Search Results

You are looking at 1 - 10 of 10 items for

  • Author or Editor: Csaba Dezső x
Clear All Modify Search

Encounters with vetālas

Studies on fabulous creatures I

Author: Csaba Dezső

This paper attempts to outline the evolution and taxonomy of vetālas, one of the fabulous creatures that populate the religious culture of ancient and early mediaeval India. Sometimes misleadingly identified as “vampires”, vetālas had an important role in tantric rituals aiming at magical powers and performed in cremation grounds. Three such rituals are examined in this paper on the basis of both tantric and literary texts, all involving vetālas who sometimes appear as animated corpses, sometimes as jinn-like servants, sometimes as fully developed fabulous creatures bearing the characteristic marks of their species, which marks can also be assumed by deities. In the appendices a Kashmirian stotra to Bhairava appearing as a vetāla is edited and translated, and two vetāla doorkeepers are presented from a 12th-century Hoysala temple.

Restricted access

This paper contains a critical edition of an unpublished Sanskrit play preserved in an incomplete Nepalese manuscript dated to 1382. In the introduction an attempt is made to determine when and where the play might have been written, and on what possible sources the plot is based.

Restricted access

A tanulmány célja a rövid távú emlékezeti rendszerek mérőeljárásainak és ezek neuropszichológiai alkalmazhatóságának bemutatása. Számos neuropszichológiai kórkép hátterében megtalálható a munkamemória valamely alrendszerének károsodása, éppen ezért a mérőeljárások diagnosztikai jelentőséggel bírnak. A tanulmány kiemelten foglalkozik Daneman és Carpenter „olvasásterjedelmi” eljárásának bemutatásával, amelynek magyar változatával az elmúlt években számos kutatást végeztünk. Részletesen fogunk szólni a munkamemória verbális információkért felelős alrendszerének széles körben használt mérőeljárásáról, a „nemszó-ismétlési” tesztről, amelyről az utóbbi évek kutatásai kimutatták, hogy jól használható az SLI (Specific Language Impairment) kórkép diagnosztizálásánál. A tanulmány a neuropszichológiai vonatkozásokon felül megpróbálja felvázolni a különböző tesztek és a munkamemória alrendszereinek kapcsolatát, a validitási problémákat, valamint bemutatja mind a hazai, mind a külföldi kutatási eredményeket

Restricted access
Authors: Mihály Racsmány, Ágnes Lukács, Dezső Németh and Csaba Pléh

A verbális munkamemória feladata a „beszédszerű”információk átmeneti tárolása és frissítése, kapacitásában jelentős egyéni különbségek figyelhetőek meg, amelyek egy sor kognitív funkció működését modulálják. A verbális munkamemória kapacitásának felmérésére számos diagnosztikai eszköz vált széles körben alkalmazottá, de ezek magyar nyelvű változatai eddig csak szórványos kísérleti vizsgálatokban láttak napvilágot. A verbális munkamemória-tárolási és -frissítési komponensei rendkívüli módon érzékenyek az adott információ hosszúságára, kimondási idejére, fonológiai szerveződésére, így az elsősorban angol nyelvű eszközök mutatói csak korlátozottan voltak használhatóak a magyar nyelvű vizsgálatok számára. Kutatócsoportunk ezt a hiányt pótolta, amikor elkészítette a három legismertebb verbális munkamemória-feladat: a számterjedelmi teszt, az álszóteszt és az olvasásterjedelmi teszt magyar nyelvű változatait. Ebben a tanulmányban a feladatsorokkal együtt közreadjuk a feladatokkal kapcsolatos normatív adatokat is.

Restricted access
Authors: László Benke, Csaba Dezső, Györgyi Fajcsák and Ágnes Birtalan
Restricted access
Authors: Csaba Dezső, Dénes Gazsi, John Kieschnick, Alice Sárközi and László Tüske
Restricted access
Authors: Dezső Németh, Rozália Ivády, Alessandro Guida, Márton Miháltz, Donald Peckham, Attila Krajcsi and Csaba Pléh

The main purpose of this study was to explore the relationship between verbal short-term memory and the morphological complexity of words. Hungarian, as an agglutinative language, is of special interest for psycholinguistic inquiries in morphology. The authors presented two word-list recall experiments. The recall of the word list was measured by the classical span design. The item lists consisted of two-syllable stems (base words) and two-syllable morphologically complex words (stem+suffix). Within each list the words were of the same length, the same phonological structure (CVCVC), the same frequency and the same concreteness. The same experimental design was used with three-syllable words as well. Results indicated that morphological complexity had a significant negative effect on shortterm memory span, and that memory was better for derived words (e.g., boy+hood) than inflected words (e.g., boy+s), and regular than irregular words.

Full access
Authors: Dezső Németh, Rozália Eszter Ivády, Márton Miháltz, Attila Krajcsi and Csaba Pléh

Kutatásunk célja a verbális munkamemória és a szóterjedelem kapcsolatának feltérképezése. Három kísérletet mutatunk be, melyekben a kísérleti személyeknek klasszikus emlékezetiterjedelem-mérő kísérleti elrendezésben kellett szólistákat tanulniuk és visszamondaniuk. A szavak morfológiai összetettségét változtattuk, miközben a listákon belül kiegyenlítettük a szóhosszúságot, a gyakoriságot, a fonológiai struktúrát és a konkrétságot. A verbális munkamemória-kapacitást a számterjedelem és álszóismétlési feladattal mértük. A morfológiai komplexitás a ragok és jelek esetében szignifikáns csökkentő hatást mutatott a szóterjedelemre. A képzők esetében ilyen hatás nem volt kimutatható. Parciális korrelációs elemzés alapján va­ló­színűsíthető, hogy a verbális munkamemória hatása a töveken keresztül érvényesül.

Restricted access
Authors: Ajándék Eőry, János Szabó, Ivett Csik, Dezső Csupor, Csaba Sőti, László Kalabay, Péter Varsányi, Ildikó Komsa, Ajándok Eőry and Péter Torzsa

Absztrakt:

Az integratív medicina a XXI. századi egészségügyi ellátás egészség- és személyközpontú irányvonala, mely az evidenciákon alapuló, biztonságos és hatékony komplementer eljárásokat és a konvencionális orvoslást egységes biomedicinába integrálja. Orvosok és komplementer terapeuták partnerként együtt dolgoznak a betegekkel azon, hogy az utóbbiak visszanyerjék egészségüket, és teljes életet élhessenek. Ezzel egyenrangú cél az egészség fenntartása és kiteljesítése, ebben az orvosok példaképpé válnak. Közleményükben a szerzők a szakorvosok számára tervezett kétéves magyarországi képzés koncepcióját és főbb tartalmi elemeit mutatják be, és összefoglalják a nemzetközi orvosképzésben ezen a téren elért eredményeket. Orv Hetil. 2020; 161(27): 1122–1130.

Open access