Search Results

You are looking at 1 - 8 of 8 items for

  • Author or Editor: Eszter B. Papp x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

Summary

The instruction of Hungarian as a foreign language has been experiencing a boom in the appearance of teaching, supplementary and practice materials, but there are hardly any lexicographic works on the market: no monolingual learners' dictionary exists in Hungarian.

The paper presents work on a project that aims to fill that void. The dictionary contains culture specific words, phrases and proper names that are used in everyday life; words that foreign language learners meet on a daily basis, but they either cannot find them in regular dictionaries, or they do not find enough information about them in regular dictionaries.

The paper introduces the phases of compiling the dictionary: i) headword collection; ii) entry writing; iii) final revision, filling gaps and making cross-references. The dictionary contains approximately 2000 headwords and work on it is in the third, final phase.

Restricted access

Könyvkritikák

Book review

Magyar Terminológia
Authors:
Ágota Fóris
and
Eszter B. Papp
Restricted access
Magyar Terminológia
Authors:
Eszter B. Papp
and
Barnabás Novák
Restricted access
Magyar Terminológia
Authors:
Eszter B. Papp
and
Réka Sólyom
Restricted access

Absztrakt

A tanulmány célja a színterminusok és ezek meghatározása során használt etalonok vizsgálata. A vizsgálatok során központi szerepet kapott a színek kognitív szemantikai vizsgálatában fontos helyet betöltő prototípus-elmélet és a kognitív megismerés alapját képező mérés kapcsolatának a tisztázása. Megállapítottuk, hogy a színnevek behatárolásánál a kvalitatív mérés – hasonlóan, mint a tudományos méréseknél, vagy számos más gyakorlati feladat esetében – szabadon választott etalonokkal történik.

Tizenegy alapszínnév definícióját vizsgáltuk meg három magyar értelmező szótárban. Alapvetően kétféle definíciós eljárást különböztettünk meg, amelyeket a színek definiálása során használtak a vizsgált szótárakban: (1) az etalont a napfény spektrumával mérik össze a fizikában is szokásos módon; (2) az etalont hasonlattal adják meg.

Restricted access

A terminológia Romániában

Terminology in Romania

Magyar Terminológia
Authors:
Georgeta Ciobanu
and
Eszter B. Papp

Absztrakt

A cikk áttekinti a romániai terminológia helyzetét. Röviden felvázoljuk a terminológia fejlődésének fontosabb lépéseit, majd kitérünk a terminológia műveléséhez szükséges emberi és anyagi erőforrásokra is. A főbb terminológiai tevékenységek a “Kutatás” és “Kiadványok” alcímek alatt olvashatók. Az ezt követő részek, az “Információ és dokumentáció”, a “Szabványosítás” és a “Hálózatépítés” további részletekkel szolgálnak tevékenységi körünkről, és teljesebbé teszik a képet.

Restricted access
Magyar Terminológia
Authors:
Eszter B. Papp
,
Ágota Fóris
,
Eszter Sermann
,
Emese Szladek
, and
Dóra Tamás
Restricted access
Magyar Terminológia
Authors:
Dóra Tamás
,
Eszter B. Papp
, and
Ágota Fóris
Restricted access