Search Results

You are looking at 1 - 3 of 3 items for

  • Author or Editor: Cintia Csók x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

A családi életre nevelés realitásai.

Családi miliőtípusok az iskolai szakemberek perspektívájából

Family Milieus from the Perspective of School Professionals

Educatio
Authors:
Gabriella Pusztai
,
Katalin Pallay
, and
Cintia Csók

Az utóbbi évtizedekben a családi élet alapvető változásokon ment keresztül, ami hatással van a családi és felnőtt életre nevelés alapvető mintázataira is. Az interjús kutatás során olyan települési és iskolai környezetekben dolgozók (N = 53) tapasztalatait tártuk fel az ország három leghátrányosabb helyzetű megyéjében, ahol a legmagasabb az alacsony státusú tanulók aránya. A tanulmány egyik fontos megállapítása, hogy a családokban megvalósuló spontán családi életre nevelésben társadalmi-területi szempontból nagy eltérések jellemzők, ezért a felnőtt élet több területére való felkészítés kihívást jelentő iskolai feladat, mely a pedagógusok és az iskolai segítő szakemberek speciális felkészülését és többletmunkáját igényli.

Open access

We examined the characteristics of the respondents before entering higher education along with the clusters. We have discovered the characteristics of secondary school studies and further education, the circumstances for applying for higher education. During the analysis of secondary school studies, we took into account the type of class they studied in high school (in Hungary, they can study in high school, vocational high school, and secondary school), and how many times they changed school. In addition, we compared the results based on school maintainers. There is a significant correlation between the reasons for high-school experience and the dropout rate. In terms of cluster-based differences, it should be emphasized that the expectation of social mobility was overrepresented among the dropouts due to financial reasons and work, but it was also an important aspect that they did not have to pay a fee in the program where they studied. In addition, in the case of those who were disappointed in training and further education, it was most common to apply to the university because they did not want to work and could afford it. Our results can help to develop more effective dropout protection for students entering higher education, both in public and higher education institutions and career orientation.

Open access