Search Results

You are looking at 1 - 10 of 86 items for

  • Author or Editor: Csaba Nagy x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

Összefoglalás

A növényállományok vízellátottságának megítélése nagymértékben függvénye a választott mérőszámnak, illetve az ahhoz tartozó referencia időszaknak. Különböző hosszúságú időszakok csapadékösszegei, illetve egy vízellátottsági index került összehasonlításra a Debrecen-Látóképen beállított többtényezős szántóföldi kukorica tartamkísérlet eltérő tápanyag-kezelési szinteken és öntözés mellett vagy a nélkül elért terméseredményeivel való korrelációja alapján. Meghatározásra került a trágyakezelések közül adott körülmények között legjobban hasznosuló tápanyagdózis nagysága, illetve a vízhasznosulás tápanyagszinttől való függésének mértéke. Figyelembe véve, hogy a gazdaságos termelés elsődleges eleme a produkciónak a termelési inputok egy marginális hatékonysági szintjéig történő növelése, valamint a termésbiztonság ezen belüli maximalizálása, konkrét ajánlások kerültek közlésre a leghatékonyabb tápanyagszint, illetve az ehhez tartozó öntözővízigény tekintetében.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Rita Nagy, Csaba Márkus, László Jáger, Csaba Tóth, and Zoltán Lőcsei

Absztrakt:

A szerzők a heveny veseelégtelenség és hyponatraemia ritka okát, a szecernáló tubulovillosus vastagbél-adenoma okozta McKittrick–Wheelock-szindrómát mutatják be saját esetük ismertetése kapcsán. Híg, vizes hasmenés, súlyos dehidráció, az elektrolit-háztartás zavara, akut veseelégtelenség miatt öt hónap alatt több alkalommal szorult belgyógyászati osztályon kezelésre a 75 éves nőbeteg, amíg a diagnózisra, ezáltal a szükséges terápiára fény derült. Esetüket a szindróma ritkasága és differenciáldiagnosztikai nehézsége miatt tartották bemutatásra érdemesnek. Orv Hetil. 2017; 158(18): 711–714.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Margit Nagy, Csaba Hadházy†, and László Vigváry†

A szerzők ismertetik a Salzmann-féle nodularis degeneratio corneae tüneteit, majd beszámolnak 28 betegükről. Minden vizsgált betegnél arthrosis deformanst találtak röntgenvizsgálattal, és csaknem mindegyiküknél osteoporosist. Három beteg bordaporcában szövettani vizsgálattal azonos, foltos jellegű, regresszív elváltozást találtak. 22 betegnél szürkehályog, 20-nál hallászavar is jelentkezett. A betegség ezek alapján a keratochondrosisok közé tartozik. A szerzők táblázatban közlik a Salzmann-betegség és a hozzá hasonló degeneratio corneae nivalis elkülönítését. Következtetések: 1. A corneastroma, a hyalinporcok és csontok elváltozása feltehetően közös komponensüknek a mucopolysaccharidáknak (MPS) a rendellenességén alapszik. 2. Ismeretes, hogy mucopolysaccharida (heparin) huzamos adásával osteoporosist lehet kiváltani. Ez alátámasztja a MPS-ek anyagcserezavara és az osteoporosis közti kapcsolatot. 3. A hasonló korú átlagnépességhez képest feltűnően gyakori szürkehályog és hallászavar szintén a MPS-ek anyagcserezavarán alapulhat. 4. A fentiek amellett szólnak, hogy a Salzmann-féle nodularis degeneratio corneae esetében nem az ismétlődő gyulladások okozzák a cornea degeneratioját, hanem fordítva, a degeneratio miatt kóros anyagcseréjű cornea az oka a sorozatos keratitiseknek.

Restricted access

A fejlett országok jóléti államai nemzetközi versenyképességük megtartása és hosszú távú finanszírozhatóságuk érdekében a 80-as évektől a gazdaság számos területéről visszahúzódtak, miközben az egészségügyi szektorban fenntartották domináns szerepüket. Ennek hátterében elsősorban az idősödő lakosság, az egészségügyi technológiák kínálatának növekedése, a betegségek struktúrájának és a társadalom igényeinek megváltozása áll. Ebben a tanulmányban Hollandia és Anglia egészségügyi rendszerén keresztül vizsgáljuk ezeket a jelenségeket és hatásukat az egészségügyi források újraelosztására. Vizsgálatunk azt mutatja, hogy nagyon hasonló célok – a hatékonyság javítása és a méltányosság biztosítása – mentén kialakított, de eltérő társadalmi-gazdasági hagyományokkal rendelkező egészségügyi rendszerek sok szempontból különböző módon reagálnak az őket ért hatásokra. A holland rendszerben a magánszektor szerepe az egészségügyi piac működésében fokozatosan erősödik, amely versenyző biztosítókat működtető társadalombiztosítási rendszer kialakításához vezetett. Angliában az elsődleges rendszerszervező elv az egészségügyi szolgáltatásokhoz történő méltányos hozzáférés biztosítása, amely állami tulajdonú területi monopóliumok működtetését erősítette. Az alapvető különbségek ellenére az állam újraelosztó, koordináló szerepe társadalmi-gazdasági berendezkedéstől függetlenül mindkét országban kulcskérdés maradt. Eközben a magánszektor, a verseny és a hatékonysági elvárások az egészségügyi költségvetésekre nehezedő nyomás hatására mindenhol erősödtek. Vizsgálatunkból az következik, hogy a jóléti államokban a közösségi döntéseken nyugvó nemzeti egészségpolitikának a külső és belső környezeti tényezők hatása mellett is jelentős mozgástere marad, így az állam nemcsak elszenvedője az egészségügyi szektorban végbemenő változásoknak, hanem maga is képes befolyásolni őket.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Tamás Nagykálnai, A. Csaba Nagy, and László Landherr

A mediastinum és a mellkasfal (különösen a bal emlő) sugárkezelése utáni kardiális komplikációk különleges problémát jelentenek, mivel a sugárkezelés során a szívet ért dózisok növekedésével – általában évek múlva – egyre emelkedik az ischaemiás szívbetegségek aránya. A sugárzások okozta cardiotoxicitas gyakorisága az onkológiai kezelés fajtájától és magától a betegtől függ (a sugárkezelés részletei, a beteg életkora, neme, komorbid betegségek, dohányzási szokások stb.). Számos régebbi klinikai vizsgálatban beszámoltak arról, hogy a mellkasfal vagy az emlő sugárkezelése emeli a kardiális megbetegedések számát. A mai modern besugárzási módszerekkel a mellkasfal vagy a bal emlő kezelése már jóval biztonságosabb, mint évtizedekkel ezelőtt volt. A cardiotoxicitas elkerülése érdekében javasolt az emlőrák kemo- és célzott terápiáinak használata esetén a klinikai előírások betartása, a legfejlettebb sugárkezelési technikák alkalmazása, a betegek rendszeres monitorozása, valamint a kardiológusok és onkológusok közötti szoros együttműködés. Orv. Hetil., 2014, 155(23), 897–902.

Restricted access

Az utóbbi években a hipervirulens és antibiotikum-rezisztens Clostridium difficile törzsek nemzetközi elterjedésével párhuzamosan a fertőzés előfordulása hazánkban is drasztikusan növekszik, sajnos, riasztó mortalitási mutatókkal és recidívaaránnyal. A szerzők 59 éves, antibiotikumokkal előkezelt beteg Clostridium difficile fertőzés okozta súlyos, recidív pseudomembranosus colitiséről számolnak be. Az álhártyás bélgyulladás fulmináns, életet veszélyeztető tüneteit intenzív ellátással, metronidazol- és vancomycinadással, megfelelő szupportív terápiával, elhúzódó konvencionális kezeléssel néhány hét alatt rendezték. A rövid, egy hét múltán bekövetkezett, jól dokumentált újabb súlyos klinikai recidíva ellátására kolonoszkópos eljárással fekális bakterioterápiát alkalmaztak, amely antibiotikum nélkül teljes gyógyuláshoz vezetett. A sikeres széklettranszplantáció kapcsán érintőlegesen ismertetik a beavatkozás módszertanát, az indikáció kérdéseit. Kitérnek a Clostridium difficile infekció bakteriológiai, epidemiológiai vonatkozásaira, az antibiotikum terápia problémáira, hangsúlyozzák a fekális bakterioterápia költséghatékonyságát. A széklettranszplantáció szakmai protokolljának kidolgozására és az eljárás széles körű bevezetésére sarkallják az illetékes hazai szakmai társaságokat. Orv. Hetil., 2012, 153, 2077–2083.

Restricted access

A petefészek monodermalis teratomájaként megjelenő pajzsmirigyszövetet tartalmazó daganat ritka megbetegedés. A szerzők saját műtéti anyagukban 1986–2002 között összesen 94 petefészek-teratomás esetet találtak, közülük 3 eset struma ovariinek bizonyult. Eseteik elemzésével megállapítják, hogy a struma ovarii klinikai tünetei és patológiai jellemzői változatosak, ami vonatkozik a tumor nagyságára, a fájdalomra, mint vezető tünetre, az ascites, valamint a hormonális aktivitás jelenlétére vagy hiányára. Feltételezik, hogy a kórkép nagy valószínűséggel „aluldiagnosztizált”. A szövettani vizsgálómódszerek kiterjesztésével a diagnosztika hatásfoka bizonyára növelhető. Orv. Hetil., 2011, 152, 964–966.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Tamás Nagykálnai, László Landherr, and András Csaba Nagy

A D-vitamin aktív formája (1,25-dihidroxi-D-vitamin) saját receptorához (VDR) kapcsolódva a sejtben számos biológiai folyamatra van hatással (többek között befolyásolja az onkogének és a tumorszuppresszor gének expresszióját). A szakirodalomban egyre szaporodnak a szérum D-vitamin-szintjei, valamint a D-vitamin-pótlás és a daganatok közötti összefüggést vizsgáló közlemények. Egyes cikkek fordított arányú összefüggésre utalnak (miszerint a D-vitamin-hiányos állapot emeli a daganatos megbetegedések kockázatát és a daganatos halálozást), más közlemények viszont ezt nem támasztják alá. A kép tehát ellentmondásos. A D-vitamin számos betegség tüneteit és kimenetelét képes kedvezően befolyásolni, de a daganatos betegségekben játszott szerepe még ma sem teljesen tisztázott. Orv. Hetil., 2014, 155(28), 1091–1096.

Restricted access

Thoracoabdominalis aortakirekesztés során fellépő elektrofiziológiai változások a gerincvelőben

Kísérletes tanulmány

Electrophysiological changes of the spinal cord during thoracoabdominal aortic clamping

Experimental study
Magyar Sebészet
Authors: Csaba Dzsinich, Péter Gloviczki, Gabriella Nagy, and Klaudia Vivien Nagy

Összefoglaló. A thoracoabdominalis aortakirekesztés okozta gerincvelő ischemia súlyos neurológiai következményeit számos klinikai és kísérleti tanulmány bizonyítja. E nehezen kiszámítható, súlyos szövődmény megelőzésének érdekében régi törekvés megfelelő intra- és posztoperatív monitorizálás kifejlesztése, ami előre jelzi a gerincvelő-funkció romlását, illetve a kialakuló celluláris károsodást. A legelterjedtebb, a klinikai gyakorlatban széles körben alkalmazott megoldás a gerincvelői kiváltott motoros potenciál (MEP) folyamatos ellenőrzése. Ritkábban alkalmazott – bár ígéretes – eljárás a biokémiai változások nyomon követése, ami a sejtszintű károsodás markereit használja fel az ischemia okozta változások felismerésére.

Korábbi dolgozatunkban kutyákon végzett kísérleteink azon eredményeit ismertettük, amelyekben a 60 perces thoracoabdominalis aortakirekesztés okozta neurológiai változások és a perfúzió adatainak összefüggéseit tárgyaltuk. Jelen tanulmányunkban a gerincvelői motoros (MEP) és szenzoros (SEP) kiváltott potenciálok változásait vizsgáljuk a neurológiai végállapot vonatkozásában. Megállapítottuk, hogy SEP változásai a neurológiai károsodás mértékével értékelhető összefüggést nem mutatnak. A MEP-amplitúdó és -latencia értékei biztonsággal jelzik a fenyegető gerincvelő ischemiát. A neurológiai deficit mélységét (Tarlov 2,1,0) a MEP-értékek változásai numerikusan nem értékelhetően követik.

Summary. Severe neurological complications of the thoracoabdominal aortic clamping were published in numerous clinical and experimental studies. These hardly predictable, devastating consequences demanded to develop a monitoring system which might detect impending level of spinal cord ischemia in time – in order to introduce or enhance protective procedures and prevent permanent neurological deficit. The most widely used monitoring in clinical practice is the continuous surveillance of the motor evoked potentials (MEP) during and after thoracoabdominal aortic clamping. Much less used, but promising opportunity is to control the metabolic changes and cellular integrity utilizing specific markers like liquor lactate and neuron specific enolase (NSE) etc. In our earlier study we published data of our canine experiment related to coherencies between neurological outcome and specific perfusion of the spinal cord during and after one hour thoracoabdominal aortic clamping. In the present paper we investigate the behavior of motor evoked (MEP) and sensory evoked (SEP) potentials related to neurological changes. We conclude the behavior of SEP values hardly correlate with the neurologic outcome, meanwhile decrease of MEP amplitude provides reliable signal for developing spinal cord ischemia. We could not confirm a numeric correlation of these data and the level of the final neurologic outcome.

Restricted access