Search Results

You are looking at 1 - 10 of 20 items for

  • Author or Editor: F Tamás Molnár x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

Absztrakt

A szerző ismerteti a három éve működő pécsi modell elveit a nemzetközi szakirodalom tükrében, a sebészet és ezen belül a mellkassebészet szerepét az áthatoló testüregi (has, mellkas) sérülések ellátásában. A mellűri drainage kiemelt szerepű úgy a terápiában, mint a sebészi döntéshozatalban, a diagnosztikában. A thoracotomia melletti döntés és elvégzése sebészi kompetencia, akárcsak a damage control. A definitív ellátás és a szövődmények kezelése általános mellkassebészt igényel. Hangsúlyozza a multidiszciplinaritást.

Restricted access
Restricted access

A pneumothoraxról: Szövetségesből ellenség •

Egy leíró áttekintés

Pneumothorax: Turned from friend to foe

A narrative review
Magyar Sebészet
Author:
F. Tamás Molnár

Bevezetés

Magyarországon évente 2000 fölötti számban kezelünk betegeket légmellel (pneumothorax: PTX). Az utolsó hazai irányelv 2008-ban járt le, ideje az újragondolásnak.

Módszer

A Brit Mellkasi Társaság és az Európai Légzési Társaság releváns útmutatásaira alapozva a legújabb nemzetközi és hazai szakirodalmi közlemények és a klinikai tapasztalat alapján tekintjük át a diagnosztika, a therapia kérdéseit, a kilátásokat.

Eredmények

Alapvető különbség van a primaer és a secundaer spontán PTX esetén javallt döntésekben. Az előbbiben a műtét (VATS) preferálandó, amennyiben a drainage kezelés sikertelen, illetve recidivában, az utóbbiban jóval tartózkodóbbak lehetünk. A feszülő légmell az egyedüli valós életveszélyes állapot, mely haladéktalan detenzionálást követel. Egyébként a kezelési modalitások közüli választást a mechanizmus, a légzési tartalékok, a tüdő állapota, a beteg preferenciája és egyéb kockázati elemek határozzák meg. Az áthatoló traumás légmell és a punctiós iatrogen kezelési stratégiája a primaer légmellét követi, míg a fedett (zúzott, robbantott) eredetű a secundaer PTX-ét, mivel az expansiós hajlamot a tüdősérülés (contusio, consolidatio) mértéke szabja meg, hasonlóan a vírus okozta ARDS miatti lélegeztetés barotraumájához kapcsolódó PTX esetén. A katameniális légmell rendszerbetegség, a localis ellátást (sziget excisio, rekeszi felszín fedése) a hormonalis és a hasi/kismedencei status rendezése kíséri. Konklúzió: A tünetes, súlyos légzési zavart okozó légmell kezelési stratégiája nem változott, a többi formában óvatosabb, visszafogottabb a taktika. A nem intubalt mellkassebészet és a Covid–19-hez kapcsolódó ARDS-t kísérő légmell tapasztalatai finomították a legújabb felfogást.

Open access

A magyar nem intubációs mellkassebészet kezdetei, Kolozsvár, 1908

The roots of the Hungarian nonintubated thoracic surgery, Kolozsvár, 1908

Orvosi Hetilap
Authors:
F. Tamás Molnár
and
Gabriella Kecskés
Open access
Orvosi Hetilap
Authors:
Zsolt Sziklavári
,
Péter Zsoldos
, and
F. Tamás Molnár

Absztrakt

A chylothorax napjainkban rendszerint műtéti vagy baleseti szövődmény, ritkábban daganat következménye. Prospektív vagy randomizált vizsgálatok hiányában a bizonyítékalapú kezelés személyes tapasztalaton, ideálisan a retrospektív elemzések ismeretében történik. A szerzők célja a chylothorax modern kezelésének áttekintése. A PubMed adatbázist „chylothorax” kulcsszóra szűrték az elmúlt tíz év közleményei között, kiemelve az összehasonlító értékeléseket. A módszerek és ajánlások kritikai elemzésekor a szerzők együttes 39 éves klinikai tapasztalatukra támaszkodtak. A konzervatív kezelés sikere az etiológiától függően nagy szórást mutat (3–90%). A non- és szemi-invazív intervenciós eljárások sikerrátája 50–100% közötti. Eredménytelen konzervatív kezeléskor a sebészi kezelés, elsősorban a ductus thoracicus lekötése jelenti a standard terápiát. Ezen beavatkozások sikerességi aránya 64–100% közötti, a morbiditási/mortalitási mutató elérheti a 25%-ot. A kezelést konzervatívan kell megkezdeni, majd egy lépcsőzetes agresszivitású terápia ajánlott, amelyben a beteg állapota és a drénvolumen irányítják a döntéshozatalt. Az intervenciós radiológiai eljárások biztonságosak, sikeresek és helyet kaptak a konzervatív és műtéti megoldások mellett. Orv. Hetil., 2016, 157(2), 43–51.

Restricted access

Sebészeti varrógépek: definíciók és fogalomtár

Surgical staplers: definitions and functions

Magyar Sebészet
Authors:
Tamás Molnár F.
,
Péter Zsoldos
, and
Attila Oláh

Összefoglaló. A szerzők a sebészeti varrógépekkel kapcsolatos technikai fogalmak rendszerezett definícióját végzik el. Nem titkolt céljuk a sebészeti eszközök közbeszerzése során észlelhető félreértések elkerülése, a kettős vagy még többes értelmezések tisztázása, a fogalmak egyértelműsítése.

Summary. Definition and systemic review of the different surgical staplers are offered in a comprehensive manner. Improved efficacy in tender decisions, better understanding and usage of clear categories are the main targets of the present overview.

Open access

Lopakodó vékonybél-perforatio: sebészi csapda

Furtive small bowel perforation after blunt abdominal trauma

Magyar Sebészet
Authors:
Adriána Kremser
,
Dávid Németh
,
Attila Oláh
, and
F. Tamás Molnár

Tompa hasi traumát követően, körülbelül öt órával később kialakult vékonybél-perforatio esetét közöljük. A ritka kórkép felismerése nehéz, biztos támpont nincs, a tervezett ellenőrző vizsgálatok segíthetnek. A kórlefolyás rejtett klinikuma elsősorban igazságügyi orvostani szempontból érdemel figyelmet.

Restricted access

Nihil novi sub sole: a Sándor István-féle automatikus fecskendő

Nothing new under the sun: automatic intravenous syringe developed by István Sándor

Orvosi Hetilap
Authors:
Gabriella Kecskés
,
Tibor Belágyi
, and
F. Tamás Molnár
Open access