Search Results

You are looking at 1 - 3 of 3 items for

  • Author or Editor: Ervin Balázs x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

A recombinant cucumber mosaic virus based expression system has been developed for the production of an immunogenic porcine circovirus epitope. The resulting nanoparticle was shown to elicit specific immune response in mice and pigs, when administered parenterally. To evaluate the oral applicability of this vaccine candidate, two experiments were performed. In the first one, the resistance of the vector itself to mucosal environment was tested in mice. Cucumber mosaic virus particles fed to mice were able to elicit specific mucosal and serum antibody production. In the second experiment, recombinant cucumber mosaic virus fed to piglets resulted in the appearance of porcine circovirus specific serum antibodies. The vector proved to be able to survive in the gastrointestinal tract, so that an epitope expressed on its surface could induce specific immune response. These results indicate that the developed plant virus based expression system offers an effective method for mucosal vaccine production.

Restricted access

Összefoglalás

A potyvírusok családjába tartozó kukorica csíkos mozaik vírus (Maize dwarf mosaic virus, MDMV) az egyszikű növények egyik legjelentősebb kórokozója. Az MDMV genetikai állományának nagyfokú változékonysága és ennek lehetséges patológiai következményei figyelmünket a vírus tüneti determinánsainak és populációjának részletesebb elemzésére irányította. Vizsgálataink a köpenyfehérjét (CP- coat protein) kódoló régió összehasonlító analízisére terjednek ki.

Mintáinkat négy egymást követő évben (2006–2009) két, földrajzilag jól elkülönülő területről, a szegedi Gabonatermesztési Kht. tenyészkertjéből kukoricáról (Zea mays L. convar. saccharata), fenyércirokról (Sorghum halepense (L.) Pers) és szemes cirokról (Sorghum bicolor (L.) Moench), valamint martonvásári tenyészparcellákról gyűjtöttük. A polimeráz láncreakció (PCR) módszerrel felszaporított köpenyfehérje gének nukleinsav sorrendjét meghatároztuk, majd feltérképeztük a vírus molekuláris rokonsági körét. Az izolátumok közti eltérés 0–13,6%-ig terjed, attól függően, hogy a köpenyfehérje gén N-terminális, központi- illetve C-terminális régióját vizsgáltuk. Az összesen nyolcvanhat MDMV izolátum közül öt esetben (Mv0702, Mv0801, Mv0811, Mv0814 és Mv0905) találtunk a köpenyfehérje N-terminális régiójában 13 aminosav hosszúságú inszerciót, ezek az izolátumok az adatbázisban megtalálható Argentin és Spanyol izolátumokkal egy külön csoportot alkotnak. A kapott eredmények azt igazolják, hogy az izolátumok a mintagyűjtés évétől és földrajzi helyétől függetlenül oszlanak el a törzsfán, a populáció stabil.

Restricted access