Search Results

You are looking at 1 - 9 of 9 items for

  • Author or Editor: F. Kalmár x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

Nowadays large transparent surfaces are widely used in office and public buildings. The positive effect of great views and natural light on people’s comfort is well known, but the high glazed ratio of building facades can lead to excessively high cooling energy demands. The heat load can be reduced by using glazing with high reflexion coating outwards and low emission coating inwards, triple panes and inert gas between the panes. Choosing proper thermal mass can further help in reducing the amplitude of the indoor operative temperature. In this paper the effects of solar factor of glazing, heat transfer coefficient of windows, windows area and thermal mass were analysed in an imaginary room with 3.0×4.0×2.8 m dimensions. As the results show the effect of the overall heat transfer coefficient is negligible. The effect of solar factor depends on the orientation. The expected differences between the amplitudes of the operative temperature are between 0.5 to 6 K for the analyzed room, depending on the thermal mass, orientation, solar factor and window area.

Restricted access

Abstract

The research work was done in the Building Physics Laboratory of the Department of Building Services and Building Engineering, University of Debrecen. The test room could be heated by radiator, wall, floor and ceiling heating. The main goal of this research was to see how the internal temperature varies during the heating up period, how much is the increment during the 3 hours measurement and how much the energy consumption is. This paper presents the results of the research work. The obtained results have proven that in our case the ceiling and radiator heating gave the higher increment of operative temperature and the lower energy consumption.

Restricted access

This paper presents the results of analytical analysis of thermal comfort and radiation asymmetry in case of wall heating depending on the room geometry and thermal properties of the external wall. The negative effects of radiation asymmetry on thermal comfort in case of summer conditions can be lowered using advanced personalized ventilation systems. In case of buildings with poor thermal properties of the envelope during the winter period low surface temperatures may occur. The aim of this research was to analyse the thermal asymmetry in the case of a room with one external wall and wall heating installed on the opposite wall. It was assumed that the radiation asymmetry will lead to discomfort and it was hypothesised that the discomfort might be reduced increasing the air velocity. The results have proven that thermal asymmetry in the middle of the room will not lead to thermal discomfort even for walls without any additional thermal insulation. However, the mean radiant temperature varies significantly depending on the position of the occupant in the room. In this case, the personalized control on the air velocity can help to improve the thermal comfort conditions.

Open access

Abstract

Nowadays the facades of newly built buildings have significant glazed surfaces. The solar gains in these buildings can produce discomfort caused by direct solar radiation on the one hand and by the higher indoor air temperature on the other hand. The amplitude of the indoor air temperature variation depends on the glazed area, orientation of the facade and heat storage capacity of the building. This paper presents the results of a simulation, which were made in the Passol Laboratory of University of Debrecen in order to define the internal temperature variation. The simulation proved that the highest amplitudes of the internal temperature are obtained for East orientation of the facade. The upper acceptable limit of the internal air temperature is exceeded for each analyzed orientation: North, South, East, West. Comparing different building structures, according to the obtained results, in case of the heavy structure more cooling hours are obtained, but the energy consumption for cooling is lower.

Restricted access

Abstract

These days, the investigations of the physical properties of the insulating materials are very important. In this paper we report the measured water uptaking capabilities of a thermal insulating paint. They can be found in liquid phase, but we measured dried solid samples. The thin thermal insulators (insulator coatings) are starting to spread on the market of the building materials. The proper understanding of sorption behavior of the materials is important from the applied building technology point of view. Moisture sorption and desorption measurements were carried out on two samples with different geometry by using climatic chamber method. After drying the samples at 90 °C for one hour in the Venticell 111 type drying equipment they were wetted with a Climacell 111 type climate chamber, where the relative humidity (RH) was varied from 25% to 90% at 293 K for 2 hours. The samples were wetted for 2 and 4 hours as well. Sorption and desorption as well as kinetic curves are presented in this paper.

Restricted access

Energy saving in buildings is one of the most important research directions in the building sector. Energy saving solutions should not lead to decreased indoor environment quality. Because of the increased number of summer heat waves, cooling systems are widely used to assure thermal comfort in buildings. In this paper, ceiling cooling and wall cooling systems were tested and compared from the thermal comfort point of view using 24 subjects (12 women and 12 men). The cooling ceiling and wall surface and the supply/return temperatures were similar. Analysing the obtained subjective answers, no significant differences were obtained on average or by gender. However, significant differences were obtained between the subjective answers and the calculated PMV values. Furthermore, the occupant’s reaction was different after switching off the ventilation and cooling systems.

Open access

A colorectalis tumorok tüdő metastasisainak sebészi kezelése

Surgical treatment of pulmonary metastases of colorectal cancers

Magyar Sebészet
Authors:
István Zapf
,
F Tamás Molnár
,
István Benkő
,
Károly Kalmár Nagy
,
Zalán Szántó
,
László Pótó
, and
Örs Péter Horváth

Absztrakt

A szerzők az utóbbi 5 évben operált colorectalis eredetű tüdő metastasisok sebészi kezelésének retrospektiv értékeléséről számolnak be. Megvizsgálják a colorectalis tumorok pulmonalis áttétképzésének sajátságait és a túlélést befolyásoló prognosztikus faktorokat, valamint összevetik saját tapasztalataikat a nemzetközi szakirodalommal.

2001 és 2005 között 33 betegen 37 műtétet végeztek. A betegek között 14 nő és 19 férfi volt, átlagéletkoruk 61.3 év (49–76 év). A műtéti típust, a betegségmentes időszakot (Disease Free Interval, DFI), az oldaliságot, az áttétszámot, a lokalizációt, a nyirokcsomó érintettséget, valamint a máj metastasisok jelenlétét vizsgálták lehetséges prognosztikus faktorként. A 37 műtét közül 20 szoliter, 17 multiplex elváltozás miatt történt. 25 esetben atypusos resectiot, 12 lobectomiát (melyből 1 sleeve resectio) és 1 esetben pulmonectomiát végeztek. 18 betegnél jobb, 9 betegnél bal oldali, és 6 betegnél kétoldali folyamatot operáltak. Hat páciensnél synchron ill. metachron hepaticus metastasis miatt máj resectio is történt.

A túlélést Kaplan–Meier módszerrel, a tüdő resectio időpontjától kezdődően számították. Az átlagos betegségmentes időszak 27.6 hónap volt. A teljes beteganyagra vonatkoztatott átlagos túlélés 28 hónap volt. Ha csak tüdő metastasis jelentkezett, a 3 éves túlélés 52% volt.

A colorectalis tumor utáni tüdőáttétek resectioja kedvezően befolyásolja a túlélést. A várakozással szemben, az operált szoliter ill. multiplex metastasisok (max. 7 metastasis) túlélési eredményei között nem találtak szignifikáns eltérést. A vizsgált beteganyagban a regionális nyirokcsomó áttétes betegek túlélése átlagosan 12 hónappal rövidebb, mint a nyirokcsomó negatív eseteké. A relatíve alacsony esetszám miatt a statisztikai következtetés korlátozott. A szakirodalom megfigyeléseivel ellentétben nem észlelték, hogy a 24 hónapnál hosszabb DFI után szignifikánsan hosszabb lenne a túlélés. A synchron ill. metachron májáttéttel rendelkező 6 beteg átlagos túlélése 10 hónappal rövidebb a többi betegénél, de az alacsony esetszám miatt ez nem bizonyító erejű. A vizsgált többi faktornak (lokalizáció, áttétszám, oldaliság) analízisük szerint nincs prediktiv értéke.

Restricted access
Magyar Sebészet
Authors:
F. Tamás Molnár
,
Örs Péter Horváth
,
László Farkas
,
Imre Gerlinger
,
László Pajor
,
Dezső Kelemen
,
Károly Kalmár Nagy
,
György Tizedes
,
Gábor Pavlovics
,
József Bódis
,
Péter Gőcze
, and
György Szekeres

Absztrakt

A modern onkológiai sebészetben elengedhetetlen a lokoregionális nyirokcsomók műtéti eltávolítása szövettani vizsgálatra stádiummeghatározás végett, mely a pTNM besorolás egyik feltétele is. Az egyes nyirokcsomók eltávolításának terápiás és/vagy prognosztikus értéke ellentmondásokkal teli, a protokollok pedig szervenként, szubspecialitásonként különböznek. Nemzetközi jelenség, hogy a műtéti területről a mikroszkópig vezető út számos csapdával terhes, az információvesztés veszélye nagy, melynek kiküszöbölése közös érdek. A felhasi, retroperitonealis (urológiai, nőgyógyászati), emlő- és nyaki dissectio során eltávolítandó nyirokcsomók azonosítására dolgoztunk ki egy közös elvű integrált rendszert, az adott régiók anatómiai jellegzetességeinek figyelembevételével.

Restricted access