Search Results

You are looking at 1 - 10 of 136 items for

  • Author or Editor: Csaba Pléh x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

A tanulmány a magyar kísérleti pszichológia hányatott sorsát mutatja be a 19. század végétől. A kiemelkedő alkotók egyben társadalmi sorsok megtestesítői is. Révész Géza, a kiváló halláspszichológus az első világháború utáni forradalmakban játszott felsőoktatási szerepéért kellett emigráljon, a modern összehasonlító szemléletet meghonosító Harkai Schiller Pál pedig jobboldali családi kapcsolatai miatt. Az 1950–1970-es nehéz években Kardos Lajos mentette át a kísérleti lélektan szemléletét, az állati emlékezettel és a lelki élet eredetével kapcsolatos kutatásaival. A kísérletezők ugyanakkor tágabb társadalmi és pszichológiai hálózatok részei is voltak. A magyar pszichológiára sokáig jellemző volt a különböző szerephibridizációk együttélése és a nagyobb személyi és intellektuális áthallás a különböző hálózatok között.

Restricted access

Gregory, G. E.: Tényeken alapuló pszichiátria. Lélekben Otthon, BudapestArgelander, H.: Az első pszichoterápiás interjú. SpringerMed, BudapestPéleyBernadetteés RévészGyörgy (szerk.): Autonómia és identitás . Pro Pannonia, PécsKállaiJános, BendeIstván, KarádiKázmérés RacsmányMihály(szerk.): Bevezetésaneuropszichológiába .Medicina,BudapestVincent, J.-D.: Voyage extraordinaire au centre du cerveau . Jacob, PárizsCoquidé, M.és Tirards, S. (szerk.): Neuroplasticité . Vuibert, PárizsDehaene, S. : Les neurones de la lecture .Jacob, PárizsRizolatti, G. és Sinigaglia, C.: Les neurones miroirs . Jacob, PárizsBánrétiZoltán: A mellérendelés és az ellipszis a magyarban. Tinta Könyvkiadó, BudapestPéntekJános(szerk.): A nyelvész Brassai élő öröksége . Erdélyi Múzeum Egyesület, KolozsvárHickmann, M. és Robert, S. (szerk.): Space in languages. Linguistic systems and cognitive categories. John Benjamins, AmsterdamAurnague, M., Hickmann, M. és Vieux, L. (szerk.): The categorization of spatial entitiesin language and cognition. John Benjamins, 2007, AmsterdamWeissJános: Kant után szabadon. Áron Kiadó, BudapestLudassyMária(szerk.): A felvilágosodás álmai és árnyai. _

Restricted access

BorosJános(szerk.): Igazság és kommunikáció. Tanulmányok Donald Davidson filozófiájáról. Brambauer, Pécs, 2004 Faragó-SzabóIstván: Az újkori szkepticizmus története. Áron Kiadó, Budapest, 2005 NyíriKristófés PallóGábor(szerk.): Túl az iskolafilozófián. A 21. század bölcseleti élménye. Áron Kiadó, Budapest, 2005 LudassyMária: Szavak és kardok. Nyelvfilozófia és hatalomelmélet. Atlantisz, Budapest, 2004 ImmanuelKant: Antropológiai írások. Osiris Kiadó, Budapest, 2005 KieferFerenc: Lehetőség és szükségszerűség. Tanulmányok a nyelvi modalitás köréből. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2005 BárdosJenő: Nyelvpedagógiai kalandozások. Iskolakultúra, Pécs, 2004 BárdosJenő: Élő nyelvtanítás-történet. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2005 Minden filozófia „nyelvkritika”. I-II. NeumerKatalin(szerk.): Nyelvfilozófia Locke-tól Kierkegaard-ig. Gondolat Kiadó, Budapest, 2004; NeumerKatalinés LakiJános(szerk.): Analitikus filozófia és fenomenológia. Gondolat Kiadó, Budapest, 2004 BorosJánosés AndrásFerenc(szerk.): Képszemantika, hagyomány, mobilkommunikáció. Tanulmányok Nyíri Kristóf filozófiájáról. Brambauer, Pécs, 2005 WolfgangIser: Az értelmezés hatalma.Gondolat Kiadó, Budapest, 2004 HankissElemér: Az ezerarcú én. Osiris Kiadó, Budapest, 2005 JeromeBruner: Valóságos elmék, lehetséges világok. Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 2005 TimKasser: Az anyagiasság súlyos ára. Ursus Libris, Budapest, 2005 LászlóJános: A történetek tudománya. Bevezetés a narratív pszichológiába.Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 2005 LányiGusztáv: Politikai pszichológia.Jószöveg Kiadó, Budapest, 2005 CsermelyPéter: A rejtett hálózatok ereje. Vince Könyvkiadó, Budapest, 2005 NémediDénes: Klasszikus szociológia. 1890-1945. Napvilág Kiadó, Budapest, 2005ZemplénA. Gábor: The history of vision, colour, and light theories. Bern Studies in the History and Philosophy of Science, Bern, 2005

Restricted access

The paper argues that even in studying genetically disordered populations, taking a cross-linguistic and cross-cultural approach seems to be fruitful. Using data from several languages, including Hungarian, might help to clarify the real nature of some cognitive and linguistic disorders. Data from the longitudinal Hungarian Williams Syndrome Project, which included mainly children between five and eighteen, are presen__

Restricted access

Tonk Márton és Veress Károly (szerk.): Értelmezés és alkalmazás. Hermeneutikai és alkalmazott filozófiai vizsgálódások. Scientia Kiadó, Kolozsvár, 2002, 261 oldal; Rákai Orsolya és Z. Kovács Zoltán (szerk.): A narratív identitás kérdései a társadalomtudományokban. Gondolat Kiadó, Budapest, 2003, 254 oldal; Kiefer Ferenc és Siptár Péter (szerk.): A magyar nyelv kézikönyve. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2003, 611 oldal; Kontra Miklós (szerk.): Nyelv és társadalom a rendszerváltás-kori Magyarországon. Osiris Kiadó, Budapest, 2003, 372 oldal; Bezeczky Gábor: Metafora, narráció, szociolingvisztika. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2002, 303 oldal; Ranschburg Jenő: A világ megismerése óvodáskorban. Okker Kiadó, Budapest, 2002, 136 oldal; Zoldos Márta: Gyengén tanuló kisiskolások családi és iskolai megítélése. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2003, 142 oldal; Feketéné Szakos Éva. A felnőttek tanulása és oktatása - új felfogásban. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2003, 142 oldal; Perjés István és Kovács Zoltán (szerk.): Életvilágok találkozása. Az iskola külső és belső világának interdiszciplináris vizsgálata. Aula Kiadó, Budapest, 2002, 164 oldal Karácsony Sándor: Magyarság és nevelés. Áron Kiadó, Budapest, 2003, 327 oldal

Restricted access