Search Results

You are looking at 1 - 10 of 76 items for

  • Author or Editor: Csaba Szabó x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

Summary

Since M. J. Vermaseren's visit to Romania and the publication of the second volume of his monumental corpus on Mithraic finds in 1960, the once-called “Mithraic Studies” has had numerous paradigmatic shifts and changed its major focus points. Besides the important changes in the theoretical background of the research, the archaeological material regarding the Mithraic finds of Dacia – one of the richest provinces in this kind of material – has also been enriched. Several new corpora focusing on the Mithraic finds of Dacia were published in the last decade. This article will present the latest currents in the study of the Roman cult of Mithras and will give an updated list of finds and several clarifications to the latest catalogue of Mithraic finds from the province.

Restricted access

Abstract

The Roman cult of Mithras is one of the most well documented cults in Roman Dacia, having almost 300 archaeological finds (epigraphic and figurative sources) produced in less than 170 years during the 2nd and 3rd centuries AD. Although the rich materiality of the cult attracted European attention already in the 18th century, sacralised spaces of Mithras in Dacia – the mithraea of the province – were rarely analysed. This paper presents a systematic overview of the archaeologically and epigraphically attested sanctuaries. Based on the rich material of the cult it will present a new catalogue of sanctuaries of Mithras in Roman Dacia for the first time contextualising them in a new space taxonomy of Roman religious communication.

Restricted access

Cotyledon explants of tomato (Lycopersicum esculentum Mill.) cv. Kecskeméti 262 were excised from 9-day-old in vitro seedlings. The transformation method of Arrillaga et al. (1998) was tested and found to be effective for the introduction of foreign genes into this variety. Using an Agrobacterium strain carrying the plasmid 35S GUS INT, ten independent transgenic lines retaining all the phenotypic markers of cv. Kecskeméti 262 were isolated on regeneration medium containing kanamycin and were tested further for ß -glucuronidase activity. The results show that the method of Arrillaga et al. (1998) is suitable for the introduction of agronomically important genes into the cultivar Kecskeméti 262.

Restricted access
Restricted access

Az elvárások és a hanginger szerepe a binaurális ütemek hallgatása során átélt szubjektív élményekre

The effects of the expectation and sound stimuli on the subjective experiences of binaural beat listening

Magyar Pszichológiai Szemle
Authors:
Gergely Szabó
,
Gergely Drótos
, and
Csaba Szabó

Háttér és célok

A binaurális ütemek a két fül közötti frekvenciakülönbség hatására létrejövő pulzáló hangok. A „binaurális ütem” angol megfelelőinek szavaira az internetes keresési találatok az elmúlt három évben megduplázódtak, ami jól példázza az utóbbi időben egyre inkább növekvő érdeklődést. Ezeket a hangokat feltételezett pszichológiai hatásaik miatt keresik, noha a tudományos adatok ellentmondásosak a témában. Tanulmányunkban arra kerestük a választ, hogy a binaurális ütemek hallgatása milyen szubjektív élményeket vált ki a hallgatóból, és ezeket milyen tényezők befolyásolják, tehát hogy mi a szerepe az elvárásoknak, a hang speciális akusztikai tulajdonságainak, illetve a binaurális ütemek frekvenciatartományának.

Módszer

Jelen tanulmányban két vizsgálatot mutatunk be. Az élményeket a (Phenomenology of Consciousness; PCI) élményfeltáró kérdőívvel és a személyekkel készült interjúk tartalomelemzésével mértük. Az első vizsgálatban 109, a másodikban 159 egyetemi hallgató vett részt. Az első kísérletben az instrukció, a másodikban az ingerek fizikai jellemzőinek hatását vizsgáltuk.

Eredmények

A binaurális ingerlés hatására a személyek élményei szignifikánsan megváltoztak, és az élményeket befolyásolta az instrukció. A különböző akusztikai tulajdonságokkal rendelkező hangok hatásában nem volt különbség.

Következtetések

A binaurális ütemek alkalmasak transzszerű élmények kiváltására. Az átélt élményeket jelentősen befolyásolják az előzetes instrukciók. Az átélt élményeket nem befolyásolja a hangok binaurális tulajdonsága, feltehetőleg az ingerek monotonitása okozza az élményváltozásokat.

Restricted access
Restricted access
Restricted access

Absztrakt

A hipnotikus fogékonyság és a figyelmi beállítódások rugalmas kontrollálásának lehetséges összefüggését tanulmányoztuk éber állapotban. A hipnotikus fogékonyság alapján kialakított (alacsony, közepes, magas fogékonyságú) csoportok feladatváltási teljesítményét vizsgáltuk a feladatváltási paradigma egy újszerű változatával. A személyek hipnotikus fogékonyságát előzetesen, a Waterloo-Stanford Hipnábilitási Csoportskála C változatával mértük. A kísérletben a személyeknek két kognitív kategorizációs feladatot kellett felváltva teljesíteni reakcióidő helyzetben. Az ingersorozat meghatározott pontjain jelzések határozták meg a releváns kategóriákat (irányított váltás és irányított ismétlés). A sorozat két kiemelt pontján a személyek maguk döntöttek arról, hogy változtatnak-e a feladaton (önkéntes váltás) vagy sem (önkéntes ismétlés). Markáns különbséget találtunk a váltási és az ismétlési reakciók latenciájában (váltási veszteség) irányított helyzetekben. A váltási veszteség jelentősen kisebb volt önkéntes helyzetben, mely azt jelezheti, hogy ha a figyelmi feldolgozás céljainak önálló meghatározására lehetőség van, a figyelmi teljesítmény javul. A három vizsgálati csoport teljesítménye lényegében egybevágónak bizonyult irányított és önkéntes figyelmi helyzetben is. Ugyanakkor az önkéntes váltások gyakorisága jelentősen eltért a két lehetséges váltási hely között, mindhárom csoportban. A váltási veszteség a preferált váltási ponton kisebb volt, ugyanakkor a preferált és nem preferált váltási helyzetekben mutatott váltási teljesítmény eltérése csak a magasan fogékony személyeknél közelítette a szignifikáns mértéket (p = 0,065). Ez az eredmény további megerősítéseket követően azt jelezheti, hogy a figyelmi beállítódások stratégiai kontrollálásának lehetősége magasan fogékony személyeknél jobb, hatékonyabb figyelmi teljesítményt tesz lehetővé. Megfigyeléseink arra utalnak, hogy a hipnotikus fogékonyság egyéni különbségei kapcsolatban állhatnak a figyelmi kontroll hatékonyságának éber helyzetben/hipnotikus kontextuson kívül is megfigyelhető eltéréseivel.

Restricted access