Search Results

You are looking at 1 - 1 of 1 items for

  • Author or Editor: Ferenc Erdősi x
Clear All Modify Search

Az Európai Unió a környezet óvása érdekében teendő lépések felé hangolja át közlekedéspolitikáját, részben oly módon, hogy a „környezetbarát” vasúti és vízi közlekedést preferálja a gépkocsi-közlekedéssel szemben (a gépkocsi-közlekedés drágításával, exter­náliáinak internalizálásával), részben pedig igyekszik visszafogni a mobilitást, azaz a közlekedési teljesítményeket a GDP-nél lassúbb növekedésre próbálja kényszeríteni. A globalizáció, a szállítások elaprózásával és a teljes behálózottsággal járó új logisztikai rendszerek, valamint a megtöbbszöröződő szabadidős utazások miatt - a gépjármű­ipari vertikum és a gépkocsihasználók heves ellenállásával is számolva - a szerző kevés lehetőséget lát az EU utópisztikus terveinek a megvalósítására.

Restricted access