Search Results

You are looking at 1 - 3 of 3 items for

  • Author or Editor: Csaba Rikker x
  • All content x
Clear All Modify Search

A májelégtelenség – akár korábbi májbetegség fennállása nélkül alakult ki (akut májelégtelenség), akár krónikus májbetegség akut dekompenzációja („akut a krónikuson” májelégtelenség) következménye – magas halálozással jár. A végállapotú májbetegségek következtében kialakult májelégtelenség egyetlen kuratív megoldása ma a májtranszplantáció. Ennek fő gátját a rendelkezésre álló donorszervek hiánya képezi, emiatt sok, várólistán szereplő beteg exitál. A transzplantáció korlátai tették szükségessé olyan májtámogató rendszerek kifejlesztését, amelyek alkalmasak a beteg életben tartására a szervátültetésig vagy a máj regenerációjáig. A korai próbálkozások (hemodialízis, hemoperfúzió, cseretranszfúzió, kereszthemodialízis, keresztkeringés, plazmaferézis stb.) elégtelennek bizonyultak. Napjainkban a májpótló kezelésnek két fő iránya alakult ki: a sejtalapú, úgynevezett bioarteficiális és a nem sejtalapú, úgynevezett arteficiális rendszerek. A bioarteficiális rendszerek élő állati májsejteket vagy emberi májtumorsejteket tartalmaznak. Jellegzetességük, hogy a beteg vérét vagy szeparált plazmáját a májsejteket tartalmazó bioreaktoron áramoltatják át. Elviekben a májműködést ezek a metodikák modellezik a legtökéletesebben, mert a máj szintetizáló- és detoxikálófunkcióját egyaránt pótolják. Jelenlegi formájukban azonban még távol állnak az ideális megoldástól, alkalmazásuk számos immunológiai, infektológiai, onkológiai és financiális problémát vet fel, ezért egyelőre csak kísérleti célra állnak rendelkezésre. Az arteficiális rendszerek a klinikum számára már elérhetőek, bár széles körben még nem terjedtek el. Csak a máj detoxikálófunkcióját pótolják, a szintetikus funkció részben a hiányzó anyagok (plazmaproteinek, alvadási faktorok) szubsztitúciójával pótolható. Idetartozik a hemodiabszorpció, amely az Amerikai Egyesült Államokban terjedt el (liver dialysis unit), valamint a főleg Európában használatos albumindialízis és a legújabban kifejlesztett frakcionált plazmaszeparáció és -adszorpció (FPSA). Az albumindialízis egyszerű módszere a „single pass albumin dialysis” (SPAD), ennek továbbfejlesztett változata a „molecular adsorbent recirculating system” (MARS). Az FPSA high-flux hemodialízissel kiegészített változata a Prometheus-rendszer. Bár a felsorolt módszerek hatásosságát számos kísérleti és klinikai tanulmány támasztja alá, a konzervatív kezeléssel szemben a túlélésre kifejtett előnyös hatásuk bizonyítására még nagy esetszámot felölelő, randomizált, kontrollált vizsgálatok elvégzésére van szükség.

Restricted access

Despite intensive therapy, the mortality of acute hepatic failure is 60 to 90% without liver transplantation. Due to the limited number of transplantable organs, however, a significant percentage of patients die while on the waiting list. In order to reduce mortality, several attempts have been made to remove the albumin-bound and water-soluble toxic substances accumulated in hepatic failure, aimed at supporting spontaneous regeneration of the liver and maintaining patients alive until liver transplantation. Prometheus® treatment is a relatively new technique combining Fractionated Plasma Separation and Adsorption (FPSA) with high-flux dialysis. During the procedure the patient’s own separated albumin-rich plasma flows through special adsorbers, allowing elimination of toxins bound to albumin, while the water-soluble toxins are removed by haemodialysis. Objective: The authors’ intention was to demonstrate the efficacy of Prometheus® treatment in patients with acute hepatic failure due to intoxication. Patients and Method: Prometheus® treatment was administered in three patients with acute hepatic failure due to severe intoxication caused by paracetamol, potassium permanganate and Amanita phalloides , respectively, that could not be controlled by conservative therapy. Results: Ten treatments were performed in the three female patients. No serious complication was observed. Significant reduction of albumin-bound toxins (unconjugated bilirubin p = 0.048; bile acid p = 0.001) and water-soluble toxins (conjugated bilirubin p = 0.002; creatinine p = 0.007) was observed. Ammonia, urea, fibrinogen and antithrombin III levels showed no significant change. All three patients recovered without liver transplantation. Conclusion: Toxins accumulated in acute hepatic failure can be removed efficiently by Prometheus® treatment. The procedure is safe. In cases not controllable by conservative therapy it allows patients survive until their liver regenerates spontaneously or liver transplantation becomes feasible.

Restricted access

Az akut májelégtelenség mortalitása az intenzív terápia ellenére májtranszplantáció nélkül 60–90%. Az átültethető szervek korlátozott száma miatt azonban a betegek jelentős része a várólistán exitál. A mortalitás csökkentése érdekében számos próbálkozás történt a májelégtelenségben felhalmozódó albuminhoz kötött és vízoldékony méreganyagok eltávolítására, elősegítve ezzel a máj spontán regenerációját, illetve a beteg életben tartását a májtranszplantációig. A Prometheus®-kezelés egy viszonylag új technika, a frakcionált plazmaszeparáció és -adszorpció (FPSA) és egy high-flux dialízis kombinációja. Az eljárás során a beteg saját, szeparált, albuminban gazdag plazmája speciális adszorbereken halad keresztül, lehetővé téve az albuminhoz kötött toxinok eliminációját, miközben a vízoldékony toxinok eltávolítása hemodialízissel történik. Célkitűzés: A szerzők szándéka az volt, hogy a Prometheus®-kezelés hatékonyságát igazolják mérgezés okozta akut májelégtelenségben. Betegek és módszer: A Prometheus®-kezelést három, konzervatív kezeléssel nem uralható akut májelégtelenségben szenvedő, súlyos, paracetamol-, káliumpermanganát- és Amanita phalloides-mérgezett beteg esetében alkalmazták. Eredmények: A három nőbetegnél 10 kezelés történt. Súlyos szövődményt nem észleltek. A kezelések során az albuminhoz kötött (indirekt bilirubin p = 0,048; epesav p = 0,001) és a vízoldékony (direkt bilirubin p = 0,002; kreatinin p = 0,007) toxinok szignifikáns csökkenését tapasztalták. Az ammónia, a karbamid, a fibrinogén és az antitrombin III szint szignifikánsan nem változott. Mindhárom beteg májtranszplantáció nélkül meggyógyult. Következtetés: A Prometheus®-kezelés hatékonyan távolítja el az akut májelégtelenségben akkumulálódó toxinokat. Biztonságos eljárás. Konzervatív terápiával nem uralható esetekben lehetővé teszi a beteg életben tartását a máj spontán regenerációjáig vagy a májtranszplantációig.

Restricted access