Search Results

You are looking at 1 - 2 of 2 items for

  • Author or Editor: Endre Turai x
Clear All Modify Search

The aim of our research was to better understand the spectral characteristics of precipitation variability, because through infiltration, this is the most important source of groundwater recharge. To better understand the periodicity of the rainfalls, we used monthly and annual rainfall data. We examined precipitation time records over a 110-year period from two different cities in the Carpathian Basin, obtained from the Hungarian Meteorological Service. With discrete Fourier-transformation (DFT) and wavelet time series analysis, we defined local cycles and developed a forecast for the Debrecen area.

Using DFT, we calculated the time-period distributions (spectra) of monthly and annual rainfall data. Spectra from the annual rainfall data showed 16 dominant periods in Debrecen and 17 in Pécs. At the two stations, the most dominant cycles were 3.6 and 5 years, respectively; there were several other cycles locally present in the data sets. From the monthly data sets, several other periodic components were calculated locally and countrywide as well.

Using wavelet analysis, the time dependence of the cycles was determined in the 110-year data set for two Hungarian cities, Debrecen and Pécs.

Open access

Dolgozatunk célja a földtani kutatásokban rutinszerűen használt geofizikai eszközök talajtani alkalmazási eredményeinek bemutatása és értékelése.A mintaterület a tokaj-hegyaljai Mádi-patak vízgyűjtője, ahol a dominánsan riolittufa- andezit tömör talajképző kőzet megjelenésének mélységét geoelektromos mérésekkel állapítottuk meg. A fajlagos ellenállás és a gerjesztett polarizációs szelvénymetszetek jól mutatják a felső mállott, talajosodott összlet vastagságát.A geoelektromos mérési eredményeket fúrással ellenőriztük. A validálási pontokon kapott fúrási eredmények alátámasztják a geoelektromos módszerrel mért eredményeket. Az adatok további elemzésével, számítások alapján vizsgáltuk a domborzat — akár minimális értékű — görbültségi fokának és mértékének eróziós folyamatokban betöltött szerepét is. Ezáltal meghatározhatók a lejtőoldal lepusztult térszínei, illetve az akkumulációs területek.Megállapítható, hogy ez a geofizikai módszer lejtőoldali környezetben jól alkalmazható a talajtakaró vastagságának, illetve az erózió mértékének a mérésére.

Restricted access