Search Results

You are looking at 1 - 10 of 18 items for

  • Author or Editor: Csaba Bíró x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

Mennyit ér a biztonság? Biztonság mint a Magyarországra érkező német szenior turisták költését befolyásoló tényező

How much does security worth? Security, as a component for the tourism spending of German senior travellers

Scientia et Securitas
Author:
Csaba Bíró

Összefoglalás. A biztonságra evidenciaként tekint az utazó a desztinációválasztás során. Annak tartalma erősen szubjektív, egyénenként eltérő szintet képvisel. A COVID–19-járvány időszakában megvalósult kutatásunk válasszal kívánt szolgálni többek között arra, hogy az időskorú német utazók esetében mely faktorok határozzák meg leginkább a desztináció preferenciát, és ez hogyan tükröződik a költésükben. 2021. július–október között megvalósításra került személyes megkérdezés végső mintáját 347 fő (55+ éves) német szenior utazó adta. Az eredmények rámutattak, hogy a marketingtudomány által, általánosan homogénként kezelt fogyasztói szegmens további alszegmensekre bontható, tipizálható, továbbá a desztináció preferenciát esetükben leginkább az infrastruktúra minősége és a biztonság határozza meg.

Summary. Introduction: Tourism does not exist without security. In Maslow’s hierarchy of needs, security is the second most determinant aspect after physiological concerns. We consider that as an evident fact, thus the secure nature of a destination is an obvious expectation regarding travelling aspects. The measure and actual meaning of this latter component is quite subjective, thus it varies person by person. Security can be investigated from several aspects, so it is important to highlight that our sample was analysed in relation to health security concerns.

Investigation materials and methods: In our research, conducted during the period of the COVID-19 pandemic, we pursued to outline the role of security, as well as the so-called Corona-Protocol, which was established for prevention purposes regarding the chosen destinations in the case of elderly travellers, and to find out how it is reflected in their touristic spending. We conducted personal interviews (PAPI) between July and October 2021 with the participation of 419 people, whose final sample – after being filtered regarding age and nationality aspects – consisted of 347 German senior (age group: 55+) travellers. The survey was carried out on three locations within Hungary (Pécs, Kalocsa, Budapest) with the participation of coordinators.

Research outcomes: The received replies were analysed – at first, the 48 touristic variables were submitted to factor analysis, which helped in the allocation of main components. By the use of these main components, we identified further sub-segments (traveller types) within the segments, which gave a superb illustration about the inaccurate nature of the practice, when senior travellers are considered as a homogenous group. In the case of five clusters – despite similar age averages – we identified distinct characteristics concerning the aspects of qualifications, incomes and the measure of touristic expenses, while the priorities regarding destination expectations, security, infrastructure and pricing were also different. Despite their relatively weak explanation capacities, our outcomes – received by regression modelling – pointed out that regarding our sample, the measure of touristic expenses was mostly determined by the infrastructural quality of destination and security. Thereby we can answer the question how much the cost of security for German senior travellers is. Furthermore, another outcome was the realisation that different habitat locations within the same home country have significant impact on the spending of German senior travellers. Our research could constitute an appropriate basis for further research regarding the investigated subject and traveller segment.

Open access

A porcfelszínsérülések külön kategóriáját jelentik az úgynevezett „kissing surface” sérülések (amikor a patellofemoralis ízület ízfelszínei egymással szemben, egyszerre sérülnek). Jellegükből adódóan nehezebbek a kezelési lehetőségek, több kompromiszszumra kényszerülünk és szerényebb eredményt tudunk elérni. A választható terápiás lehetőségek közül a szerzők mozaikplasztikát alkalmaznak. A módszer kiterjesztett indikációval jól használható. Más módszerekhez képest, különösen a minőséget és a rehabilitáció gyorsaságát tekintve jobb eredmény érhető el vele.

Restricted access

Az utóbbi években ismertté vált, hogy a D-vitamin milyen sokféle hatást gyakorol az emberi szervezetre, s hiánya egyre több egészségügyi problémát okoz. Egyik legfőbb szerepe a kalcium-anyagcsere szabályozása és a csontanyagcserére gyakorolt hatás. Az ilyen tárgyú közleményekből kitűnik, hogy a D-vitamin-hiány fontos kockázati tényező az elesések során a törések kialakulásában. A szerzők áttekintik a téma közelmúltban közölt irodalmi adatait, amelyek tárgyalásával fel kívánják hívni a hazai szakemberek – főleg a töréskezeléssel foglalkozó traumatológusok – figyelmét a D-vitamin pótlásának fontosságára, amire különösen az idősebb korosztályba tartozók esetében kell gondolni. Orv. Hetil., 2013, 154, 731–736.

Restricted access

Akut acromioclavicularis ízületi ficamok műtéti kezelése anatómiai rekonstrukcióval

Operative treatment of acute acromioclavicular joint dislocation with anatomic reconstruction

Orvosi Hetilap
Authors:
Csaba Biró
,
Ákos Lukács
,
Tibor Balasa
, and
Zoltán Sándor

Bevezetés: Az acromioclavicularis ízület operatívan kezelendő ficamainak megoldására osztályunkon korábban alkalmazott technikák eredményeinek vizsgálata módszerváltásra késztette a szerzőket. Célkitűzés: Egy olyan módszert kerestek, mely stabilan úgy rögzíti a sérült acromioclavicularis ízületet, hogy annak fiziológiás mozgásai is megmaradjanak. Módszer: Ezen a területen napjainkban is útkeresés folyik, melynek kapcsán a rigid rögzítést adó technikák helyett a kulcscsont fiziológiás mozgásait meghagyó dinamikus rögzítések kerültek előtérbe. Az alkalmazható modern technikák közül a szerzők a MINAR- (Minimally INvasive Acromioclavicular Joint Reconstruction) technikát választották és vezették be osztályuk gyakorlatába. A módszer előnye, hogy jó stabilitást ad, gyors rehabilitációt tesz lehetővé, minimalizáltan invazív eljárás mindamellett, hogy könnyen elsajátítható, biztonságosan elvégezhető műtét. Fontos tényező, hogy a stabilitás mellett biomechanikai szempontból is előnyös, mivel lehetővé teszi, meghagyja a kulcscsont fiziológiás mozgásait. A technikát 2012-ben kezdték alkalmazni a szerzők. Magyarországon a legtöbb ilyen műtétet ők végezték kórházukban, ami által referenciahelynek tekinthetők országos viszonylatban. A szerzők bemutatják a műtéti technikát, az indikációkat, a kontraindikációkat és a műtétet követő rehabilitáció lépéseit. Eredmények: Eredményeiket a szerzők radiológiai vizsgálatokkal, illetve 7 éves időszak retrospektív utánvizsgálatával a Constant- és DASH-score-ok segítségével elemezték, melyek alátámasztották azt, hogy jó megoldást választottak. Megbeszélés: A nemzetközi irodalmi adatokkal egybehangzó eredményeket találtak. Elemezték azokat a szempontokat, amelyek még jobb eredményességre vezethetnek, valamint elemzik a módszer további vizsgálatának, más módszerrel való összehasonlíthatóságának lehetőségeit. Következtetések: A módszer az előnyei alapján elsődlegesen választandó jó megoldásnak tekinthető, mely korrelál az Európai Vállsebészeti Társaság (European Shoulder Associates) álláspontjával. Orv Hetil. 2022; 163(50): 1992–1999.

Open access
Agrokémia és Talajtan
Authors:
Csaba Centeri
,
Róbert Pataki
,
Zsolt Bíró
, and
Alexandra Császár
Restricted access
Acta Veterinaria Hungarica
Authors:
Csaba Jakab
,
Miklós Rusvai
,
Nóra Biró
,
Zoltán Szabó
,
Péter Gálfi
, and
Janina Kulka

A 5-year-old female degu ( Octodon degus ) showed the clinical sign of metrorrhagia. During ovariohysterectomy a circumscribed tumoural lesion was found in the right uterine horn. The histopathological diagnosis of this soft tissue mass was primary benign cavernous angioleiomyoma of the uterus. During immunohistochemical analysis the neoplastic endothelial cells of this mixed mesenchymal tumour showed strong membrane positivity for the endothelial marker claudin-5 but were negative for CD31 (another endothelial marker). The endothelial cells of the internal positive control tissues such as intact peritumoural vessels were positive for claudin-5 but negative for the CD31 endothelial marker. As it has been described also in other species, it seems that claudin-5 is a better endothelial marker than CD31 for the detection of normal and neoplastic endothelial cells in different tissues of degus.

Restricted access

Bilateralis carotis interna aneurysma

Bilateral internal carotid aneurysms

Magyar Sebészet
Authors:
Gábor Viktor Szabó
,
Zoltán Szeberin
,
Gábor Bíró
,
Ágnes Laczkó
,
Csaba Dzsinich
, and
György Acsády

Absztrakt

A szerzők ismertetik kétoldali carotis aneurysma miatt kezelt öt betegük esetét, áttekintik a vonatkozó irodalmi adatokat és ajánlásokat. A betegek kivizsgálásakor duplex scan, angiographia és CT készült. Az aneurysmák átmérője 9–40 mm volt. Sok tényező mérlegelése, egyedi döntések alapján két betegen kétoldali, további kettőn egyoldali rekonstrukciós műtéteket végeztek end-to-end anastomosissal, egy esetben a konzervatív kezelést választották. Egy betegen multiplex aneurysmatosis miatt több ülésben végeztek műtéteket. Posztoperatív szövődményként egy esetben reverzibilis stroke alakult ki. Az operált és a nem operált betegeket éveken át (3–14 év), folyamatosan, félévenként duplex scan vizsgálattal ellenőrzik. A carotis aneurysma magas kockázatú szövődményeinek megelőzésére (kompresszió, ruptura, embolisatio) a 15 mm-es legnagyobb átmérő felett, növekedés, thromboticusfelrakódás vagy neurológiai tünetek esetén műtéti megoldást javasolnak.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors:
Antal Salamon
,
Erzsébet Toldy
,
Csaba Biró
,
Ákos Mátrai
,
Tibor Balassa
, and
Zoltán Lőcsei

Absztrakt:

A D-vitamin fontos szerepet játszik a kalcium- és csontanyagcserében, hiánya rizikófaktora az osteoporosissal és a gyakoribb elesésekkel összefüggő csonttöréseknek. Időskorban a D-vitamin-hiány gyakori, a következményes parathormon-növekedés jelentős csontmátrixveszteséget okoz, ezért a D-vitamin- és kalciumpótlás különösen nagy fontosságú. Jelen dolgozat célja, hogy a számos, részben ellentmondó irodalmi adat áttekintésével tájékoztatást nyújtson. Sok szerző közölt adatot a csípőtáji törés megelőzésével kapcsolatban alkalmazott D-vitamin-dózisokról. Az irodalmi adatokból kitűnik, hogy a szerzők egy része megelégszik a D-vitamin-pótlással, míg mások a D-vitamin és kalcium együttes adásával szereztek jó tapasztalatokat. Egyes metaanalízisek helyenként eltérő eredményekről számolnak be és további prospektív, jól definiált klinikai tanulmányok szükségességét javasolják. Vizsgálni kell még a különböző korcsoportokban a D-vitamin- és kalciumdózisok hatását. Mérlegelni kell a betegek táplálkozási szokásait, életstílusát, továbbá a társuló cardiovascularis és más olyan krónikus betegségek meglétét, amelyek a D-vitamin metabolizmusát befolyásolhatják. Orv Hetil. 2017; 158(43): 1699–1707.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors:
Antal Salamon
,
Balázs Hepp
,
Ákos Mátrai
,
Csaba Biró
,
Katalin Ágota
,
Emőke Fata
,
Zoltán Lőcsei
, and
Erzsébet Toldy

Bevezetés: A csonttörések fontos kockázati tényezője a D-vitamin-hiány. A 25-hidroxi-D-vitamin-szintek és gyógyulási, túlélési kilátások közötti kapcsolatról még kevés adat áll rendelkezésre. Célkitűzés: A D-vitamin-ellátottság tanulmányozása csípőtáji törésekben. Módszer: 2013. februártól szeptemberig 203, csípőtáji törés miatt műtött beteg (74,8±11,5 év; férfi:nő: 67:136) adatai kerültek feldolgozásra a 25-hidroxi-D-vitamin- és a parathormonszintek vizsgálatával. Kontrollként szolgált 74 személy. Eredmények: A D-vitamin-hiány és a szekunder hyperparathyreosis szignifikánsan gyakoribb volt a csípőtáji törést szenvedettekben, mint a kontrollokban (72% vs. 45% és 33% vs. 17%). A műtét után jobb állapotúak 25-hidroxi-D-vitamin-szintje magasabbnak (p<0,001) bizonyult a rosszabb állapotú betegekéhez képest. Az elhunyt (medián túlélés: 19 [5–52] nap) 31 betegnek szignifikánsan alacsonyabb volt a 25-hidroxi-D-vitamin-szintje, mint a túlélőké (22,6 [9,5–45,0] vs. 33,0 [16,5–56,6] nmol/l). Következtetések: Csípőtáji törött betegekben a D-vitamin-hiány, valamint a műtét utáni állapot és a 25-hidroxi-D-vitamin-szintek közötti pozitív korreláció megerősíti a D-vitamin-pótlás fontosságát mind a törésmegelőzésben, mind a törésgyógyulásban, sőt a túlélés esélyének növelésében is. Orv. Hetil., 2014, 155(17), 659–668.

Open access

Hybrid megoldások az aortaív sebészetben

Hybrid solution in aortic arch surgery

Magyar Sebészet
Authors:
Csaba Dzsinich
,
Kálmán Hüttl
,
Elek Bodor
,
Attila Nemes
,
Gábor Bíró
,
Gábor Szabó
,
Zoltán Szeberin
,
Gábor Bodor
,
Mária Windisch
,
Ildikó Gálfy
, and
Katalin Széphelyi

Absztrakt

A hybrid megoldások a nagyér transzpozícióval szabaddá tett aortaíven eddigi gyakorlatunkban az elektív esetekben kiváló eredménnyel jártak. Az endograftok további fejlődése az úgynevezett elágazó, oldalágakkal rendelkező endograftok előállítása, amelyek individuális tervezést és gyártást feltételeznek, és a hybrid megoldások további lépcsőfokát jelenthetik. Az új lehetőségek jelentősen szélesítették az aorta-ív sebészetében végezhető beavatkozások palettáját, ami szükségessé teszi a cardiovascularis sebészek számára a képzés kiterjesztését és a katéter technikák elsajátítását.

Restricted access