Search Results

You are looking at 1 - 6 of 6 items for

  • Author or Editor: Csaba Kósa x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

Absztrakt

Célkitűzés: Számos közlemény és saját adataink is azt mutatják, hogy tisztán in situ ductalis carcinoma (DCIS) esetén nem javasolt a rutinszerű őrszemnyirokcsomó-biopszia (SLNB). Ahhoz azonban, hogy elkerülhessük a második műtétet a specimen szövettani vizsgálata során észlelt invazív tumor miatt, preoperatíve kell minél nagyobb biztonsággal meghatározni az invázió valószínűségét. Retrospektív tanulmányunk célja a hengerbiopszia (CB) szenzitivitásának vizsgálata és klinikai és patológiai faktorok prediktív értékének meghatározása invázió vonatkozásában a mintavétel során tisztán DCIS-nek bizonyult emlődaganatokban. Anyag: 2006. január és 2011. december között 1311 esetben végeztünk műtétet emlő rosszindulatú daganata miatt, 50 esetben mutatott a preoperatív diagnosztika során végzett CB DCIS-t. Végleges szövettani vizsgálat 17 (34,7%) esetben invazív daganatot bizonyított, ennek előfordulását vizsgáltuk a betegek kora, a tumortest vagy microcalcificatio mérete, a nukleáris gradus, a comedonecrosis jelenléte, illetve az észlelés módja (szűrés vagy tünetek alapján) függvényében. Eredmények: Azt találtuk, hogy a szűrésen kiemelt, tünetmentes betegek esetében nagyobb eséllyel lesz a végleges diagnózis DCIS, mint a már szimptomatikus (tapintható csomó) esetekben (25/32 vs. 7/17). Ugyancsak összefüggést találtunk a betegek kora és az invazivitás között. 60 évnél fiatalabb betegek esetében lényegesen kisebb volt az invazív daganat előfordulása, mint az ennél idősebbeknél (7/32 vs. 10/17). A hengerbiopszia során meghatározott tumorgradus szintén előjelzője lehet az invazivitásnak, ugyanis adataink szerint a magas gradus (G3) szignifikánsan nagyobb valószínűséggel jelez a végleges szövettani feldolgozáskor talált invazív tumort, mint az alacsony (G1) vagy intermedier (G2) csoportban (3/18 vs. 14/31). Következtetések: Fentiek alapján nagyobb betegszámon végzett vizsgálatokkal pontosabban meghatározható azon betegek köre, akiknél – bár a henger-biopszia DCIS-t mutatott, az invázió fokozott esélye miatt – egy ülésben SLNB elvégzése is javasolt, azonban fenti esetekben rutinszerű axillaris staging nem indokolt.

Restricted access

Absztrakt:

Bevezetés: A szervezett emlő- és méhnyakszűrés bevezetésére a népegészségügyi program keretében került sor Magyarországon. A program azt a célt tűzte ki, hogy 10 év alatt adott korcsoportban az emlőrák miatti halálozás 30%-kal, a méhnyakrák miatti halálozás 60%-kal csökkenjen 2012-ig. Célkitűzés: Kutatásunk célja az emlő- és méhnyakrák-mortalitási és -morbiditási adatok retrospektív elemzése, a bevezetett szűrővizsgálatok eredményességének vizsgálata volt. Módszer: Leíró statisztikai elemzést készítettünk a standardizált halálozási és megbetegedési adatokból 1980 és 2015 között, különös tekintettel a 2002–2012-es időszakra. Eredmények: A 45–64 éves nők emlőrák miatti halálozása 28,3%-kal, az emlőrák incidenciája 23,6%-kal csökkent, míg az in situ carcinoma incidenciája 242%-kal emelkedett 2002 és 2012 között. A 25–64 éves nők méhnyakrák miatti halálozása 25,5%-kal, a méhnyakrák incidenciája 21,2%-kal csökkent, míg az in situ carcinoma incidenciája 13,3%-kal növekedett a 2002–2012-es időszakban. Következtetés: Bár mind az emlőrák, mind a méhnyakrák miatti halálozás jelentősen csökkent Magyarországon, a halálozás csökkenése a méhnyakrák esetén jelentősen elmaradt a várt célértéktől. Orv Hetil. 2019; 160(49): 1948–1956.

Open access
Cereal Research Communications
Authors: Tibor Janda, Eszter Kósa, János Pintér, Gabriella Szalai, Csaba Marton, and Emil Páldi

Six maize hybrids and their parental inbred lines, grown under controlled conditions, were tested for chilling tolerance using the chlorophyll fluorescence induction technique. The genotypes were ranked based on the decrease in the F v /F m parameter after chilling stress at 5°C. The activities of enzymes playing a role in stress defence mechanisms (catalase, glutathione reductase, ascorbate peroxidase, guaiacol peroxidase and glutathione-S-transferase) were determined in control plants and after 1 day of cold treatment. The results suggest that although there are differences between the genotypes in the activities of almost all the antioxidant enzymes, these differences do not reflect the differences in the chilling tolerance.

Restricted access
Magyar Sebészet
Authors: György Lázár, Attila Bursics, Zoltán Farsang, László Harsányi, Csaba Kósa, Róbert Maráz, Zoltán Mátrai, Attila Paszt, Gábor Pavlovics, and Róbert Tamás

Absztrakt

Az emlőrák sebészi terápiáját napjainkban és a jövőben is az egyre precízebb diagnosztikus módszerek és az egyre hatásosabb onkológiai kezelési eljárások határozzák meg. Az emlőmegtartás és az onkoplasztikai elvek alkalmazása egyre szélesebb körű; az axilla sebészi kezelésében az őrszemnyirokcsomó-biopszia az elsődleges, az axillaris blokkdissectio (ABD) indikációja tovább szűkült, és a sugárkezelés bizonyos esetekben az ABD alternatívája lett. Közleményünkben a III. Emlőrák-konszenzuskonferencia tartalmára épülve, a legfrissebb nemzetközi tanulmányok és szakértői javaslatokat figyelembe véve foglaljuk össze az emlőrák sebészi kezelésével kapcsolatos ajánlásainkat.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Bálint Tóbiás, Bernadett Balla, János Kósa P., János Horányi, István Takács, Eszter Bölöny, Csaba Halászlaki, Zsolt Nagy, Gábor Speer, Balázs Járay, Eszter Székely, Roland Istók, and Péter Lakatos

Az elmúlt években több munkacsoportnak sikerült olyan szomatikus mutációkat (BRAF, NRAS, HRAS, KRAS génekben) és génátrendeződéseket (RET/PTC, PAX8/PPAR-gamma) azonosítani, amelyek összefüggést mutatnak a pajzsmirigydaganatok kialakulásával. Jelen vizsgálatban 11 személy 22 (11 kóros és 11 betegségmentes) intraoperatív pajzsmirigy-szövetmintáit elemezték. A RAS géncsalád és a BRAF gének szomatikus egypontos nukleotid polimorfizmusait LigthCycler olvadáspontanalízis-módszerrel, míg a génátrendeződéseket valós idejű polimeráz láncreakció módszerével vizsgálták. A daganatos mintákban 3 BRAF-, 2 NRAS-, 1 HRAS-mutációt, valamint 1 RET/PTC1 átrendeződést találtak. Az eredmények megerősítik a nemzetközi adatokat, miszerint ezek az egypontos nukleotidpolimorfizmusok és génátrendeződések megtalálhatók a daganatos pajzsmirigyszövetekben. Valószínűsíthető, hogy ezen genetikai vizsgálatokkal kiegészült citológiai vizsgálat segítheti a malignus göbök azonosítását, illetve elképzelhető, hogy prognosztikai faktorként előre jelezhetik a későbbi daganatos átalakulást. Orv. Hetil., 2011, 152, 672–677.

Open access
Acta Veterinaria Hungarica
Authors: Csaba Attila Kósa, Krisztina Nagy, Ottó Szenci, Boglárka Baska-Vincze, Emese Andrásofszky, Róbert Szép, Ágnes Keresztesi, Mircea Mircean, Marian Taulescu, and Orsolya Kutasi

Abstract

A severe form of recurrent exertional rhabdomyolysis occurs enzootically in a well-defined region of Transylvania, Harghita county. At the highest lying two settlements (more than 800 m above sea level), the prevalence of equine rhabdomyolysis is between 17 and 23%, while in the neighbouring villages in the valley it is less than 2%. The objective of our study was to clarify the role of selenium and vitamin E in the high prevalence of rhabdomyolysis in that region. Soil and hay samples were collected from each area to evaluate mineral content. Ten horses from the non-affected and 20 horses from the affected area were tested for serum selenium, vitamin E, glutathione peroxidase (GSH-Px), muscle enzymes, lactate and electrolytes. Hay samples collected from the affected area had lower selenium content. Horses in the affected regions had significantly lower serum selenium (P = 0.006) and GSH-Px levels than animals living in the non-affected regions. A good correlation between erythrocyte GSH-Px and serum selenium concentration could be demonstrated (r = 0.777, P < 0.001). Serum vitamin E levels were low independently of the origin of the horse. Based on our results, selenium deficiency possibly has a role in the Transylvanian enzootic equine recurrent rhabdomyolysis syndrome.

Open access