Search Results

You are looking at 1 - 8 of 8 items for

  • Author or Editor: Edit Bors x
  • All content x
Clear All Modify Search

The autobiography of Sartre proposes two layers of interpretation. In the first layer of the interpretation the autobiography is conform to the traditions of the genre as the have been established by Rousseau and Gide, while the second layer destroys the text as an autobiography: the narrator keeps a certain distance from the child he used to be and thus demystifies his childhood memories. Traditionally, the autobiography is supposed to present the intellectual and moral genesis of a person. The Words satisfies this criterion: the mental development of the child and the birth of the young man's vocation are described retrospectively, in a chronological order. Ms Bors emphasizes the possibility to interpret The Words as an ideological parody of autobiography and suggests that the project of Sartre was an important contribution to the rebirth of the genre.

Restricted access

This paper deals with the opposition between French passé composé and passé simple in fictional and some other texts. The author focuses on two questions in relation to the notions of island/isolation , namely the function and interpretation of the passé simple inserted into a discoursive context, and the use of the passé composé as a narrative tense, by commenting examples from Camus, Rousseau and Proust. It is argued that such phenomena are closely connected with psychological distance in the case of the passé simple , and with narrative disjunction in the case of the passé composé .

Restricted access

The genre of the intimate diary is a monophonic narration par excellence; nevertheless, it will be shown that even personal genres are not exempt from the presence of others. The purpose of the paper is to examine the occurrence of polyphonic marks based on some extract of young ladies' diaries collected and published by Lejeune. The analysis reaches the conclusion that others' words appear in the form of scriptural marks like quotation marks and metalinguistic comments which make it possible for the diarists to use and refuse at the same time any discourse borrowed from their social surroundings.

Restricted access
Verbum
Authors: Giuseppe Frasso, Marisa Gazzotti, László Barta, and Edit Bors

Nicodemo Tranchedini: Vocabolario italiano-latino. Edizione del primo lessico dal volgare. Secolo XV, a cura di Federico Pelle. Lessico intellettuale Europeo LXXXIX.; Gian Vincenzo Pinelli - Claude Dupuy: Une correspondance entre deux humanistes. Editee avec Introduction, Notes et Index par Anna Maria Raugei. (Le corrispondenze letterarie, scienti.che ed erudite dal Rinascimento all'et`amoderna 8.); Biagio D'Angelo: Másallá de la Estepa: Viajes, utopías y caprichos de la historia. Fondo Editorial de la Universidad Católica Sedes Sapientiae, Lima (Perú), 2002, 172 pp.; Biagio D'Angelo: Assumpta Camps, Miradas Cruzadas: Sobre la literatura italiana entre modernidad y posmodernidad. Fondo Editorial de la Universidad Católica Sedes Sapientiae, Lima (Perú), 2002, 185 pp.; Etienne Karabétian : Histoire des stylistiques. Armand Colin, Paris, 2000, 256 pp.

Restricted access
Verbum
Authors: Edit Bors, Éva Martonyi, György Domokos, and Réka Bartoss

This part is a collection of short book reviews from the following authors: István Csűry: Le champ lexical de \emph{mais}. Étude lexico-grammaticale des termes d'opposition du français contemporain dans un cadre textologique; Ildikó Lőrinszky: Utazás Karthágóba. Kelet és mítosz Flaubert műveiben a fiatalkori írásoktól a Szalambóig; Maria Teresa Angelini - Fábián Zsuzsanna: Olasz-magyar főnévi valenciaszótár; Giancarlo Petrella: L'officina del geografo. La „Descrittione di tutta Italia”di Leandro Alberti e gli studi geografico-antiquari tra Quattro e Cinquecento.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Edit Székely, Gyöngyi Tasnádi, Klára Szentmihályi, Andrea Almási, Márta Bor, János Fehér, and Anna Blázovics

Az elmúlt évtizedekben egyre több betegségről derült ki, hogy patogenezisében az oxidatív stressznek és a fémionoknak fontos szerepük van. Ez a magyarázata annak, hogy az antioxidáns-kezelés jelentősége felértékelődött, és napjaink kutatásaiban is előtérbe került. Porphyria cutanea tardában (PCT) a hem bioszintézise károsodik, amely az uroporfirinogén-dekarboxiláz enzim csökkent aktivitásának következtében alakul ki. A hem-prekurzorok akkumulálódnak a vérben, a májban és a bőrben. A hem-prekurzorok és a porfirin a széklettel és a vizelettel ürülnek. Az enzimdefektus autoszomális domináns. A bőrtünetek napfény hatására felerősödnek. Ennek oka a bőrben felszaporodó uroporfirinek és a heptakarboxilporfirin fényérzékenyítő, valamint a vas lipidperoxidációt kiváltó hatása. A genetikai eredet mellett az alkoholfogyasztás, hepatotoxikus vegyületek, ösztrogén és a vírusfertőzések is hozzájárulnak a betegség kialakulásához. Az elfogadott kezelési mód az időnkénti vérlebocsátás. A májkárosodás talaján kialakuló, sporadikus porphyria cutanea tarda esetében a felhalmozódó vas felelős elsősorban az oxidatív stressz kialakulásáért. Megváltozik a betegek redox-homeostasisa és az antioxidánsszint csökken. A máj redoxstátuszának vizsgálata, valamint az antioxidáns kiegészítő kezelés hatásának követése phlebotomizált porphyria cutanea tardában szenvedő betegeknél a klinikai diagnosztika mellett biokémiai és fémanalitikai módszerekkel történhet. Vizsgálatok igazolták, hogy a phlebotomia jó kezelési módszernek bizonyult a phototoxikus bőrtünetek kezelésében, de az eljárás nem változtatta meg kedvezően a fémionok egymáshoz viszonyított arányát a betegek vérében.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Ria Benkő, Mária Matuz, Edit Hajdú, Andrea Bor, Péter Doró, Réka Viola, and Gyöngyvér Soós

Absztrakt

Bevezetés: A bakteriális rezisztencia közegészségügyet fenyegető probléma, amely mérsékelhető, lassítható megfelelő antibiotikum-alkalmazással. Célkitűzés: A hazai fekvőbeteg-ellátás szisztémás antibiotikum-felhasználásának bemutatása. Módszer: A kórházi antibiotikum-felhasználási adatokat az Egészségügyi Világszervezet anatómiai-terápiás-kémiai rendszere szerint osztályozták és a Defined Daily Dose metodika szerint kvantifikálták. A standardizálás kórházi betegforgalmi mutatókra, valamint – a nemzetközi összehasonlítás végett – populációra történt. Eredmények: A fekvőbetegszektor antibiotikum-felhasználása az elmúlt 20 évben mennyiségileg kiegyenlített volt (22,4 ± 1,5 DDD/100 ápolási nap), mintázata folyamatos változáson ment keresztül. Megfigyelhettük a parenteralis készítmények alkalmazásának emelkedését (1996-ban 26,4%, 2015-ben 41,6%). Kiemelendő a felhasználás összetételének homogenizálódása az amoxicillin-klavulánsav térnyerése miatt, a fluorokinolon (2,3 vs. 4,2 DDD/100 ápolási nap) és a harmadik generációs cefalosporinfelhasználás (1,0 vs. 2,9 DDD/100 ápolási nap) jelentős emelkedése, valamint a szűk spektrumú penicillinek kiszorulása. Következtetés: A hazai kórházi antibiotikum-felhasználás mennyiségileg alacsony. Ez, illetve a felhasználás mintázatában tapasztalt, nemzetközi mércével is alátámasztott alul- vagy felülreprezentált felhasználás okának és indokoltságának megítélése további vizsgálatot igényel. Orv. Hetil., 2016, 157(46), 1839–l846.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Balázs Dezsényi, Bálint Gergely Szabó, József Danka, László Ocskay, László Bor, András Csepregi, Edit Babarczi, Edina Petrovicz, and József Budai

Absztrakt:

Vizes hasmenés és izomfájdalmak miatt vettünk fel infektológiai osztályunkra egy 41 éves nőbeteget a téli évszakban, aki a panaszok kezdete előtt családi disznótoron vett részt, ahol mások is megbetegedtek. Fizikális vizsgálattal periorbitalis ödémát és myalgiát tapasztaltunk. Laboratóriumi vizsgálattal eosinophiliát, hypalbuminaemiát, kreatin-kináz- és laktát-dehidrogenáz-emelkedést észleltünk. A fizikális és laboratóriumi vizsgálati eredmények az epidemiológiai adatok ismeretében trichinellosisra utaltak, ezért albendazol adását kezdtük. A 22. napon post infectionem levett savó szerológiai vizsgálata trichinellosis irányába kétes pozitív eredményt adott, ezért és a kezelés ellenére fennálló tartós láz miatt izombiopsziát végeztünk. A szövettan által leírt granulomatosus myositis és a 62. napon post infectionem megismételt szerológiai vizsgálat végül igazolta a trichinellosist. A kórlefolyás során szívizom-érintettségre utaló troponin-I-kiáramlást tapasztaltunk, amit myocarditisre jellemző klinikai tünet, illetve EKG-eltérés nem kísért. Közel száz évvel ezelőtt hasonló kezdetű esetleírással találkozhatunk, a trichinellosis akkor öt halálos áldozatot követelt. Orv Hetil. 2019; 160(24): 952–957.

Restricted access