Search Results

You are looking at 1 - 3 of 3 items for

  • Author or Editor: Bence Forgács x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

Kettős vese átültetés – egy lehetőség a transzplantációk számának növelésére

Double kidney transplantation – a method to increase the donor pool

Magyar Sebészet
Authors:
Zsolt Csapó
,
Bence Forgács
,
Barry D. Kahan
, and
Hemangshu Podder

Absztrakt

A dializált betegek számának növekedési ütemét a transzplantációk száma, a donor szám lassú növekedése miatt nem tudja követni. A használható szervek számának növelésére a rokon és nem rokon élő donorok szervei használhatóak, valamint meghatározott feltételek mellett marginális donorok (extended criteria donors) veséi. Ezen utóbbi veséknél a megfelelő funkció eléréséhez a donor mindkét veséjének egy recipiensbe való beültetése szükséges.

A Texasi Egyetem transzplantációs osztályán két év alatt 5 betegnél végeztünk kettős vese beültetést olyan szervek felhasználásával, melyeket hagyományos transzplantációra egyik transzplantációs osztály sem fogadott el. A veséket egyoldalra, retroperitonealis feltárásból, a fossa iliacaba helyeztük.

A recipiensek átlag életkora 44.4 év volt, két beteg a magas immunologiai rizikó csoporthoz tartozott. A beültetés után mind az 5 betegnél azonnali veseműködést észleltünk. Az átlagos kórházban tartózkodási idő (6.25 nap) alatt a transzplantációt megelőző 1000µmol/l feletti átlagos szérum kreatinin szint 350 µmol/l-re csökkent. A glomerulus filtrációs ráta (GFR) 7 ml/percről 41 ml/percre emelkedett. Két betegnél zajlott, a vesefunkciót is lényegesen rontó akut rejekció. A kétéves követési idő alatt egyik betegünk sem igényelt hemodializist.

Összefoglalva, a kettős vese transzplantáció jó megoldásnak ajánlható. Úgy gondoljuk, hogy következetes és megfontolt szelekcióval olyan vesék – amelyek önmagukban nem volnának képesek megfelelő vesefunkció biztosítására – kettős vese beültetésként felhasználásra kerülhetnek.

Restricted access

A posztoperatív mesenterialis panniculitisről egy sikerrel kezelt eset kapcsán

Successfully treated case of postoperative mesenteric panniculitis

Magyar Sebészet
Authors:
Gábor Bognár
,
Bence Forgács
,
Gábor István
,
Bíborka Bereczky
,
Lajos Berczi
,
György Ledniczky
, and
Pál Ondrejka

Absztrakt

A mesenterialis panniculitis minden hasi műtéten átesett beteget érinthet. A betegség klinikai és patológiai képe nem egységes, ennek megfelelően a terápiája is más a különböző stádiumaiban. E stádiumokat egyesek vitatják, és egy betegség különféle manifesztációinak tartják őket, míg mások folyamatában látják a betegség kialakulását. Egy 65 éves férfi betegünknél két ízben alakult ki posztoperatív fibrotisáló, meseneterialis panniculitis. Az első alkalommal laparoscopos sigmaresectiót követően észleltük a teljes mesosigmát érintő folyamatot. Az ekkor végzett Hartmann-műtét után, a tervezett vastagbél-rekonstrukciót követően másodszor is kialakult a betegség, mely ekkor a teljes mesenteriumot és a mesocolon-lemezeket involválta. Az exploratio során sebészi intervenció nem volt kivitelezhető. A beteg antibiotikum, steroid, tartós parenteralis táplálás és nasogastricus szonda mellett 3 hét alatt meggyógyult. Konzervatív sikerrel kezelt esetünk kapcsán ismertetjük e sokarcú betegséget és a kezelés lehetőségeit.

Restricted access

Jejunalis polyposisból származó heveny gastrointestinalis vérzés diagnosztikája és eredményes kezelése

The effective treatment of jejunal polyposis as a cause for massive gastrointestinal bleeding

Magyar Sebészet
Authors:
István Sugár
,
Bence Forgács
,
Gábor Bognár
,
Zoltán Szabolcs
,
Attila Zalatnay
, and
Pál Ondrejka

Absztrakt

A szerzők egy 50 éves férfi esetét ismertetik, akinek masszív gastrointestinalis vérzése kiterjedt jejunalis polyposisból származott. Ismertetik a diagnosztikus nehézségeket, majd az eredményes műtéti kezelést. A raritásnak tartható eset kapcsán saját tapasztalataik és az irodalmi ismeretek alapján összefoglalják a vékonybél-eredetű, heveny gastrointestinalis vérzés diagnosztikájának és terápiájának lehetőségeit.

Restricted access