Search Results

You are looking at 1 - 10 of 38 items for

  • Author or Editor: Erika Tóth x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

National cultures and European identity

The process of Engrenage among European Commission civil servants

Society and Economy
Author:
Erika Tóth

The article introduces an empirical research conducted at the European Commission that aimed to investigate the European Commission’s organisational culture and how that reflects national cultural diversity. In the comprehensive analysis of the organisational culture and human resources policies, a clear focus was given to examine how civil servants coming from diverse national cultural backgrounds act in this multicultural environment. The research intended to describe how the Commission’s organisational culture handles national cultural diversity and whether civil servants’ attitudes change in the supranational environment, gradually embodying an emerging European identity.

Restricted access

Abstract

Risk assessments and remediation plans of hydrocarbon-contaminated sites usually have been managed based on total petroleum hydrocarbon (TPH) content. Gasoline is one of the most mobile pollution agents, which consist mainly of light hydrocarbons. Measuring of TPH does not give enough information about the individual compounds. Another problem is using solvents such as n-hexane for extraction. In some cases we would like to know about the hydrocarbon-adsorption properties of contaminated samples. The article describes a laboratory model for hydrocarbon contamination modeling, and measuring hydrocarbon sorption properties. For modeling the authors have chosen gasoline type hydrocarbon, homogeneous sand and clay samples from the Kiscell Clay Formation. Results of the modeling indicate that the referenced ATD-GC/MS method can be a very effective tool in the risk assessment of hydrocarbon-contaminated areas.

Restricted access

Absztrakt

A petefészek-daganatok mintegy 15–20%-a tartozik a borderline csoportba (más néven atípusosan proliferáló tumor vagy alacsony malignitási potenciálú carcinoma). E tumorok diagnosztikája és kezelése sok problémát okoz a patológusok és klinikusok számára egyaránt. A borderline tumorok gyakran reproduktív korban lévő, fiatal nőkben alakulnak ki, jó prognózisúak, a betegség lefolyása indolens, de a hagyományos kemoterápiával szemben rezisztensek. A borderline tumorok különböző szöveti típusai közül a leggyakrabban a serosus borderline tumorok fordulnak elő, a nőgyógyászati patológiában a legtöbb diagnosztikai és differenciáldiagnosztikai problémát okozva. Intézetünkben 2000 és 2008 között 30 esetben diagnosztizáltunk serosus borderline tumort. 13 esetben típusos borderline tumor volt, 7 esetben mikropapilláris borderline tumort láttunk, 2 esetben mikroinvázióval és a maradék 8 esetben a borderline tumor jól differenciált serosus carcinomával kombinálódott. A 22 borderline tumoros esetből 17 esetben I-es stádiumú, a petefészekre, vagy petefészkekre lokalizálódó daganatról volt szó, a maradék 5 esetben nem-invazív implantátumok voltak a hasüregben. A jól differenciált serosus carcinomák mellett nem-invazív implantátumokat (3 eset) ill. invazív implantátumokat, metasztázisokat találtunk. A petefészek serosus borderline tumorainak fő diagnosztikai problémája a mikropapilláris mintázat értékelése, a mikroinvázió meghatározása és észlelése, a pseudo-borderline mintázatú jól differenciált serosus carcinomától való elkülönítés mellett az extraovariális manifesztációk, implantátumok dignitásának meghatározása. Munkánkban e főbb diagnosztikus problémákat tárgyaljuk saját tapasztalataink ill. a szakirodalom adatai alapján.

Restricted access

A petefészek mucinosus “borderline” tumorainak szövettani diagnosztikai problémái

Diagnostic problems of ovarian mucinous borderline tumors

Magyar Onkológia
Authors:
Ildikó Vereczkey
,
Erika Tóth
, and
Zsolt Orosz

Absztrakt

A petefészek felszíni hámtumorainak mintegy 15–20%-a tartozik a borderline (vagy atípusosan proliferáló, ill. alacsony malignitási potenciálú) csoportba, és összességében 5–7% a mucinosus borderline tumorok előfordulási gyakorisága, a második leggyakoribb típus a serosus borderline tumorok után. A borderline tumorok komoly diagnosztikus és terápiás nehézséget jelentenek a patológus ill. a klinikus számára egyaránt. E daganatok mind szövettani megjelenésükben, mind prognózisukat tekintve köztes helyet foglalnak el a jóindulatú cystadenomák és a carcinomák között. Gyakran fertilis korban lévő nők betegsége indolens lefolyással. A prognózis jó, de a hagyományos kemoterápiával szemben rezisztensek. A legfőbb nehézséget az intraepithelialis carcinoma, a mikroinvázió és az expanzív invázió diagnosztizálása, a primer borderline tumorok colorectalis adenocarcinomák petefészekáttétjétől való elkülönítése okozza. Az Intézetünkben 2000 és 2008 között mucinosus borderline tumornak diagnosztizált 11 esetet újra átnéztük. Közülük 8 eset intestinalis típusú, a maradék 3 eset cervicalis (Müller-cső differenciációjú) típusú volt. 5 esetben lehetett intraepithelialis carcinomát és 5 esetben mikroinváziót találni. Munkánkban e diagnosztikus nehézségeket foglaljuk össze saját tapasztalataink és az irodalmi adatok alapján, néhány szóban kitérve a peritonealis és ovarialis pseudomyxomára.

Restricted access

Silver is used extensively in both hospitals and outpatient clinics as a disinfectant coating agent on various devices. Resistance to silver was recently reported as an emerging problem in Enterobacteriaceae. Multidrug-resistant high-risk clones of Klebsiella pneumoniae are common causes of serious healthcare-associated infections worldwide posing a serious threat to patients. In this study, we investigated the capacity of both high-risk (CG14/15 and CG258) and minor clone strains of K. pneumoniae to develop resistance to silver. Resistance was induced in vitro in silver-susceptible but otherwise multidrug-resistant clinical isolates. Genetic alterations in the silver-resistant derivative strains with regard to the silver-susceptible isolates were investigated by whole-genome sequencing. The transferability of high-level resistance to silver was also tested. We demonstrated that the high-level resistance to silver can quickly evolve as a consequence of a single-point mutation either in the cusS gene of the chromosomally encoded CusCFBARS efflux system and/or in the silS gene of the plasmid-encoded Copper Homeostasis and Silver Resistance Island (CHASRI) coding also for a metallic efflux. The minimal inhibitory concentrations (MICs) of the strains increased from 4 mg/L (23.5 μM) AgNO3 to >8,500 mg/L (>50,000 μM) AgNO3 during induction. Harboring the CHASRI proved an important selective asset for K. pneumoniae when exposed to silver. Successful conjugation experiments using Escherichia coli K12 J5-3Rif as recipient showed that high-level silver resistance can transmit between strains of high-risk clones of K. pneumoniae (ST15 and ST11) and isolates from additional species of Enterobacteriaceae. The lack of fitness cost associated with the carriage of the CHASRI in a silver-free environment and the presence of the RelEB toxin–antitoxin system on the conjugative plasmids could advance the dissemination of silver resistance. Our results show that multidrug-resistant high-risk clones of K. pneumoniae are capable of evolving and transmitting high-level resistance to silver. This observation should warrant a more judicious use of silver coated-devices to prevent the extensive dissemination of silver resistance.

Restricted access
Agrokémia és Talajtan
Authors:
Erika Michéli
,
Márta Fuchs
,
József Attila Tóth
,
Ádám Csorba
, and
Tamás Szegi

A szerves talajok összetétele, képződési körülményei, és földrajzi, ill. domborzati elterjedése jelentősen eltér az ásványi talajokétól. A tömegükben megőrzött hatalmas mennyiségű szerves szén és környezetük biológiai sokfélesége (biodiverzitása) kapcsán a klímaváltozás által leginkább érintett talajok, ezért megkülönböztetett figyelem irányul e talajokra. Kiterjedésükre, lebomlottsági fokukra, szerves szénkészletükre igen eltérő irodalmi és térképi adatok állnak rendelkezésre. Ugyanakkor éppen a klímaváltozás vonatkozásában óriási a globális és helyi megbízható adatigény az említett kérdésekben. Hazai láptalajaink osztályozási, felvételezési és mintavételi módszereinek megújítására teszünk javaslatot a nemzetközi standardok figyelembe vételével. A megújított Láptalaj meghatározásban a legfontosabb követelmények a 20% szerves széntartalomra, a 40 cm vastagságra és az alacsony térfogattömegre vonatkoznak. Az altípus és változati tulajdonságok a lebomlottság fokát, a mélységi, kémhatás viszonyokat, ill. sók jelenlétét adják meg. A szervesanyag meghatározásra az izzítási veszteség módszerét, a térfogattömeg meghatározás mintavételezésére a rostosság függvényében a lápfúró alkalmazását vagy feltárt szelvényből nagytérfogatú bolygatatlan mintákat javasolunk.

Restricted access
Agrokémia és Talajtan
Authors:
Mária Óbert
,
Antalné Csepregi
,
Katalin Posta
,
Erika Tóth Király
, and
László Hornok

Szennyvíziszapból és lignocellulóz-tartalmú növényi hulladékból álló, termofil fázisban lévő komposzthalmokból 21 gombát izoláltunk. A morfológiai és molekuláris módszerekkel azonosított gombák tíz fajba tartoztak, hat termofil fajba ( Aspergillus fumigatus, Aspergillus versicolor, Rhizomucor pusillus, Thermoascus aurantiacus, Talaromyces thermophilus, Thermomyces lanuginosus ) és négy mezofilbe ( Aspergillus oryzae, Aspergillus terreus, Neosartorya fischerii és Trichoderma hamatum ). A két leggyakoribb faj a T. lanuginosus és a T. thermophilus volt, az előbbit nyolc, az ut_

Restricted access

A mátraaljai területen, a visontai szelvényben talajtani és ásványtani vizsgálatok alapján eltérő körülményeket jelző talajképződési folyamatokat mutattunk ki. Ezek közül a vörös paleotalajban az agyagásványok periodikus duzzadása és zsugorodása során jellegzetes, Vertisolokra jellemző szerkezet kialakulása, karbonát-felhalmozódás, reduktív és oxidatív viszonyok váltakozása jellemző. A szelvény mélyebb részében fagyhatásra utaló lemezes szerkezet, állati keverő tevékenység, és a legalsó vizsgált rétegcsoportban pedig láposodás valószínűsíthető. A jelenkori talajban a humuszosodás és kilúgzás bélyegei figyelhetők meg. Az egyes folyamatok valószínűleg több periódusban is lejátszódtak. Az egyes periódusok alatt és között jelentős szerep jutott az eróziónak és az áthalmozódási folyamatoknak is.

Restricted access

Because of the selectivity of the commonly used media it is very difficult to cultivate bacteria inhabiting ultrapure waters under laboratory conditions. In this study 5 new media (synthetic and complex) were developed to reveal bacterial community of the ultrapure water originated from the water purification system of a Hungarian power plant which was studied already with using traditional media. Composition of the new media tends to reproduce the nutrient deficient conditions of the investigated water, therefore media were highly oligotrophic. Altogether 122 bacterial strains were isolated from the 5 different media. Based on ARDRA grouping 27 strains were chosen for the partial 16S rRNA gene sequence analysis. The results showed that the applied media strongly influence the composition of the cultivable bacterial community. A larger scale of α-Proteobacteria (Mesorhizobium spp., Ancylobacter sp., Methylobacterium sp.) and many Actinobacteria (Leifsonia sp., Microbacterium spp., Mycobacterium spp.) could be isolated from the same ultrapure water system than with any other cultivation methods or media applied before. Moreover, two novel bacterial taxa could be isolated from the studied water purification system.

Restricted access

The blowfly Lucilia sericata (Meigen, 1826) (Diptera: Calliphoridae) is the primary agent of cutaneous myiasis of sheep in northern Europe, southern Africa, Australia and New Zealand. As the application of chemicals has several disadvantages, alternative control measures of traumatic myiasis of livestock must be developed. In this study, the use of entomopathogenic nematodes (EPNs) as potential biocontrol agents against second instar larvae of Lucilia sericata was considered. The following nematode species were tested: Heterorhabditis bacteriophora (IS 5, HHU 1, Hmo1, HNC 1, HAZ 36, Hbrecon, HHU 2, HAZ 29, HHP 88, HHU 3, HHU 4 and HGua), Steinernema intermedia, NC513 strain of S. glaserii, S. anomali, S. riobrave, Steinernema sp. and 5 strains of S. feltiae (22, Vija Norway, HU 1, scp, and IS 6). None of the examined EPN species or strains showed larvicidal efficacy at 37°C (no killing effect was observed in the case of the two heat-tolerant strains - H. bacteriophora and S. feltiae) against L. sericata larvae. At lower temperatures (20°C and 25°C) only strainsof S. feltiae were found to be active. The overall odds ratios calculated for L. sericata maggots to contract S. feltiae nematode infection show significant (p < 0.05) effect only in the case of strains HU 1, 22 and IS 6. In the case of strains HU 1 and 22 parasitic forms of S. feltiae could be detected in the dead larvae of L. sericata. Strain IS 6 (and also Vija Norway at 20°C) penetrated and killed fly larvae, but only adult forms of the nematode occurred in the cadavers.

Restricted access