Search Results

You are looking at 1 - 2 of 2 items for

  • Author or Editor: Enikő Vida x
  • All content x
Clear All Modify Search

We studied the early vegetation dynamics in former croplands (sunflower and cereal fields) sown with a low-diversity seed mixture (composed of 2 native grass species) in Egyek-Pusztakócs, Hortobágy National Park, East-Hungary. The percentage cover of vascular plants was recorded in 4 permanent plots per field on 7 restored fields between 2006 and 2009. Ten aboveground biomass samples per field were also collected in June in each year. We addressed two questions: (i) How do seed sowing and annual mowing affect the species richness, biomass and cover of weeds? (ii) How fast does the cover of sown grasses develop after seed sowing? Weedy species were characteristic in the first year after sowing. In the second and third year their cover and species richness decreased. From the second year onwards the cover of perennial grasses increased. Spontaneously immigrating species characteristic to the reference grasslands were also detected with low cover scores. Short-lived weeds were suppressed as their cover and biomass significantly decreased during the study. The amount of litter and sown grass biomass increased progressively. However, perennial weed cover, especially the cover of Cirsium arvense increased substantially. Our results suggest that grassland vegetation can be recovered by sowing low diversity mixtures followed up by yearly mowing. Suppression of perennial weed cover needs more frequent mowing (multiple times a year) or grazing.

Restricted access
Magyar Sebészet
Authors: Bettina Zsikai, Lajos Bizánc, Péter Sztányi, Gergely Vida, Enikő Nagy, Lucian Jiga, Mihai Ionac, Dániel Érces, Mihály Boros, and József Kaszaki

Absztrakt

Bevezetés: A sepsis és a septicus shock megoldatlan terápiájának egyik fő oka, hogy a komplex patológia megfigyelésére alkalmazott állatkísérletek és a klinikai valóság között jelentős az eltérés. Célunk olyan kísérletes modell kialakítása volt, ami megfelelően leképezi a humán intraabdominalis sepsis jól ismert klinikai lefolyását. Anyag és módszerek: Törpesertésekben 0,5 gr/kg autofaeces intraperitonealis injektálásával peritonitist indukáltunk (n = 9), majd a beavatkozást követő 16. órától elkezdtük a ketamin-propofollal altatott állatok invazív haemodynamicai monitorozását (PiCCO monitor, pulmonalis katéter). A megfigyeléseket további 8 órán keresztül folytattuk, artériás és vénás vérgázanalízis mellett regisztráltuk az extravascularis tüdővíz (EVLWI) változását. A sublingualis régió mikrokeringését orthogonalis polarizációs spektrális képalkotó módszerrel vizsgáltuk, a microperfusiót a vörösvértestek áramlási sebességével és a kapillárisok perfusiós arányával jellemeztük. Plazmamintákból big-endothelin (big-ET) és high-mobility group box protein-1 (HMGB1) szinteket határoztunk meg ELISA módszerrel. Az eredményeket álműtött kontrollcsoport (n = 6) párhuzamos adataihoz hasonlítottuk. Eredmények: A septicus csoportban az artériás középnyomás fokozatosan 70 Hgmm alá csökkent, miközben a perctérfogat szignifikánsan emelkedett. A hyperdynamiás makrokeringés ellenére az EVLWI, a big-ET és a HMGB1 plazmaszintek jelentős növekedését és a sublingualis microperfusio szignifikáns csökkenését detektáltuk a kontrollcsoport adataihoz képest. Következtetés: A törpesertésmodell jól tükrözi a humán sepsis kóros keringési és biokémiai jellegzetességeit, így alkalmas lehet új terápiás eljárások vizsgálatára.

Restricted access