Search Results

You are looking at 1 - 1 of 1 items for

  • Author or Editor: Eszter Wurmbrandt x
  • All content x
Clear All Modify Search

Absztrakt

Kutatásunkban a túlutánzás mellett — melynek elsősorban a kulturális tanulás szempontjából tulajdonítanak előnyöket — az utánzásban jelentkező flexibilitást vizsgáltuk. A kísérletben 4–5 éves óvodások vettek részt. Klasszikus utánzásos paradigmát alkalmaztunk, amelyben egy felnőtt modell kétszer mutatott be egy célirányos viselkedéssort, amely a cél szempontjából releváns és irreleváns szándékos lépésekből állt. Ám a szokásostól eltérően, a modell egy hosszú viselkedéssort mutatott be, illetve nemcsak a modellhelyzettel megegyező, hanem egy lépés relevanciáját megváltoztató kontextusban is teszteltük a gyerekeket. Egyrészt azt feltételeztük, hogy olyan körülmények között, amikor a hatékony tanulást veszélyeztetheti a mindent másoló magatartás, a célközpontú viselkedésértelmezés — amelynek működését már csecsemőkorban kimutatták — szelektív utánzáshoz vezet. Másrészt azt vártuk, hogy a tanulási helyzethez képest módosuló körülmények között a gyerekek újraértelmezik a lépéseket, és viselkedésüket a helyzethez igazítva módosítják. Eredményeink arra utalnak, hogy bár a gyerekek valóban hajlamosak a merev viselkedést sugalló túlutánzásra, ám viselkedésükben tetten érhető az aktuális körülményekhez való rugalmas alkalmazkodás is. Valószínűsíthető, hogy a pontos másolásra és a rugalmasságra való hajlandóság és képesség együttesen járulhat hozzá ahhoz, hogy az ember egyedálló módon és hatékonysággal legyen képes másoktól tanulni.

Restricted access