Search Results

You are looking at 1 - 10 of 65 items for

  • Author or Editor: Eszter Nagy x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

Although the style of the miniatures in the Gradual of King Matthias has been classified since the beginning as French or Flemish, the origin of the illuminator and of the manuscript itself (whether it was produced in the Netherlands or in Buda) has remained highly disputed. Research carried out by Sandra Hindman and Akiko Komada resulted in the uncovering of a group of works that are more or less closely related to the Gradual. By closely examining the style of these works, I have attempted to revise this group, and to extend it with one new attribution. While the starting point for Hindman – a leaf from the Lehman Collection – has been excluded, there is convincing evidence to support the idea that the Cité de Dieu from Turin and a part of a Bible historiale from New Haven (Beinecke 129), first linked together by Barbara A. Shailor in 1984, were painted by the same hand, namely the Master of the Turin Augustine. With the help of a Book of Hours from the British Library, which shares certain characteristics both with the works of the Master of the Turin Augustine and with the Gradual, it is possible to argue that the Master of the Gradual was probably the apprentice of the Master of the Turin Augustine. Based on codicological, iconographical and stylistic features of these manuscripts, I now put forward some new arguments in support of Komada’s proposition, which localises the activity of the Master of the Turin Augustine and the origin of the Master of the Gradual around Tournai or Lille. The Gradual, however, was not produced in the Netherlands. The activity of the illuminator of the Gradual is also attested in Vienna: the frontispiece of an incunabulum from Klosterneuburg, depicting the Stephansdom in the background, was attributed to him by Hinrich Sieveking. This attribution has long served as the basis for arguing that the Gradual was created in Buda, but there is no more evidence for this than for Vienna. On the basis of the script, which – by virtue of its resemblance to the script in a group of Lombard choir books – can be attributed to a Northern Italian scribe, the suggestion that the illuminator may have brought the Gradual with him from the Netherlands can be ruled out. While many questions remained unanswered, it can be concluded that the Gradual of King Matthias was painted either in Buda or in Vienna by a Flemish illuminator, who had presumably received his training in Tournai or in Lille.

Restricted access
Educatio
Authors:
Karolina Eszter Kovács
and
Beáta Erika Nagy
Open access

A hajas sejtes leukémia olyan érett B-sejtes non-Hodgkin-lymphoma, amelyet egyedi klinikai, morfológiai és immunfenotípusbeli sajátosságok jellemeznek. A betegséget splenomegalia, progresszív pancytopenia és relatív indolens lefolyás kíséri. A diagnózis megszületése után a klinikai stádiumtól függ, hogy a „watchful waiting” stratégiát választjuk, avagy azonnali kezelés szükséges. Az első vonalban javasolt purin-nukleozid analógokkal (cladribin, pentostatin) akár több évtizedig tartó komplett remisszió is elérhető. A hajas sejtes leukémia néha igen komoly differenciáldiagnosztikai kérdéseket felvető betegség. A pontos diagnózis igen nagy horderejű, hiszen a rokon kórképek prognózisa és kezelése nagymértékben különbözik a hajas sejtes leukémiáétól. Ezért volt kiemelkedő fontosságú az a felismerés, hogy létezik olyan genetikai elváltozás, amely e betegségek elkülönítő diagnózisában döntő értékű. A BRAF gén V600E szomatikus mutációja hajas sejtes leukémiában szenvedő betegek csontvelői mintáiból izolált DNS-ben minden esetben jelen van, míg a rokon kórképekre ezen mutáció hiánya a jellemző. A szerzők a mutáció felismerésének és a mutációvizsgálat alkalmazásának jelentőségét foglalják össze. Orv. Hetil., 2013, 154, 123–127.

Open access

Absztrakt:

Bevezetés: Egészségtudatosságunk fontos szerepet játszik életünkben. A fogalom magában foglalja az egészséggel kapcsolatos attitűdöket és viselkedéseket. Az egészségtudatosságra ható társadalmi háttérváltozók vizsgálata számos korábbi kutatás alapját képezte demográfiai és pszichológiai faktorok mentén. E vizsgálatok azonban általában önálló kérdések alkalmazásával történnek. Célkitűzés: Kutatásunk célja egy új, egészség-magatartást és egészséggel kapcsolatos attitűdöket vizsgáló kérdőív kialakítása és tesztelése. Módszer: Jelen kutatásban az egészség-magatartás és az egészségtudatossággal kapcsolatos attitűdök vizsgálatára szolgáló kérdőív bemutatása, valamint az erre ható tényezők feltérképezése történt meg egy debreceni mintán (Sportiskolák és Hagyományos Köznevelési Intézmények Tanulóinak Egészségmagatartása = SHTE 2017; n = 256). Eredmények: Az új, fókuszcsoportos beszélgetések tartalomelemzése alapján létrehozott, 10 alskálát tartalmazó, 35 állításos kérdőív megbízhatónak bizonyult a Cronbach-α mutató alapján. Következtetések: A korábbi kutatási eredményekkel egybehangzóan megállapíthattuk, hogy a nem, az apa iskolai végzettsége, a lakóhely típusa, valamint az objektív és szubjektív anyagi helyzet hatása szignifikánsan negatív, míg a sportolás, szubjektív egészségi és edzettségi állapot, valamint a szubjektív vallásosság hatása szignifikánsan pozitív eredményt hozott, tovább erősítve a kérdőív megbízhatóságát. Orv Hetil. 2017; 158(44): 1754–1760.

Restricted access

Absztrakt:

A modern fogászati implantológiában már rutinszerűen alkalmazott sebészi sablonok és háromdimenziós (3D) tervezőprogramok segítségével lehetőség nyílik más szakterületek fejlődésére is. Az operációs mikroszkóppal történő sebészeti gyökércsúcs-eltávolítás sokkal pontosabb rezekciót tesz lehetővé, ám a műtéti terület lokalizálására és méretének meghatározására nyomtatott sebészi sablonok alkalmazására még nincs konkrét ajánlás. Célunk egy új, sablonnal navigált mikrosebészeti gyökércsúcs-rezekciós technika bemutatása, melynek során a számítógépes programban megtervezett ostetotomiát és rezekciót egy körtrepánnal végezzük. A számítógépes programban (SMART Guide; dicomLAB, Szeged) cone-beam computed tomography (CBCT-) felvétel használatával 3D sablont készítünk, mellyel meghatározzuk a rezekciós ablak átmérőjét, a trepán behatolási mélységét és szögét. A teljes vastagságú lebeny kialakítását követően, a dentális megtámasztású, nyomtatott sablont a műtéti területre helyezve, a corticalis csont és a gyökércsúcs eltávolítása trepánnal történik. A műtéti beavatkozás a modern mikrosebészet elveit követi, ennek megfelelően az ultrahangos retrográd preparálást retrográd töméssel, ’mineral trioxide aggregate’ (ProRoot MTA; Dentsply Maillefer, Ballaigues, Svájc) alkalmazásával zárjuk. A komplikációk nélkül lezajlott gyógyulási időszakot követő egyéves kontrollfelvételen a periapicalis laesio telődött, a páciens panaszmentes. A könnyen és nagy pontossággal végrehajtható beavatkozás utáni fájdalommentes gyógyulás mellett a technika nagy előnye, hogy maga a műtéti beavatkozás gyorsabb, mint a sablon és trepán nélküli mikrosebészeti rezekció. Orv Hetil. 2020; 161(30): 1260–1265.

Open access

A Humán genom projekt befejezésével közelinek tűnt az idő, amikor táplálkozási szakemberek a genetikai profil ismeretében személyre szabott táplálkozási tanácsokat adhatnak az optimális egészség eléréséhez. Az azóta eltelt mintegy egy évtizedben a fejlődés lassúbb volt, mint azt korábban gondolhattuk. A multifaktoriális betegségekre való hajlam meghatározásában szerepet játszó egyszeresnukleotid-polimorfizmusok genotipizálása egyre olcsóbb és egyre többek számára elérhető. Kevés polimorfizmus esetében van azonban elegendő tudományos bizonyíték ahhoz, hogy személyre szabott táplálkozási tanácsadásban használni lehessen azokat. A genetikaiprofil-alapú, személyre szabott táplálkozás gyakorlati alkalmazásának jövője attól függ, hogy sikerül-e a nutrigenetikai kutatásoknak elegendő tudományos bizonyítékot felmutatni a gén–diéta–betegség kölcsönhatások vonatkozásában. Orv. Hetil., 2014, 155(20), 771–777.

Restricted access

Új készítmények bevezetése: patogén redukált konvaleszcens plazma, patogén redukált aferezises trombocitakoncentrátum

Introduction of new products: pathogen reduced convalescent plasma, pathogen reduced apheresis platelet concentrate

Hematológia–Transzfuziológia
Authors:
Eszter Luca Tóth
,
Zsuzsanna Nemes Nagy
, and
Sándor Nagy

Az Országos Vérellátó Szolgálat szakmai kezdeményezésére, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Operatív Törzs támogatásával, a koronavírus-járvány miatt kialakult pandémiás helyzetre való tekintettel az OVSZ új vérkészítményeket, új vérkészítmény-előállítási technológiai eljárásokat vezetett be, melyek a Covid–19-fertőzött betegek terápiájában segítséget jelentenek, és a vérrel terjedő fertőzések kockázatát is csökkenteni lehet. A tudományos munka célja, konvaleszcens donoroktól aferezis technikával plazma gyűjtése, patogén redukciós eljárás alkalmazása és friss fagyasztott plazma (konvaleszcens FFP) készítése, amely készítményeket a későbbiekben Covid–19 megbetegedésben szenvedő betegek passzív immunizálására használnak fel. A patogén redukciós eljárás alkalmazásának kiterjesztése az aferezis technológiával levételre került trombocitakoncentrátumok előállítására, mellyel ezen készítmények biztonságos alkalmazása is fokozható. A koronavírus megbetegedésen átesett, gyógyult, már egészséges donoroktól származó egyedi plazmakészítmények, valamint plazmás közegbe felvett, fehérvérsejtszegény aferezises trombocitakoncentrátumok riboflavintartalmú oldattal elegyítésre kerültek, majd UVA-fénnyel történő kezelésen estek át. UV-fény hatására a készítményekben esetlegesen fellelhető kórokozók RNS/DNS-lánca megszakításra került, irreverzibilis inaktiválásuk következett be, megakadályozván a kórokozók replikációját, betegségek kialakulását. A patogén redukciós rendszer segít abban, hogy csökkentse a fertőző ágensek terhelését a betegséget okozó baktériumok, paraziták és vírusok széles körében. Képes visszaszorítani a betegek transzfúziós reakcióit is azáltal, hogy a vérkomponensekben található fehérvérsejtek maradékát is inaktiválja. A bevezetett eljárás hatékonyan csökkenti a fertőző ágensek transzfúziójával történő átviteli kockázatát, növekszik a betegbiztonság, ezáltal a készítmények jobb minőségűnek tekinthetőek.

Restricted access