Search Results

You are looking at 1 - 10 of 19 items for

  • Author or Editor: Dániel Szabó x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

A cikk célja az Eötvös Loránd Tudományegyetem expedíciója által Bibracte (Közép-Franciaország) kelta oppidumának területén feltárt monumentális, bazilikális alaprajzú épület keltezése. Ezt más típusú, kronológiai szempontból „érzékeny” leletek hiányában a régészeti feltárás során tett stratigráfiai megfigyelések, valamint az építési rétegekből előkerült kerámia leletanyag vizsgálata teszi lehetővé. Az elemzés következtetése az, hogy a bazilika építése a La Tène D2b (Kr. e. 50/Kr. e. 30) periódusra tehető, és ezzel Galliában a legkorábbi ilyen típusú építménynek tekinthető.

Restricted access

Abstract

Background and aims: With the growing number of virtual sites and easy access to them, as well as increasing popularity of the game, online poker could foster addiction. The aim of the current inquiry was to gauge susceptibility to behavioural addiction in online and traditional poker players. Methods: Ninety-six online poker players and 35 traditional players were tested on the basis of the “Components model” for addiction (Griffiths, 2005). Using a Likert scale, ratings on six components were examined: salience, conflict, mood modification, withdrawal symptoms, tolerance, and relapse. Results: The traditional players scored higher than online players on measures of conflict, mood modification, and relapse. While none of the traditional players were at risk, the majority of them (94.7%) were symptomatic. Two online players were at risk, 67.7% symptomatic and 30.2% asymptomatic. No significant correlations have emerged between the amount and history of poker playing and the addiction scores. Conclusions: The current findings suggest that most traditional players are prone to behavioural addiction while the majority of the online players are also symptomatic.

Open access

Társadalmi mozgalom-e az országos hallgatói képviselet?

The students’ organisations and social movements

Educatio
Authors:
Andrea Szabó
and
Dániel Oross

Absztrakt:

A cikk a társadalmi mozgalmakkal foglalkozik. Azt vizsgálja, hogy az ifjúsági társadalom elmúlt negyedszázadában milyen mozgalmi csírákat azonosíthattunk. A fogalmi magyarázatot követően a cikk arra koncentrált, hogy ezek a mozgalmak milyen sikereket, kudarcokat értek el, és miként befolyásolták az ifjúság általános beállítódását. Nyilvánvalóan fontos e téren az országos hallgatói képviselet és az alternatív hallgatói mozgalom, leginkább a HaHa és ennek középiskolai változatának elemzése. Érdekes, és külön vizsgálandó kérdés, hogy az ifjúsági társadalom nyertes és vesztes csoportjaiban azonosított két szubkultúra, a kuruc.info és a Critical Mass tudott-e mozgalommá fejlődni, és ha igen, hogyan változtatta meg a magyar fiatalok politikai közgondolkodását.

Restricted access

Fluoroquinolone resistance in Enterobacteriales is developed by chromosomal and plasmid-mediated mechanisms. Plasmids play an important role in dissemination of resistant genes and they carry genes that protect bacteria in different stress-induced situations. In this study, we studied Escherichia coli strains, each carried one plasmid-mediated quinolone resistance determinant namely, qnrA1, qnrB1, qnrC1, and qnrD1. We exposed 0.5 McFarland density of each strain to 0.5 mg/L ciprofloxacin from the period of 30, 60, 90, and 120 min over 24 h. All treated strains were further exposed to a constantly increasing 1, 2, 4, and 8 mg/L ciprofloxacin solution through 24, 48, and 120 h. In given timepoints, RNA was extracted from all treated strains. Expression of qnrA1, qnrB1, qnrC1, and qnrD1 was investigated by quantitative PCR. Mutations in gyrA and parC genes were analyzed by PCR and nucleic acid sequencing. In this study, during 0.5 mg/L ciprofloxacin exposition, the following expression levels were detected: 1.2 for qnrA1, 1.47 for qnrD1, 12.44 for qnrC1, and 80.63 for qnrB1. In case of long-term study, we selected a resistant strain in qnrB1-positive E. coli, and its expression increased from 105.91 to 212.31. On the contrary, plasmid copy number increased in time from 1 to 4.13. No mutations in gyrA or in parC chromosomal genes of treated strains were detected. Our results show that qnrB1-positive E. coli strain was able to develop fluoroquinolone resistance by upregulated qnrB1 expression that was linked to a minor increase in plasmid copy number but no mutations occurred in gyrA or parC.

Restricted access
Magyar Pszichológiai Szemle
Authors:
Dániel Ferencz
,
Ildikó Kuritárné Szabó
, and
Zsuzsanna Vajda
Restricted access
Magyar Pszichológiai Szemle
Authors:
Dániel Ferencz
,
Erzsébet Bata
,
Csaba Pléh
, and
Eszter Szabó
Restricted access

Plasmid-mediated quinolone resistance (PMQR) determinants including, qnrA, qnrB, qnrC, qnrD, qnrS, aac(6′)-Ib-cr, oqxAB, and qepA, were investigated in 214 Enterobacteriaceae strains from urine clinical samples. Antimicrobial susceptibility testing for ciprofloxacin, ceftriaxone, and imipenem was performed by broth microdilution method. All strains were screened for PMQR genes by PCR. Virulence determinants, namely afa, pap, pil, sfa/foc, and kpsMT of eight Escherichia coli strains proven positive for at least one qnr gene, were investigated by PCR. All of the eight investigated strains carried the pil gene, showing that P fimbria is a common virulence determinant among qnr positive E. coli. Out of 214 tested strains, 38 yielded any PMQR determinant, altogether 45 genes were detected namely, 6 qnrA, 1 qnrB, 2 qnrD and 8 qnrS, 9 aac(6′)-Ib-cr, and 19 oqxAB; however, neither qepA nor qnrC were detected. Notably, 18 Klebsiella spp., harbored oqxAB, nine E. coli were positive for qnrS and two Morganella morganii yielded qnrD resistance determinant. In this study, we demonstrated 17.7% prevalence of PMQR-positive Enterobacteriaceae and first reported qnrD-resistance determinant in Hungary. Altogether, 25 PMQR-positive strains were susceptible or low-level resistant to ciprofloxacin with minimum inhibitory concentration (MIC) between 0.06 and 1 mg/L, suggesting that prevalence of PMQR determinants is underestimated and screening among clinical isolates exhibiting reduced susceptibility is necessary. Fluoroquinolone resistance breakpoints of Enterobacteriaceae were revised in 2017 by European Committee of Antimicrobial Susceptibility Testing indicating ciprofloxacin susceptibility only until 0.25 mg/L MIC value.

Restricted access

A talaj fixált ammónium-ion tartalmának hatása a talajvíz tisztulási folyamataira a szennyezőforrás felszámolását követően települési környezetben

Effects of fixed ammonium ion content of the soil on groundwater purification processes after the elimination of the pollution source in municipal environment

Agrokémia és Talajtan
Authors:
Tamás Mester
,
Daniele Cavalli
,
Dániel Balla
, and
György Szabó

Growing NH4 + content of groundwater results in increasing exchangeable and fixed ammonium ion content of the soil. NH4 + bond in the soil may go again into solution parallel with the dilution of the soil solution but at a slower rate than fixing. This process influences significantly the NH4 + content of the soil. In settlements with no sewerage system the high NH4 + content of sewage flowing out of uninsulated septic tanks may increase the fixed NH4-N content of the soil that could have a significant effect on the quality of groundwater even after the potential disappearance of pollution sources.

In this study the effects of the fixed NH4-N content of the soil around an uninsulated residential septic tank on the purification processes of the groundwater were investigated. The septic tank in the study area was dismantled in 2014 after 27 years of operation as a sewerage system was constructed. When the tank was still in operation in 2012 and 2013, very high, 55–75 mg l-1 NH4 + content was measured in the water of the monitoring well 1 metre from the tank in the course of seasonal sampling. When sewage outflow was terminated in 2014 concentrations decreased right away but even 5 years after pollutant supply was stopped, concentrations (35–57 mg l-1) highly exceeding the pollution limit (0.5 mg l-1) were measured. Considering this very high concentration, it can be assumed that great amount of NH4 + is still released into the groundwater.

In order to prove this, the exchangeable and fixed NH4-N and NO3-N contents of the soil were determined by 20 cm down to a depth of 4 metres (2019). The measurements indicated the significant accumulation of exchangeable and fixed NH4-N in the zone between 220 and 400 cm. Highest fixed NH4-N concentrations of 457 mg l-1 were found between 220 and 240 cm suggesting that sewage outflow was most intense at this depth. Slow decrease in concentrations can be observed in deeper zones but concentrations higher than 350 mg l-1 were measured between 220 and 380 cm. Based on correlation analyses, the quantity of fixed NH4-N shows no correlation with the soil texture thus it can be stated that the vertical pattern of NH4-N content is determined dominantly by sewage outflow and its depth. In the unsaturated zone of the borehole a significant accumulation of NO3-N was also identified. The maximum of NO3-N was found in the zone between 100 and 140 cm. The peak nitrate calculated for NO3 - ion with a value >1300 mg kg-1 is 2.5 times the limit set for the nitrate content of the geological medium.

Based on the results, exchangeable and fixed NH4-N contents in the soil are still very high, 5 years after sewage outflow was stopped. The continuous solution of this component still contributes to the high NH4 + content of the groundwater. As a result, the contaminated soil in the immediate environment of the septic tank is still a pollution source.

Open access
Orvosi Hetilap
Authors:
Róbert István Agócs
,
Dániel Sugár
,
Domonkos Pap
, and
Attila J. Szabó

Absztrakt:

A magas sófogyasztás általános az iparosodott társadalmakban, és számos civilizációs betegség forrása. A közelmúlt kutatásai hívták fel a figyelmet a nátriumegyensúly fenntartásában szerepet játszó új extrarenalis folyamatokra. Rövid távon a bőrszövet nátriumtárolása pufferként szolgál a nátrium ozmotikus tulajdonsága következtében kialakuló, növekvő volumenterheléssel szemben, valamint elősegíti a fertőzések elleni immunválaszt. Hosszú távon azonban a fokozott szöveti nátriumkoncentráció egy adott mértéket meghaladva patofiziológiás folyamatokat indíthat be gyulladásos válaszreakció provokálásával. A nátrium immunmoduláns hatásának következtében a veleszületett és szerzett immunrendszer effektorsejtjei aktiválódnak, míg egyes szabályozósejtjei gátlás alá kerülnek, ami végeredményben az immunrendszer egyensúlyának megbomlásával, proinflammatoricus állapottal jár. In vivo sóterheléses és sómegvonásos kísérletek eredményei a nátrium betegségkiváltó és -módosító szerepére utaltak. Így a nátrium és az immunrendszer összefüggése magyarázatot adhat olyan, eddig ismeretlen eredetű betegségek patomechanizmusára, mint a magas vérnyomás (elsődleges, sószenzitív) vagy az autoimmun betegségek, melyek növekvő incidenciájuk miatt nagy terhet rónak az egészségügyi ellátórendszerre. Orv Hetil. 2019; 160(17): 646–653.

Open access