Search Results

You are looking at 1 - 5 of 5 items for

  • Author or Editor: Dániel Kiss x
Clear All Modify Search

Budapest, Országos Széchényi Library, Codex latinus medii aevi 137 is a parchment codex from the 15th century that contains the poems of Catullus and Tibullus. It has a twin in Cologny, Bibliotheca Bodmeriana, MS. Bodmer 141, which contains the poems of Propertius; the two manuscripts were copied together and once constituted a two-volume ‘edition’ of the three poets. The subscription of the volume in Cologny shows that both were copied in 1466 in Florence by Ioannes Petrus de Spoleto. They were soon acquired by Antonello Petrucci (?-1487), secretary to King Ferdinand of Naples, and after Petrucci’s execution they entered the royal library. It is not clear what happened to the second volume when the library was scattered around AD 1500, but the first volume appears to have remained in Italy: in the early 16th century it was owned by one Iuuarius Indicus or Indico or Íñigo de Guevara, who presented it to his tutor Placidius Jacobus Antonius Ubertus in 1529, as is shown by an owner’s note and an epigram by Jacobus Antonius on the front flyleaf of the codex. Then we lose track of the first volume as well.The origins of the text of Propertius in the second volume have already been studied by Butrica, who noted that the codex was a sibling of the Codex Memmianus (Parisinus lat. 8233) and of Urbinas lat. 641. The stemma of Tibullus is not known well enough for us to be able to locate the first volume within it. However, it can be demonstrated that the text of Catullus in this volume descends indirectly from Siena H.V.41, and ultimately from R (Vatican, Ottobonianus lat. 1829); and that for Catullus too the volume is a sibling of the Memmianus and of Urbinas lat. 641.

Restricted access

It is a controversial question whether lines 19–20 of Propertius 4. 8 should be left where they stand in the MSS, or they should be placed after the first distich of the poem, or they should be expelled from the text altogether. This article argues for the second of these solutions. That results in an introductory section (lines 1–2 and 19–20) that is not entirely consistent with the rest of the poem. It is argued that these inconsistencies need not be attributed to textual corruption or to the clumsiness of an interpolator, but they can simply be explained by the fact that Propertius gave the poem a slightly different plot from what he had in mind as he wrote the first lines.

Restricted access
Authors: Júlia Papp, Erika Kiss Erika, Szilárd Papp, Dániel Pócs, István Mészáros F. and Edit Szentesi

Summary

Knapp Éva-Tüskés Gábor: Populáris grafika a 17–18. században. Balassi Kiadó, Budapest 2004, 270 oldal, 134 fekete-fehér illusztráció; P. Szalay Emőke: Debreceni ötvösség. Ethnica Kiadás, Debrecen 2001, 189 oldal, illusztrált; “A királyi udvar építkezései Magyarországon 1480–1515 között a dél-német és szász stílusösszefüggések szemszögéből”című PhD-értekezésének vitája; “Mátyás király hatalmi reprezentációja és Firenze az 1480-as években. A Didymus-corvina címlapjának értelmezése és a kódex helye a királyi könyvtár tematikájában”című PhD-értekezésének vitája; “Caylus gróf (1692–1765) és az »Egyiptomi, etruszk, görög, római és gall régiségek gyűjteménye (1752–1766)«”című PhD-értekezésének vitája; “Birodalmi patriotizmus és honi régiségek. Az egykorú osztrák hazafias történeti festészetről szóló írások Josef Hormayr lapjában (1810–1828). I. Kísérlet a hazafias történeti festészet megteremtésére az Osztrák Császárságban (1808–1813)”című PhD-értekezésének vitája;

Restricted access
Authors: Béla Sebők, Gábor Kiss, Péter János Szabó, Dániel Rigler, László Milán Molnár, Gábor Dobos, Ferenc Réti, Hajnal Szőcs, F. Árpád Joób, Kinga Körmöczi and György Szabó

A szerzők előző közleményükben karbon/karbon állcsontimplantátumokkal kapcsolatos hosszú távú tapasztalataikról számoltak be. A jó funkcionális és esztétikai eredmények értékelése után a szervezet hatását vizsgálták az implantátum struktúrájára és morfológiájára nézve modern felületanalitikai módszerekkel. Nyolc év után eltávolított és be nem ültetett (referencia-) implantátumokat hasonlítottak össze. Mind a referencia-, mind a szervezetből eltávolított implantátum két fő komponense a szén és az oxigén, azonban a szervezet hatására az oxigén mennyisége három-négyszeresére nőtt, és nyomelemmennyiségben foszfort, ként, kalciumot és vasat mutattak ki. Az implantátumokat alkotó szénszálak vastagsága (5–7 μm) a szervezet hatására nem változott meg. A szervezetből eltávolított implantátum felületét – a referenciaimplantátum felületén nem található – 15–17 μm vastag réteg fedte, amelynek összetétele megegyezett a szénszálak összetételével. (A csontszövetre jellemző nagy mennyiségű kalciumot nem detektáltak.) Mindezek alapján megállapítható, hogy a karbon/karbon implantátumokat a szervezet agresszív hatása jelentős mértékben nem változtatja meg sem funkcionálisan, sem szerkezetileg. Orv. Hetil., 2012, 153, 744–750.

Open access
Authors: Evelin Horváth, Bernadett Balla, János Kósa, Péter András Lakatos, Áron Lazáry, Dániel Németh, Hasan Jozilan, Áron Somorácz, Anna Korompay, Benedek Gyöngyösi, Katalin Borka, András Kiss, Péter Kupcsulik, Zsuzsa Schaff and Ferenc Szalay

Absztrakt

Bevezetés: Az 1,25-dihidroxi-D3-vitamin tumorellenes hatása hepatocellularis carcinomában már részben ismert. Célkitűzés: Az 1,25-dihidroxi-D3-vitamint inaktiváló CYP24A1-mRNS- és fehérjeexpresszió, az aktiváló CYP27B1- és a VDR-mRNS-expresszió mértékének összehasonlítása humán hepatocellularis carcinomában és az azt körülvevő tumormentes májszövetben. Módszer: 13 beteg friss fagyasztott májszövetmintáját a CYP24A1-mRNS- és fehérje-, 36 beteg paraffinba ágyazott májszövetmintáját használtuk a VDR- és a CYP27B1-mRNS-expresszió kimutatására. Az mRNS-expressziót RT-PCR-rel, a fehérjét immunhisztokémiai vizsgálatokkal mértük. Eredmények: A hepatocellularis carcinomaminták többségében kimutatható volt a CYP24A1-mRNS-expresszió, míg a nem tumoros májszövetminták egyikében sem. A CYP27B1- és VDR-expresszió szignifikánsan alacsonyabb hepatocellularis carcinomában a tumormentes májszövethez képest (p<0,05). A CYP24A1-mRNS-expressziót fehérjeszintézis követi. Következtetések: A CYP24A1 inaktiváló enzim jelenléte, az aktiváló CYP27B1 és a VDR csökkent expressziója humán hepatocellularis carcinomában a D-vitamin csökkent helyi aktivitására enged következtetni, mint egy menekülő mechanizmus a tumor részéről a D-vitamin antitumorhatása ellen. Orv. Hetil., 2016, 157(48), 1910–1918.

Open access