Search Results

You are looking at 1 - 1 of 1 items for

  • Author or Editor: Falus Ferenc x
Clear All Modify Search
Magyar Pszichológiai Szemle
Authors: Ajkay Klára, Bagdy Emőke, Dobos Emőke, Erdélyi Ildikó, Falus Ferenc, Kapusi Gyula and Pajor András

Írásunk a Pszichodráma Műhelycsoport (röviden MCS) együtt gondolkodó emlékezésének terméke. Arra törekedtünk, hogy mindmáig aktív csoportéletünk keletkezését is abba a történeti folyamatba ágyazzuk, amelyben a “Lipótmezőn” megtörtént a klinikai pszichológia honfoglalása”. Mérei Ferenc, “a Tanár úr” teremtő és alapító személyisége a hazai klinikai lélektan gyakorlatának. Emlékezésünkben Mérei Ferenc személyiségét, tanári mivoltát, pszichológusi hivatásszemélyiséget formáló munkáját szeretnénk láttatni, érzékeltetni. Rorschachozásra tanítása is szerves részét képezte annak a szakmára nevelő munkának, amelyben egységes volt az elméleti tudás követelménye, a gyakorlat (a “csinálás”, ahogyan Ő nevezte) és a pszichológusi magatartás csiszolgatása. Ez az írás Mérei alkotó tehetsége iránti tiszteletünk kifejezése és szakmateremtő tevékenységének mementója. Az írásban az emlékező gondolkodás egyes tématerületei szerinti kérdéseinket követjük, ekképpen nyolc kérdésre válaszolunk.

This paper is the result of the collaborative and commemorative work of the “Psychodrama Workshop Group” (hereafter WG). Our aim was to embed the origins of our group, which is still active today, in historical processes such as the “conquest” of clinical psychology that occurred in the “Lipótmező”.

Ferenc Mérei, widely known as “the teacher”, was the creator and founder of the Hungarian clinical psychology practice. With this commemorative project, we aim to present Mérei’s personality, his teaching philosophy and his work in framing the psychological profile of the profession.

His teaching of' “Rørschaching” was an integral part of his professional educational work, which combined the necessity of theoretical knowledge with psychology practice (“doing”, as he called it) and the development of psychologists’ professional habitus. This paper thus expresses our respect for Mérei’s creative talent and serves as a memento to his activities in shaping the profession. To this end, we pursue eight specific questions that are informed by our commemorative approach.

Open access