Search Results

You are looking at 1 - 2 of 2 items for

  • Author or Editor: Enikő Gyöngyösiné Kiss x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

A tanulmány Szondi Lipót sorsanalízisének szemléleti, elméleti alapjait mutatja be. Szondi sorsanalí-zisét az 1930-as években kezdte el kidolgozni, melyre elsődlegesen Freud pszichoanalízise és a kora-beli orvosi-, genetikai, természettudományos ismeretek voltak nagy hatással. Az első sorsanalitikus tanulmány 1937-ben jelent meg Hágában, melyben az elmélet megszületé-sének kiinduló koncepcióját követhetjük nyomon. Az alapkoncepció változása Szondi kényszerű emig-rációja - 1944 - után a svájci pályaszakasz publikációiban jelenik meg. A szerző a sorsanalízis olyan alapvető fogalmait mutatja be, mint például a sors, az ösztön, ösztönfaktorok és -tendenciák, az én, a Pontifex oppositorum, mely fogalmak a magyarországi és svájci munkásság összegzéseként jelentek meg Szondinál.

Restricted access

A szerzők Szondi párválasztási elméletének genealógiai alapjait mutatják be, melyet Szondi első sorsanalitikus témájú tanulmányában 1937-ben hozott nyilvánosságra Analysis of Marriages címmel. A kötet Révész Géza segítségével Hágában látott napvilágot, melyben Szondi családfák és esetelem-zések segítségével ábrázolja az új tárgyválasztási elmélet különböző aleseteit. Szondi koncepciójával kapcsolatban azonban - mintegy hatvan évvel a teória megszületése után - természetszerűleg új nézőpontok és új kérdések merülnek fel, melyeket jelen sorokban elsősorban a modern genetika perspektívájából tekintünk át.

Restricted access