Search Results

You are looking at 1 - 10 of 25 items for

  • Author or Editor: Dávid Molnár x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

A föníciai Sanchuniathóntól alig maradt fent valami, a vele foglalkozó bőséges szakirodalom a konkrétumok helyett inkább a körülötte lévő bizonytalanságok és feltevések miatt terjedelmes. Jelen tanulmány Sanchuniathón állítólagos föníciai kozmogóniáját vizsgálja meg. Lehetséges életrajzi adataira csak vázlatosan térek ki, és ott is csak a személye körüli legáltalánosabb bizonytalanságokra hívom fel a figyelmet.

Restricted access

Abstract

Although the name of Ferenc Hunyadi is known in Hungarian literary history mainly for his Hungarian-language historical song about the peril of Troy, there also exist more than five thousand lines of Latin poetry by him which have not been collected or published since the 16th century. Another eleven of his poems are known from a manuscript written by a Unitarian pastor in the early 17th century. A further, one-distich poem was recorded by István Szamosközy. The date of composition of his poems in manuscript can be placed roughly between the end of 1586 and 1599. In addition to these, there is also a manuscript kept in Oxford in which Hunyadi gives prescriptions for febrile diseases. As a starting point for further research, this paper summarises what is currently known about Hunyadi and his works.

Open access

Abstract

The present paper has in its focus a letter written in Buda in the mid-1480s by a mysterious Hungarian author, Ioannes Pannonius, whose figure is shrouded in obscurity. After a brief overview of the letter, the paper summarises the misconceptions and uncertainties surrounding the identity of the mysterious author and then attempts to outline his biography on the basis of fragmentary information. Contrary to the Anglo-Saxon scholarly literature, it argues that the Hungarian author is neither a fiction nor an intellectual “avatar” of Ficino, whom he could challenge in the public ring of contemporary intellectual space in order to defend his own Platonic theory. And if he is not a fictional author, the significance of the short letter is not only that the head of the Florentine Platonic school, Marsilio Ficino, anticipating the later theological debates around Platonism in the 16th century, replies to the letter, but also that it is perhaps the first known, highly publicised debate in the history of Hungarian philosophy.

Open access

This paper examines the iconolographical origin of Johannes Sambucus’ emblem dedicated to Carlo Sigonio, which – according to its title – displays the difference between grammar, dialectics, rhetoric and history. I focus on the central female figure whose innocent nudity represents the truth and whose connection with the ideal historiography standing – balancing together with Dialectics and Rhetoric – on the head of the young virgin Grammar. The special relationship between History and naked truth also defines its symbolic connection with the costumes of the other two figures: Dialectics in rough working clothes and Rhetoric in her long luxury dress. Three symbolic animals also belong to the three female figures: a sphinx to Dialectics, a chimera to Rhetoric and a winged dog to History. Contextual examination of the emblem reveals the possible source of the strange winged dog symbol is Plutarch’s short story of Osiris and Isis. In addition, the paper draws attention to an ironic twist of History in connection with Carlo Sigonio that shows that its nudity is not always so innocent.

Restricted access

In our analysis we examine how the Internet use affects relations, and whether the network characteristics of people exert provable influences on the spread of Internet usage. The empirical basis of our longitudinal research is the three surveys done in the framework of the World Internet Project between 2001 and 2003.

Restricted access

Lopakodó vékonybél-perforatio: sebészi csapda

Furtive small bowel perforation after blunt abdominal trauma

Magyar Sebészet
Authors:
Adriána Kremser
,
Dávid Németh
,
Attila Oláh
, and
F. Tamás Molnár

Tompa hasi traumát követően, körülbelül öt órával később kialakult vékonybél-perforatio esetét közöljük. A ritka kórkép felismerése nehéz, biztos támpont nincs, a tervezett ellenőrző vizsgálatok segíthetnek. A kórlefolyás rejtett klinikuma elsősorban igazságügyi orvostani szempontból érdemel figyelmet.

Restricted access

Absztrakt:

A tünetes koszorúér-betegség kezelésében ma is kiemelkedő szerepet játszanak a revascularisatiós műtétek (coronary artery bypass grafting – CABG). Az első beavatkozások elvégzése óta eltelt több mint ötven év alatt számos klinikai megfigyelés igazolja, hogy a koszorúér-áthidalásra az arteria mammaria interna (IMA) használható a legkedvezőbb eredménnyel. Az IMA szövettani struktúrája és élettani tulajdonságai ellenállóvá teszik az eret az érelmeszesedéssel szemben. Cikkünkben a Magyarországon IMA-graft felhasználásával elsőként végzett CABG-műtétről emlékezünk meg, egyúttal az IMA kedvező tulajdonságait az irodalomban eddig közölt leghosszabb (harmincöt éves) utánkövetéses coronarographia eredményeivel illusztráljuk. Az eset alátámaszthatja azt a feltételezést is, hogy a mammariagraft prosztaciklintermelése megvédi a kiáramlási pályát az atherosclerosis progressziójától. Ennek igazolására nagy esetszámú vizsgálat javasolható, amely sztentimplantációval hasonlítaná össze az IMA-graft feltételezhető védőhatását a kiáramlási pályán. A hosszú távú követés során a bal coronaria elülső leszálló ágának (LAD) sztentelését versus az arteria mammaria interna graftnak a felhelyezését követően a LAD kiáramlási pályájának alakulását kellene értékelni. Orv Hetil. 2020; 161(9): 354–358.

Open access

The Performance of Local Health Provision Networks

The Case of the Hungarian Managed Care Organizations

Society and Economy
Authors:
Viktória Bodnár
,
Dávid Dankó
,
György Drótos
,
Norbert Kiss
,
Márk Molnár
, and
Éva Révész

Public management literature, using network theories, is basically directed at examining and explaining how policy networks work. Much less attention is paid to analyze local service provision networks. In our paper we explore how a network management model can be used to describe local health provision networks, how the performance of local networks is influenced by network characteristics, and how these local networks can be connected to policy networks. We use the framework created by Benson (1975; 1982) and “rediscovered” by Hudson (2004) to examine the case of Hungarian managed care organizations. We find that this model can be applied to examine the perform­ance of local service provision networks as well as the policy level factors behind them.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors:
Dávid Pilecky
,
Gábor Szudi
,
Enikő Kovács
,
Zsigmond Jenei
,
László Gellér
,
Krisztina Heltai
,
Levente Molnár
,
György Bárczi
,
Dávid Becker
,
Béla Merkely
, and
Endre Zima

Absztrakt

Az enyhe terápiás hypothermia az utóbbi évtizedben elfogadott és elterjedt intenzív terápiás módszerré vált a hirtelen szívhalált elszenvedett és sikeresen resuscitált betegek kezelésében. Bár a rendelkezésre álló evidenciák alapján a terápiás hypothermia a resuscitatiós irányelvek részét alkotja, terápiás alkalmazása számos ponton csupán tapasztalati tényekre alapszik. Különösen intenzív szakmai vita tárgyát képezi az ideális célhőmérséklet és a nem sokkolandó ritmussal feltalált betegek hűtésének kérdése. A hypothermia szinte az összes szervrendszer működését befolyásolja, ezért ezek ismerete elengedhetetlen a mellékhatások korai felismerésében és kezelésében. A szerzők célja, hogy a rendelkezésre álló vizsgálati eredmények és saját gyakorlati tapasztalataik alapján összegezzék a terápiás hypothermia klinikai szerepét a resuscitatión átesett betegek kezelésében. Orv. Hetil., 2016, 157(16), 611–617.

Open access
Orvosi Hetilap
Authors:
Dávid László Tárnoki
,
Ádám Domonkos Tárnoki
,
Zsófia Lázár
,
Kinga Karlinger
,
Andrea Ágnes Molnár
,
Zsolt Garami
,
Viktor Bérczi
, and
Ildikó Horváth

Bevezetés: A zigozitásbeli különbségek dohányfüst-expozíció terén még ismeretlenek ikrekben. Cél: Az aktív és passzív dohányzásbeli tulajdonságok felmérése ikrekben. Módszer: A vizsgálatban 151 egypetéjű és 62 kétpetéjű magyar és amerikai felnőtt ikerpár (életkor 43,8±16,5 év, átlag±SD) vett részt. Eredmények: Az egypetéjű ikrek 1,8 évvel korábban kezdtek dohányozni, mint a kétpetéjűek (p = 0,08). A kétpetéjűek hosszabb ideig dohányoztak (p<0,01) és több szülői dohányfüst-expozíciót szenvedtek el gyerekkorukban (p<0,05). Az egypetéjű ikrek szigorúbb dohányzási szabályokról számoltak be otthonukban és munkahelyükön (p<0,005), s kevesebb dohányfüst érte őket a beltéri közhelyeken (p<0,01). Az egypetéjű ikrek 85,7%-a dohányzott vagy dohányzik, míg a kétpetéjűek csupán 69,5%-a (p<0,01). Az egypetéjű ikrek kevésbé érzékenyek az éttermi és kávézóbeli dohányfüst-szennyezettségre egy önbecslő kérdőív szerint, mint a kétpetéjűek (p<0,05), amely különbség nem volt megfigyelhető a bárokkal, kocsmákkal és közlekedési eszközökkel kapcsolatosan. Következtetések: Eltérő pszichológiai családi orientáció lehet jelen az ikrek zigozitásától függően. Preventív szülői gondviselés szükséges a dohányfüstnek kitett ikercsaládokban. Orv. Hetil., 2012, 153, 1552–1559.

Open access