Search Results

You are looking at 1 - 1 of 1 items for

  • Author or Editor: Eszter Kodácsy-Simon x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

A sokféleség mint rejtett dimenzió egyházi iskolás diákok narratíváiban

Diversity as a Hidden Dimension in the Narratives of Church School Students

Educatio
Authors:
Eszter Kodácsy-Simon
and
Etelka Seres-Busi

Az egyházi iskolák céljainak és jellemzőinek vizsgálata között egyre fontosabb, hogy szerepet kapjon a diákok aktív konstruáló szerepére való utalás is. Jelen feltáró jellegű kutatásban 37 egyházi fenntartású iskolában frissen érettségizett, illetve az adott tanévben érettségiző diákkal készült interjú. Olyan történetek felelevenítésére kértük őket, melyek megmutatják, hogy a diákok számára melyek az iskolájuk meghatározó sajátosságai, valamint az általuk azonosított rejtett céljai és üzenetei. Az elemzés során kulcstényezőként jelent meg a kódok között a „sokféleség, sokszínűség” szempontja, melyet a diákok személyes erőforrásaikat aktiváló tényezőként említenek például az életkérdésekkel való foglalkozás vagy a saját világkép és hitmegélés alakítása kapcsán is. A tanulmány bemutatja a magfogalom kapcsolódásait és a diákok által megfogalmazott jelentéseit.

Open access