Search Results

You are looking at 1 - 1 of 1 items for

  • Author or Editor: Domonkos Erőss x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

Az esettanulmány-módszer alkalmazási lehetőségei a magyar közoktatásban

Application of Case Method in the Hungarian Public Education

Educatio
Authors:
Zsolt Ábrahám
and
Domonkos Erőss

Tanulmányunkban az esettanulmány-módszer magyar közoktatásban történő alkalmazási lehetőségeit vizsgáljuk egy általunk kialakított értékelési keretrendszeren keresztül. A tanulmány két kutatási kérdésre keresi a választ: egyrészt arra, hogy az alap- és középfokú oktatásban oktatott tantárgyak közül melyikben alkalmazható hatékonyan az esettanulmány-módszer, másrészt pedig arra, hogy miként vezethető be az esettanulmány-alapú oktatás a hazai alap- és középfokú oktatásba. A hét értékelési kritériumot tartalmazó értékelési rendszer alapján hat tantárgyat, illetve tantárgycsoportot vizsgáltunk. A kapott eredmények alapján a magyar irodalom, történelem, földrajz, valamint az értékalapú tárgyak (hittan, erkölcstan, etika) oktatása során alkalmazható leginkább az esettanulmány-módszer.

Open access