Search Results

You are looking at 1 - 8 of 8 items for

  • Author or Editor: Csaba Diószeghy x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

Absztrakt:

A váratlan szívhalál a fejlett országokban a halálozás egyik vezető oka. Bekövetkeztekor csak az azonnali ellátás mentheti meg a beteg életét. Az eszméletvesztéskor jelen lévő laikus tanú által alkalmazott egyszerű beavatkozással (CPR) a túlélés esélye jelentősen nő, mégis az eseteknek kevesebb mint a felében történik ilyen beavatkozás. Az utóbbi évek egyik legfontosabb felimerése az volt, hogy az alapfokú újraélesztés lépéseinek egyszerűsítése, az oktatás rövidítése és népszerűsítése szélesebb körben javíthatja a laikus segélynyújtás gyakoriságát és ezzel a túlélési esélyeket. A kezdeményezés valóban sikeres, és az utóbbi években számos tanulmánynak sikerült kimutatnia a laikus újraélesztés gyakoribbá válását a világban, Európában és hazánkban is. A túlélési mutatók kismértékű javulása is tetten érhető, ugyanakkor még mindig jelentősen elmarad az ideális körülmények között elérhetőtől. A jelen összefoglaló áttekinti azokat a szempontokat, amelyek a laikus segélynyújtás mennyiségi és minőségi javulását eredményezhetik hosszabb távon. Orv Hetil. 2019; 160(46): 1810–1815.

Restricted access

Mechanical ventilation (MV) is a life saving method usually applied in the Intensive Care Units (ICU) for patients in a critical condition. Today it is more and more obvious that patients treated in the ICU require not only intensive physical (medical) care, but also intensive psychological support in order to avoid severe stress and to cope with the situation. They need help to understand the aim and helpfulness of the treatment, and information about the peculiar or frightening aspects of the situation, in order to promote positive processing. In this paper we summarise an approach, called psychological support based on positive suggestions (PSBPS), where patients on MV were supported with suggestions based on the principles of hypnotic communication. We present the foci of the phases of (1) initiation, (2) maintenance and (3) weaning off from MV from a psychological point of view, along with some verbatim suggestions we used with patients during these three completely different phases of MV. The main results of a randomised prospective study testing the effectiveness of PSBPS are presented briefly.

Restricted access

Abstract

Defibrillation with self-adhesive pads is the gold standard method during resuscitation as it allows minimal interruptions of chest compressions. Unfortunately, the implementation of the new recommendations often requires the purchase of new equipment. We have conducted a nationwide survey by telephone interviews with senior clinicians in order to investigate the current position of the implementation and to identify possible obstacles. We have audited 56 hospitals and 92 departments across the country and interviewed the senior consultants of the intensive care units (ICUs) and emergency departments (EDs). Only 6.5% of all responders were using hands-free defibrillation routinely at the time of the survey. According to 67.4% of respondents, purchasing of new equipment was not likely within 2 years. The major obstacle was the perceived higher costs (59.8%); however, the majority of clinicians (92.4%) were aware of the potential benefits of hands-free defibrillation. Our results suggest that the implementation of the new guidelines is slower than expected due to the unavailability of hands-free defibrillators. The major obstacle is the perceived cost-efficiency concerns. The need for an interim recommendation for safe delivery of defibrillation using hard paddles might be considered to enhance the chance of survival for a large number of patients.

Restricted access

A lélegeztetett betegek sorsának kimenetele hosszú és rövid távon is függ az intenzív osztályon és a lélegeztetőgépen töltött időtől. Az intenzív osztályos kezelést túlélt betegek egészséghez kötött életminősége bizonyítottan összefügg az intenzíves kezelés fizikai és pszichés hatásaival. Előző multicentrikus randomizált vizsgálatunkban bemutattuk az intenzíves kezeléssel egy időben adott pszichés támogatás hatását. Célkitűzés: A jelen post hoc analízis célja, hogy bemutassa a pszichés támogatás hatását, amikor azt folytonosan ugyanaz, a teamhez tartozó terapeuta biztosítja. Módszer: A post hoc analízisbe 36 beteg került: 17 a kontroll-, 19 a vizsgálati csoportba. A vizsgálati csoport naponta részesült pozitív szuggesztiókon alapuló pszichés támogatásban, amelyet a kezelés minimum 50%-ában ugyanaz a terapeuta végzett. A kontrollcsoport ugyanazt a kezelést kapta, a pszichológus bevonása nélkül. A két csoport között nem volt különbség korban, nemben, SAPSII-pontokban és az orvosi alapellátásban. Eredmények: Az eredmények szignifikánsan rövidebb gépi lélegeztetést (3,6 nap, p < 0,014) és osztályon tartózkodást (4,2 nap, p < 0,022) mutattak a vizsgálati csoport esetében. Következtetések: Ezek az eredmények igazolják az intenzív osztályos team teljes tagjaként alkalmazott pszichológus értékét és annak fontosságát, hogy gondoskodjunk a betegek pszichés támogatásáról.

Restricted access

The purpose of intensive care is recovery from the critical state with the best possible quality of life. Lengthy therapy with its physical and psychological complications and iatrogen effect may spoil the expected outcome. The positive effect of the psychological support of the patient that can be proven empirically has been applied and examined in the present study. In the present prospective, randomised, controlled study the patients – mechanically ventilated for more than 48 hours – of two intensive care units of Budapest have been examined. In the study they were given psychological support based on positive suggestions (PSBPS) using their susceptibility induced by the situation, complementing their somatic treatment. Altogether 60 persons have been examined (27 in the control, 33 in the suggestion group). The result showed a statistically significant 2.5 day shorter ventilation period ( p < 0.04). The length of stay (LOS) in the intensive care unit (ICU) was also reduced by 4 days in the group who received suggestions. If the patient was treated by the same psychologist during at least 50% of the ICU stay, both parameters were reduced by 3.5 days at a significance level of p < 0.01. In the case of those patients with the same psychologist who died during the study, it was mainly their age and state that contributed to their death. Their dying was 4.5 days shorter or they left the ICU sooner than the control group members, in whose case lengthy ventilation was typical.

Restricted access

Kórházon belüli keringésmegállás és alapszintű újraélesztés

In-hospital cardiac arrest and basic life support

Orvosi Hetilap
Authors:
Domonkos Kiss
,
Gábor Fritúz
,
Enikő Kovács
, and
Csaba Diószeghy

A kórházon belüli keringésmegállás túlélési esélye még mindig csak 15–34% körüli. A kórházi személyzet elengedhetetlen feladata, hogy a betegek vitális paramétereinek monitorozásával a beteg állapotának romló trendjét észleljék, és megfelelő beavatkozásokkal a keringésmegállást megelőzzék. A betegek állapotának rosszabbodására utaló jelek, tünetek (például légzésszám, pulzusszám, vérnyomás, oxigénszaturáció, tudat stb. változása) összegzéséből képzett pontrendszereknek és azok protokollokban megfogalmazott változatának használata segíthet abban, hogy a „periarrest” állapotú betegek időben felismerhetők legyenek. Ha azonban a keringésmegállás mégis bekövetkezik, a kórházon belüli reanimáció szabályait követve, csapatmunkában dolgozva az ellátószemélyzetnek képesnek kell lennie a jó minőségű mellkasi kompressziók és a korai defibrillálás biztosítására. Ehhez rendszeres képzésre, megfelelő infrastruktúrára, valamint rendszerszintű csapatmunkára van szükség. A jelen összefoglaló röviden bemutatja a kórházi újraélesztés kezdeti szakaszának kihívásait és annak integrálását a kórházon belüli sürgősségi ellátás komplex rendszerébe. Orv Hetil. 2023; 164(12): 449–453.

Open access

Abstract

Long stay in intensive care unit (ICU) and prolonged ventilation are deleterious for subsequent quality of life and surcharge financial capacity. We have already demonstrated the beneficial effects of using suggestive communication on recovery time during intensive care. The aim of our present study was to prove the same effects with standardized positive suggestive message delivered by an MP3 player. Patients ventilated in ICU were randomized into a control group receiving standard ICU treatment and two groups with a standardized pre-recorded material delivered via headphones: a suggestive message about safety, self-control, and recovery for the study group and a relaxing music for the music group. Groups were similar in terms of age, gender, and mortality, but the SAPS II scores were higher in the study group than that in the controls (57.8 ± 23.6 vs. 30.1 ± 15.5 and 33.7 ± 17.4). Our post-hoc analysis results showed that the length of ICU stay (134.2 ± 73.3 vs. 314.2 ± 178.4 h) and the time spent on ventilator (85.2 ± 34.9 vs. 232.0 ± 165.6 h) were significantly shorter in the study group compared to the unified control. The advantage of the structured positive suggestive message was proven against both music and control groups.

Restricted access

A kórházon kívüli felnőtt alapszintű újraélesztés új irányelvei és a laikusok bevonásának kérdései

Out-of-hospital adult basic life support: new guidelines and the involvement of bystanders

Orvosi Hetilap
Authors:
Noémi Molnár
,
Ferenc Nagy
,
Gábor Fritúz
,
Enikő Kovács
, and
Csaba Diószeghy

A kórházon kívüli váratlan keringésmegállások túlélési aránya egész Európában alacsony. Az utóbbi évtizedben fény derült arra, hogy a túlélés javításának legfőbb kulcsa a keringésmegállás pillanatában jelen lévő laikusok bevonása az ellátásba. A laikus segélynyújtók a korai felismerésen és a korai mellkaskompresszión túl a korai defibrillálás elvégzésébe is bevonhatók. A felnőttek alapszintű újraélesztése egyszerű és könnyen elsajátítható készségek sorozatából áll, amely akár kisiskoláskortól tanítható. A gyakorlat azonban azt mutatja, hogy éles helyzetben az újraélesztés megkezdését a készségek felejtése mellett a nem technikai készségek – például helyzetfelismerés, gyors döntéshozatal, kommunikáció – hiánya és emocionális tényezők is erősen befolyásolják. Ennek felismerése és a technikai vívmányok használata új szemléletet hozott mind az oktatásban, mind az ismeretek gyakorlatba való átültetése terén. A jelen összefoglaló a kórházon kívüli felnőtt alapszintű újraélesztés aktuális szakmai irányelvét és az újraélesztés oktatásával kapcsolatos szakmai újdonságokat (ezen belül a nem technikai készségek jelentőségét) tekinti át, kitérve a COVID–19-járvány hatására is. Röviden bemutatjuk a laikus segélynyújtók bevonásának támogatására kifejlesztett Szív City alkalmazást. Orv Hetil. 2023; 164(12): 443–448.

Open access