait impulsivity and thicknesses of the bilateral middle temporal, right superior temporal, left inferior temporal, and left transverse temporal cortices between Internet addicts and healthy controls. Further analysis with smokers revealed that the left middle temporal and left transverse temporal cortical thickness change might be exclusive to Internet addiction.

Discussion

The effects of impulsivity, combined with a long-term exposure to some specific substance or stimuli, might result in different natures of relationships between impulsivity and brain structure when compared to healthy controls.

Conclusion

These results may indicate that Internet addiction is similar to substance-related addictions, such that inefficient self-control could result in maladaptive behavior and inability to resist Internet use.

Open access