Search Results

You are looking at 1 - 2 of 2 items for

  • Author or Editor: Dóra Garai x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

A szerző a gyógypedagógiai pszichodiagnosztika jelenlegi helyzetéből kiindulva a fogyatékossággal élők megismerésének további lehetőségeit elemzi. A tudományos elméletek olyan csomópontjait igyekszik összegyűjteni, amelyek a gyógypedagógiai pszichológia lehetséges kutatási irányait jelölik ki. Vizsgálódásainak körét a jelen munkában az identitásalakulás, valamint a test ebben betöltött szerepére szűkíti. A test modern elméletei közül a feminista elméletek fogyatékosságot érintő kérdései kerülnek tárgyalásra. A pszichológiai elméletekben a biológiai adottságok és ezek társas jelentésadási folyamatainak összefüggéseit vizsgálva a szerző az eltérő testi tapasztalás, a testhatárok szerepét, a narratív identitás releváns kérdéseit taglalja.

Restricted access