Search Results

You are looking at 1 - 2 of 2 items for

  • Author or Editor: F. Lassú Zsuzsa x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

Kutatásunk célja a baráti kapcsolatokban lehetséges versengésben megfigyelhető nemi különbségek fiatal magyar felnőttek körében végzett vizsgálata volt. Ennek érdekében 345 főiskolai és egyetemi hallgatót - 161 férfit és 184 nőt - kérdeztünk meg az azonos nemű barátok közötti versengésről alkotott véleményükről és saját viselkedési intenciójukról különböző versengési helyzetekben. A kutatási cél eléréséhez saját fejlesztésű kérdőívet állítottunk össze. A kérdőív hat helyzetleírást tartalmazott, melyben a barátok különböző célokért versenghettek egymással. Ezek a célok a következők voltak: szexuális partner, anyagi javak, intellektuális felsőbbség, sportteljesítmény, társas elfogadottság és karrierlehetőség. A vizsgálati személyeknek minden helyzetben el kellett dönteniük, hogy az előre megadott válaszlehetőségeket mennyire tartják az adott helyzetben elfogadhatónak; mit gondolnak, az emberek többsége melyiket választaná legvalószínűbben és legkevésbé valószínűen; és ők maguk melyiket választanák.  Tapasztalataink egyértelműen alátámasztják azokat az elméleteket, melyek azonos neműek baráti kapcsolatában fontos tényezőnek, és bizonyos körülmények között elkerülhetetlennek tartják a versengést. A különböző helyzetekben megjelenő versengés minőségét azonban számos tényező határozza meg. Fontos befolyásoló tényezőnek találtuk a válaszadó nemét, amely a helyzeti és egyéb személyiségbeli tényezőkkel, például a személy versengési hajlamával interakcióban, a legtöbb szituációban elkülönítette a válaszokat. Eredményeink sajátos színben tüntetik fel férfiak és nők versengésének különbségét. Nem találtunk egyértelmű bizonyítékot arra a széles körben osztott elképzelésre, hogy a nők saját nemük tagjait versengőbbnek látják, mint a férfiakat, és saját viselkedésükben nem vállalják nyíltan a versengést. Eredményeink a nem és egyéb változók interakciós befolyását tükrözik, amely interakcióban a válaszadó neme dinamikusan változó irányú és erősségű hatással bír.

Restricted access

A témában megjelenő friss kutatási eredmények összefoglalásával arra kerestük a választ, hogy a pozitív élmények feldolgozása (savoring) milyen jelentőséggel bír a daganatos megbetegedések komplex terápiájában. Az eredmények azt mutatják, hogy a savoring nem csak a boldog élet egyik nélkülözhetetlen összetevője. Azokban a stresszel teli időszakokban is fontos erőforrásként szolgálhat - mind a páciens, mind pedig az őt ápoló hozzátartozók életében is -, mint amilyet az életet veszélyeztető, daganatos betegségek is jelentenek. A pozitív tapasztalások „ízlelgetése" képes csökkenteni a megbetegedéssel kapcsolatos szorongásos és depresszív tüneteket, az érzelmi distresszt, valamint növelni a pozitív érzelmi állapotot, és az élettel és párkapcsolattal való elégedettséget is. Az említésre kerülő eredmények, valamint savoring intervenciós lehetőségek akár a hazai onkopszichológiai ellátás területén is új színfoltot jelenthetnek.

By reviewing the results of recent researches we aimed to highlight the importance of savoring in the complex therapy of cancer. These results show that savoring is not only an essential component of a happy life, but it can also be an important resource in stressful periods and serious illness as the life-threatening cancer, both for the patient and for his relatives and caregivers. Savoring can reduce, among others, illness-related anxiety, depression, emotional distress and increase positive emotional and life satisfaction as well as relationship satisfaction. The mentioned results, as well as the potential of savoring interventions, may represent a new approach in the field of Hungarian oncopsychological care as well.

Open access