Search Results

You are looking at 1 - 2 of 2 items for

  • Author or Editor: Csaba Csapó x
  • All content x
Clear All Modify Search

The publication of a new edition of the poetry of Constantine Petros Cavafy in Hungarian translation in 2006 added a degree of nuance to the prevailing literary translational techniques in Hungary because Balázs Déri’s translations of the poems not included in the 1968 edition made a departure towards domestication from the commonly used reconstructional method. This caused different understandings of Cavafy’s poetry as well as various images of the poet in Hungarian culture. Furthermore, in the same year, the publication of András Ferenc Kovács’s Cavafy transcriptions, that is, his pseudo-translations, further influenced our understanding of the Alexandrian poet. In this article, after offering a brief overview of various methods of translation prominent in 20th century Hungarian culture, I aim at pointing out that the first edition of Cavafy’s poems in Hungarian used the typical model of reconstruction, whereas Déri’s new, 2006 translation is a move away towards domestication. Having analyzed four poems in the original Greek and their Hungarian translation, I would like to point to the necessity of diversity in literary translation; having different types of Cavafy also means understanding contemporary Hungarian poetry from multiple angles.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Barbara Pete, Júlia Hajdú, Ágnes Harmath, Zsolt Csapó, Csaba Papp, Zsanett Szigeti, and János Rigó jr.

A praenatalis ultrahangvizsgálatok elterjedése óta számos próbálkozás történt a ritka Cantrell-pentalógia (elülső hasfali defektus, sternumdefektus, elülső diaphragmahernia, pericardiumhiány és szívfejlődési rendellenesség) intrauterin felismerésére. Célkitűzés és módszerek: Intézetünkben 1991. január és 2009. június között diagnosztizált Cantrell-pentalógiás magzatok praenatalis ultrahangvizsgálati eredményeit hasonlítottuk össze a boncolás során leírt fejlődési rendellenességeikkel. Saját és a nemzetközi szakirodalomban található Cantrell-pentalógiás magzatok prae- és postnatalis leletei alapján vizsgáltuk a pentalógia részét képező malformatiók és ectopia cordis előfordulási gyakoriságát, és ezek praenatalis felismerési arányát. Eredmények: A fenti időszakban 6 Cantrell-pentalógiás magzatot diagnosztizáltunk. Praenatalisan 3 esetben multiplex, 3 esetben izolált malformatiót észleltünk. A boncolás sternumdefektust minden magzatban igazolt. Összesen 49 Cantrell-pentalógiás eset adatainak elemzése azt mutatja, hogy a praenatalisan leggyakrabban felismert ectopia cordis (91%, 31/34) és hasfali defektus (83%, 38/46) mellett (prevalenciájuk 69%, 34/49 és 94%, 46/49) a pentalógiás magzatok jelentős részében sternumdefektus (80%, 39/49) és elülső diaphragmahernia (73%, 36/49) is megtalálható. Következtetések: A Cantrell-pentalógia részét képező, de izoláltnak vélt malformatio praenatalis észlelésekor érdemes keresni a tünetegyüttes további összetevőit a pontos diagnózis intrauterin felállítása érdekében.

Open access