Search Results

You are looking at 1 - 10 of 10 items for

  • Author or Editor: Eszter Balogh x
Clear All Modify Search

This article reveals the possible connections between the forms of cooperation and the conflict resolution methods in the case of the Hungarian suppliers' - manufacturers' relations. These connections are presented in the light of the results of a research made via interviews. The results showed that in these inter-company connections the companies try to prevent the conflicts by the establishment of long- term partnerships and the connections are coordinated not mostly by the contractual relationship but by the mutually negotiated common rules and trust. Keeping this partnership is a very important intent in the solution of conflicts, however, the unbalanced power relations, the internal organization structure of companies do not always make possible to apply a way of conflict management that could deepen the partnership. In spite of this, the institution of partnership and the type of the supplied products can cause a kind of interdependence that makes possible the co-operative conflict resolution methods.

Restricted access

Györgyi Dénes és Román Ernő a magyar építészet fontos szereplői voltak a 20. század első felében. Egymástól független építészpályájuk egy rövid időre mégis összekapcsolódott. Közös épületeik, melyek a korabeli forrásokban „építészpáros”-nak is nevezett tervezőkhöz kötődnek: két budapesti transzformátorház: a Markó utca 9. és a Szentendrei út 135. sz. épületek, valamint a Markó utcai bérház.

A Markó utcai transzformátorállomásra és a szomszédos bérházra 1926-ban kiírt pályázatot Román Ernő nyerte meg, de a zsűri Györgyi Dénesnek a kiírástól eltérő, ezért nem díjazható tervét találta a legalkalmasabbnak. A két építész 1928-ban a munka elvégzése céljából egyesült, a Györgyi-féle tervet alapul véve. Az épületegyüttes 1929–1930 között folyó építése mellett az aquincumi transzformátorház tervezési munkáira is megbízást nyertek az Elektromos Művektől.

A terveken Györgyi és Román neve majd minden esetben együtt szerepel, közös pecséttel hitelesítve munkásságukat. Mégis a munkák befejezése után a Tér és Forma c. lap hasábjain kiadott nyilatkozataik jelzik, hogy együttműködésük feltehetően heves viták közepette ért véget. Az építészek között zajló, főleg attribúciós kérdéskört érintő — sokszor személyeskedő hangvételtől sem mentes — konfliktus építészeti sajtóban lecsapódó írásait a kutatás elsődleges forrásként tekinti, s ezek alapján kísérli meg bemutatni a tervezők közös munkásságát s értékelni az építészek oeuvre-jét. A kutatás eredményeként, az egymást kiigazító közlések szerint, joggal feltételezhetjük, hogy a Markó utcai transzformátorház Györgyi Dénes, az aquincumi épület pedig Román Ernő tervezői tevékenységét gazdagítja.

Restricted access
Authors: Eszter Erika Balogh, György Gábor, Szilárd Bodó, László Rózsa, József Rátky, Attila Zsolnai and István Anton

The aim of this study was to reveal the effect of single-nucleotide polymorphisms (SNPs) on the total number of piglets born (TNB), the litter weight born alive (LWA), the number of piglets born dead (NBD), the average litter weight on the 21st day (M21D) and the interval between litters (IBL). Genotypes were determined on a high-density Illumina Porcine SNP 60K BeadChip. Data screening and data identification were performed by a multi-locus mixed-model. Statistical analyses were carried out to find associations between individual genotypes of 290 Hungarian Large White sows and the investigated reproduction parameters. According to the analysis outcome, three SNPs were identified to be associated with TNB. These loci are located on chromosomes 1, 6 and 13 (−log10P = 6.0, 7.86 and 6.22, the frequencies of their minor alleles, MAF, were 0.298, 0.299 and 0.364, respectively). Two loci showed considerable association (−log10P = 10.35 and 10.46) with LWA on chromosomes 5 and X, the MAF were 0.425 and 0.446, respectively. Seven loci were found to be associated with NBD. These loci are located on chromosomes 5, 6, 13, 14, 15, 16 and 18 (−log10P = 10.95, 5.43, 8.29, 6.72, 6.81, 5.90, and 5.15, respectively). One locus showed association (−log10P = 5.62) with M21D on chromosome 1 (the MAF was 0.461). Another locus was found to be associated with IBL on chromosome 8 (−log10P = 7.56; the MAF was 0.438). The above-mentioned loci provide a straightforward possibility to assist selection by molecular tools and, consequently, to improve the competitiveness of the Hungarian Large White (HLW) breed.

Open access
Authors: Zoltán Szelényi, Orsolya Gabriella Balogh, Fernando Lopez-Gatius, Irina Garcia-Ispierto, Eszter Krikó and György Gábor

Double ovulation occurs more frequently in multiparous cows with high milk production than in primiparous cows and the rate of twin pregnancy/calving is increasing worldwide. Diagnosis of twin pregnancy is possible by ultrasound at the time of early pregnancy examination [28–34 days after artificial insemination (AI)]. Pregnancy proteins are also well-known indicators of gestation. The risk of pregnancy loss during the first trimester of gestation for cows carrying twins is three to nine times higher than for cows carrying singletons. Pregnancy-specific protein B (PSPB) is a good indicator not only of pregnancy but also of pregnancy loss. The aims of this study were (a) to collect calving data in some Hungarian Holstein-Friesian herds (n = 7,300) to compare PSPB serum concentrations (measured 29–35 days post insemination) in twin- and singleton-calving cows (Trial 1), and (b) to check the predictive value of PSPB serum concentration for twin pregnancy and pregnancy loss in high-producing Spanish Holstein-Friesian cows (n = 98; Trial 2). Our results showed almost 7% twin calving rate. Although hormonal treatments are commonly believed to be major causes of twin pregnancies, our data do not support this hypothesis. The only exception is the single PGF injection, which significantly increased twin calving. No effect of milk production on the risk of twin pregnancy was found, and twin pregnancy increased with parity. The AI bull, the bull’s sire, the bull’s grandfather and the cow’s father also affected twin calving (P ≤ 0.02). We found much higher frequency of twin calving in cows diagnosed pregnant with higher than 3 ng/ml serum PSPB concentrations at 29–35 days after insemination. In Trial 2, non-significant but well-marked differences were found in PSPB serum concentration between singleton- and twin-pregnant cow samples (2.1 and 2.9 ng/ml) at different bleeding times. Probably the small size of the study population and the effects of milk production on PSPB values may explain this lack of significance.

Restricted access
Authors: Ferenc Sztanek, Bernadett Balogh, Ágnes Molnár, Eszter Zöld, Nóra Tóth, András Áron Jakab and György Paragh

Absztrakt:

Bevezetés: Világszerte jelentősen növekszik a cukorbetegség előfordulása. A distalis típusú szenzomotoros polyneuropathia (DSPN) a leggyakrabban előforduló és a legkorábban kimutatható microvascularis szövődmény, mely változatos klinikai megjelenése és sokszor atípusos tünetei miatt gyakran csak a cukorbetegség előrehaladott stádiumában kerül felismerésre. Célkitűzés és módszer: Munkánk során 431 beteg adatait dolgoztuk fel, akiket 2011 és 2018 között a Debreceni Egyetem Diabeteses Neuropathia Centrumában vizsgáltunk Neurometer® segítségével, és összefüggéseket kerestünk a különböző szív-ér rendszeri és microvascularis szövődmények (retinopathia, microalbuminuria), a laboratóriumi paraméterek és a DSPN súlyossága között. Eredmények: A betegek átlagéletkora 63,4 év, 62%-uk nő volt, 92%-uk 2-es típusú cukorbetegségben szenvedett. A cukorbetegség fennállásának átlagos ideje 13,7 év volt. Cardiovascularis betegség a betegek 42%-ánál volt ismert. A microvascularis szövődmények közül a retinopathia előfordulása 12% volt, perzisztáló microalbuminuria a betegek 16%-ánál volt igazolva. A vizsgált betegek 19%-ánál a típusos DSPN-panaszok ellenére sem tudtunk idegi károsodást kimutatni; 49%-ban enyhe fokú, 19%-ban közepes fokú és 13%-ban súlyos fokú neuropathia volt kimutatható Neurometer® segítségével. A cukorbetegséggel összefüggő idegi károsodás kifejezettebb volt diabeteses retinopathia (p<0,001) és perzisztáló microalbuminuria esetén (p<0,001), e microvascularis szövődmények előfordulása összefüggést mutatott a DSPN súlyosságával. A cardiovascularis szövődmények megjelenése nem mutatott korrelációt a perifériás idegkárosodás mértékével, és nem találtunk összefüggést a DSPN súlyossági foka és a cardiovascularis betegségek előfordulása között. Következtetés: Eredményeink alapján a diabeteses neuropathia progressziója előre jelezheti az egyéb microvascularis szövődmények megjelenését 2-es típusú cukorbetegségben, adataink azonban nem mutattak összefüggést a cardiovascularis betegségek kialakulásával. A Neurometer® segítségével végzett perifériás idegrendszeri vizsgálat alkalmas a DSPN követésére és a neuropathia súlyosságának megállapítására. A cardiovascularis kockázatot az autonóm idegrendszeri funkciót vizsgáló Ewing-féle reflextesztek segítségével jobban meg tudjuk ítélni cukorbetegeinknél. Orv Hetil. 2020; 161(30): 1243–1251.

Open access

Absztrakt:

Az örökletes anyagcsere-betegségek ritka genetikai kórképek, amelyeket változatos klinikai megjelenés, biokémiai és genetikai komplexitás jellemez. A kórképek száma és megjelenésük széles spektruma miatt a diagnózis felállítása sok esetben jelentős kihívás elé állítja a gyakorló klinikusokat és a laboratóriumi szakembereket egyaránt. Számos esetben a korai diagnózison és a szükséges terápia beállításán múlik a tartós neurológiai tünetek vagy akár a korai halál elkerülése az ezekben a kórképekben szenvedő betegeknél. Ezért elengedhetetlen, hogy a szakemberek felismerjék az örökletes anyagcsere-betegségekre jellemző tüneteket, és optimálisan tudják kihasználni a szükséges laboratóriumi vizsgálati lehetőségeket a kezdeti diagnózis felállítása érdekében. Ebben az összefoglalóban egy áttekintést próbálunk adni a követendő laboratóriumi diagnosztikai lépésekről olyan esetekben, amikor felmerül egy örökletes anyagcsere-betegség gyanúja. A klinikai tünetek felismerése mellett elengedhetetlen a szükséges laboratóriumi diagnosztikai lépések és az ezekhez tartozó laboratóriumi vizsgálatok ismerete is. Az eredményes munkához mindenképpen szükséges a klinikusok és laboratóriumi szakemberek együttműködése. Orv Hetil. 2017; 158(48): 1903–1907.

Open access
Authors: Klára Gadó, Eszter Kocsis, Romána Zelkó, Balázs Hankó, Judit Kovácsné Balogh, Mónika Forczig and Gyula Domján

Absztrakt

A thromboemboliás kórképek által okozott morbiditás és mortalitás a rendelkezésre álló kezelési lehetőségek ellenére még mindig igen nagy. Csökkentésének egyik hatékony eszköze lehet a terápiás adherencia (terápiahűség) fokozása, ami a szükséges gyógykezelés minél pontosabb betartását jelenti. Ennek eléréséhez ismernünk kell azokat a tényezőket, amelyek a rossz terápiás adherenciát okozzák. Ezek közé tartozik a beteg félelme a gyógyszer mellékhatásaitól, tájékozatlansága betegségével és a szükséges medikációval kapcsolatosan, feledékenysége, illetve számos egyéb társadalmi-gazdasági tényező. További ok lehet, ha a beteg úgy érzi, hogy a számára igen lényeges kérdésben a döntést nem vele együtt, hanem mintegy a „feje fölött” hozzák meg. Az alvadásgátló kezelés sokszor élethosszig tart, ezért is nagyon fontos a terápiahűség hosszú távú fenntartása. A kérdés aktualitását az új típusú alvadásgátlók megjelenése adja, amelyek alkalmazása nem igényel rendszeres laboratóriumi ellenőrzést, így kevesebb lehetőségünk van meggyőződnünk a terápiahűségről. Az alvadásgátló kezeléssel összefüggő gyógyszer-adherenciával kapcsolatosan számos vizsgálat történt. A terápiahűség fokozása az egyéni kockázati tényezők felmérését követően, elsősorban a rendszeresen ismétlődő betegtájékoztatáson alapul, csoportmunkát igényel, amelyben az orvosnak, gyógyszerésznek, dietetikusnak és ápolónak mind fontos szerep jut. Nagyon fontos az alapellátás szereplőinek gondos és alapos munkája, amit hasznosan egészíthet ki az alvadásgátló klinikák tevékenysége. Orv. Hetil., 2015, 156(32), 1281–1287.

Open access
Authors: Eszter Balogh, Anna Boglárka Dálnoki, László Rózsa, Viktória Johanna Debnár, Orsolya Varga-Balogh, József Rátky, Attila Zsolnai and István Anton

Abstract

When using artificial insemination in porcine reproduction, one of the most important requirements is the suitable quality of semen regarding its total motility (TM) and progressive motility (PM). Computer-assisted sperm analysis (CASA) is an appropriate method to analyse the quality of semen. Recently a portable instrument has been developed to help specialists in their everyday field work. In our study, semen quality was measured simultaneously by the portable device (Ongo) and a laboratory CASA system (Microptic) to compare TM and PM values obtained by these appliances at a concentration of 50 × 106 spermatozoa/mL. Agreement between measurements was evaluated with a Bland-Altman plot. Strong correlation was found between the investigated instruments for all the three parameters, i.e. sperm concentration, TM and PM. However, a few measurements fell outside the defined range of acceptance.

Open access
Authors: Tamás Fődi, József Kupai, György Túrós, Tamás Németh, Eszter Rojik, Eszter Riethmüller, György Tibor Balogh and Péter Huszthy

This paper reports a new continuous-flow synthesis of chiral and achiral pyridino-18-crown-6 ethers. Macrocyclizations have been performed in a packed-bed flow reactor where deprotonation of a bifunctional primary or a secondary alcohol takes place with potassium hydroxide as a heterogeneous base avoiding the use of stronger and more dangerous one, sodium hydride. Ditosylate derivatives of pyridine as precursors for the macrocyclization used in batch condition were replaced by the appropriate diiodides and optimization of the parameters provided higher yields in shorter reaction times. The setup presented here is suitable for the preparation of different ethers by Williamsontype syntheses in continuous-flow reactions.

Restricted access
Authors: Linda Müller, Eszter Kollár, Lajos Balogh, Zita Pöstényi, Teréz Márián, Ildikó Garai, László Balkay, György Trencsényi and Julianna Thuróczy

The relationship between metabolic disorders and the distribution of fat in different body regions is not clearly understood in humans. The aim of this study was to develop a suitable method for assessing the regional distribution of fat deposits and their metabolic effects in dogs. Twenty-five dogs were subjected to computed tomographic (CT) imaging and blood sampling in order to characterise their metabolic status. The different fat areas were measured on a cross-sectional scan, and the animals’ metabolic status was evaluated by measuring fasting glucose, insulin and leptin levels. The volume of visceral adipose tissue is the main determinant of leptin levels. The correlation of visceral fat volume and leptin concentration was found to be independent of insulin levels or the degree of insulin resistance. There was a positive correlation between the visceral to subcutaneous fat volume ratio and serum insulin concentration, and a similar trend was observed in the relationship of fat ratio and insulin resistance. The distribution of body fat essentially influences the metabolic parameters in dogs, but the effects of adiposity differ between humans and dogs. The findings can facilitate a possible extrapolation of results from animal studies to humans with regard to the metabolic consequences of different obesity types.

Restricted access