Search Results

You are looking at 1 - 6 of 6 items for

  • Author or Editor: Erzsébet Király x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

Az alábbi tanulmány kísérlet a kiváló magyar festő, Mednyánszky László (1852-1919) új kiadású írásos hagyatékának interpretatív megközelítésére. A művésznaplók különös dokumentumai egy intellektuális tájékozódásban eltelt életnek: görög betűkkel írt - talán szándékosan kódolt - magyar, illetve német nyelvű gondolattöredékek. A szerző képeivel egyszerre született szövegek tehát, amelyek történeti szempontú feltárásra és befogadásra várnak. A művész „töprengéseinek” konstans tárgyai felfoghatók egy tematikus belső beszéd elemeiként. A feljegyzések tartalmi centrumában a XIX. század végi magyar társadalom kataklizmájának, erkölcsi-biológiai romlásának problémája áll. Festőnk e romlás hordozó alapját, magát a Rosszat is megnevezi. Ez pedig nem más, mint a kortársi anyagelvűség, sőt az ontológiai értelemben vett Anyag maga. Ellentéte a naplókban a Lélek, az örök Jó princípiuma, abban az értelem-összefüggésben, ahogyan az a görög idealista hagyományból ránk maradt. A mulandóságnak kitett érzékvilág, a kárhozatos test és a tiszta eszményiség nyelvileg kimutatható toposzai olvastán felvetjük egy platonikus-gnósztikus alapú dualizmus szerepét Mednyánszky világképében.

Restricted access
Restricted access

In this article the Author provides a new interpretation of sin and free will in Dante's Comedy. She analyses first of all the „veglio” of Crethe, the speech of Marco Lombardo and the vision of the „femina balba”, showing the new motives in the encounter of Dante with a new situation. In the Paradise on Earth every tension is absent: peace replaces the „war” of proceeding and piety.

Restricted access
Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica
Authors: Fruzsina Bakti, Anita Király, Erzsébet Orosz, Márton Miskei, Tamás Emri, Éva Leiter, and István Pócsi

Yeast protein sequence-based homology search for glutathione (GSH) metabolic enzymes and GSH transporters demonstrated that Aspergillus nidulans has a robust GSH uptake and metabolic system with several paralogous genes. In wet laboratory experiments, two key genes of GSH metabolism, gcsA, and glrA, encoding γ-l-glutamyl-l-cysteine synthetase and glutathione reductase, respectively, were deleted. The gene gcsA was essential, and the ΔgcsA mutant required GSH supplementation at considerably higher concentration than the Saccharomyces cerevisiae gsh1 mutant (8–10 mmol l−1 vs. 0.5 μmol l−1). In addition to some functions known previously, both genes were important in the germination of conidiospores, and both gene deletion strains required the addition of extra GSH to reach wild-type germination rates in liquid cultures. Nevertheless, the supplementation of cultures with 10 mmol l−1 GSH was toxic for the control and ΔglrA strains especially during vegetative growth, which should be considered in future development of high GSH-producer fungal strains. Importantly, the ΔglrA strain was characterized by increased sensitivity toward a wide spectrum of osmotic, cell wall integrity and antimycotic stress conditions in addition to previously reported temperature and oxidative stress sensitivities. These novel phenotypes underline the distinguished functions of GSH and GSH metabolic enzymes in the stress responses of fungi.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Ádám Brzózka, Levente Kuthi, Erzsébet Hajdú, Sándor Magony, István Előd Király, Zsigmond Tamás Kincses, Angelika Szatmári, Emese Szalma, András Palkó, and Zsuzsanna Fejes

Absztrakt:

A congenitalis adrenalis hyperplasia különféle megjelenési formáiban a testicularis adrenalis rest tumorok prevalenciája eltérő. A tapintható, általában kétoldali hereelváltozás az esetek 90–95%-ában a 21-hidroxiláz enzim hiánya okozta mellékvesekéreg-hyperplasia következményeként jelenik meg. Az adrenalis rest tumorok, bár jól ismert elváltozások, diagnózisuk és kezelésük multidiszciplináris megközelítést igényel. Az endokrinológiai, urológiai, patológiai és radiológiai szakmák együttműködése kiemelkedően fontos. Amennyiben korai stádiumban felismerésre kerül, adekvát szteroidhormon-emelés segíthet a térfoglalás méretének csökkentésében. Késői felismerés esetén azonban irrevezibilis károsodás jön létre, mely infertilitáshoz vezet. Mivel a kezelés az egyéb jó- és rosszindulatú hereelváltozásokhoz képest jelentősen különbözik, fontos a korai és pontos diagnózis felállítása. Esetismertetésünk kapcsán a testicularis adrenalis rest tumorok differenciáldiagnoszikai és kezelési nehézségeit multidiszciplináris szemszögből mutatjuk be. Orv Hetil. 2020; 161(16): 623–631.

Open access