Search Results

You are looking at 1 - 1 of 1 items for

  • Author or Editor: Eszter Nucz x
Clear All Modify Search

Absztrakt

A kognitív nyelvészet egy alapvető elképzelése, hogy az emberi jelentésalkotást két kulcsfontosságú tényező határozza meg: a testesültség és a környezet. Míg a testi tapasztalatok, amelyek az elvont fogalmak értelmezését és kifejezését motiválják, az emberi jelentésalkotás egy közel univerzális szintjét adják, a társadalmi és kulturális környezet specifikus konceptualizációt produkál. Kutatásomban a szégyen érzelemfogalmat vizsgálom, és azt nézem, hogyan értelmezik azt az individualista amerikai és a kollektivista japán társadalmakban. A szégyen érzelmi folyamatot metonimikusan és metaforikusan leíró amerikai angol és japán nyelvi kifejezések elemzése egyrészt alátámasztja a kutatás alapgondolatát, miszerint a két társadalomtípus jellemvonásai, valamint az amerikai és japán kultúra sajátosságai miatt eltérő prototipikus kognitív (vagy népi) modell keretében történhet a szégyen értelmezése. Másrészt illusztrálja a testesültség konceptualizációban betöltött fontos szerepét: az amerikai és a japán szégyenértelmezés hasonlóságai egyértelműen a testi tapasztalatokból fakadnak. A kutatás célja, hogy bemutassa, az emberi jelentésalkotásról csak akkor kaphatunk teljesebb képet, ha annak az univerzális és a kontextusspecifikus aspektusait is figyelembe vesszük.

Restricted access