Search Results

You are looking at 1 - 9 of 9 items for

  • Author or Editor: Ferenc Fodor x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

Summary  

We prove that the mininum surface area of a Voronoi cell in a unit ball packing in \documentclass{aastex} \usepackage{amsbsy} \usepackage{amsfonts} \usepackage{amssymb} \usepackage{bm} \usepackage{mathrsfs} \usepackage{pifont} \usepackage{stmaryrd} \usepackage{textcomp} \usepackage{upgreek} \usepackage{portland,xspace} \usepackage{amsmath,amsxtra} \pagestyle{empty} \DeclareMathSizes{10}{9}{7}{6} \begin{document} \({\mathbb E}^3\) \end{document} is at least \documentclass{aastex} \usepackage{amsbsy} \usepackage{amsfonts} \usepackage{amssymb} \usepackage{bm} \usepackage{mathrsfs} \usepackage{pifont} \usepackage{stmaryrd} \usepackage{textcomp} \usepackage{upgreek} \usepackage{portland,xspace} \usepackage{amsmath,amsxtra} \pagestyle{empty} \DeclareMathSizes{10}{9}{7}{6} \begin{document} \(16.1977\) \end{document}. This result provides further support for the Strong Dodecahedral Conjecture according to which the minimum surface area of a Voronoi cell in a \documentclass{aastex} \usepackage{amsbsy} \usepackage{amsfonts} \usepackage{amssymb} \usepackage{bm} \usepackage{mathrsfs} \usepackage{pifont} \usepackage{stmaryrd} \usepackage{textcomp} \usepackage{upgreek} \usepackage{portland,xspace} \usepackage{amsmath,amsxtra} \pagestyle{empty} \DeclareMathSizes{10}{9}{7}{6} \begin{document} \(3\) \end{document}-dimensional unit ball packing is at least as large as the surface area of a regular dodecahedron of inradius \documentclass{aastex} \usepackage{amsbsy} \usepackage{amsfonts} \usepackage{amssymb} \usepackage{bm} \usepackage{mathrsfs} \usepackage{pifont} \usepackage{stmaryrd} \usepackage{textcomp} \usepackage{upgreek} \usepackage{portland,xspace} \usepackage{amsmath,amsxtra} \pagestyle{empty} \DeclareMathSizes{10}{9}{7}{6} \begin{document} \(1\) \end{document}, which is about \documentclass{aastex} \usepackage{amsbsy} \usepackage{amsfonts} \usepackage{amssymb} \usepackage{bm} \usepackage{mathrsfs} \usepackage{pifont} \usepackage{stmaryrd} \usepackage{textcomp} \usepackage{upgreek} \usepackage{portland,xspace} \usepackage{amsmath,amsxtra} \pagestyle{empty} \DeclareMathSizes{10}{9}{7}{6} \begin{document} \(16.6508\ldots\,\) \end{document}.

Restricted access
Periodica Mathematica Hungarica
Authors: T. Bisztriczky, Ferenc Fodor, and W. Kuperberg

Summary  

Foreword to this special volume of Discrete Geometry consists primarily of articles presented at one of three consecutive meetings held in Calgary and Banff during a period in May of 2005.

Restricted access

Summary  

This paper is a report on the Calgary Workshop in Discrete Geometry which was held on May 13-14, 2005 at the Department of Mathematics and Statistics of the University of Calgary, Canada. The Workshop was organized to honor the fiftieth birthday of K. Bezdek. Beside a brief description, the report contains the schedule and abstracts of the talks presented at the meeting.

Restricted access
Acta Ethnographica Hungarica
Authors: László Mód, Ferenc Fodor, and Zsigmond Csoma
Restricted access
Magyar Pszichológiai Szemle
Authors: Ferenc Köteles, Dániel Fodor, Cziboly Ádám Cziboly, and György Bárdos

A szerzők sorra veszik a placebo terápiás felhasználása mellett, illetve ellen szóló különböző nézetrendszereket, érveket és implicit hiedelmeket. Áttekintik és értékelik az eddig született kutatási eredm__

Restricted access

Abstract

A considerable proportion of the total effect of a drug can be due to non-specific effects. Important sources of such effects are the expectations evoked by the look-and-feel of the curatives. In this study the origin of these expectations was examined. 109 female university students completed two paper-and-pencil tests about expected connections among look-and-feel of curatives and their effects, and about personal drug experiences. Significant preferences in perceptual characteristics were found in 10 drug effects out of 19. In 5 cases out of the 10 preferred tablets, the preferences were partly explainable by previous experiences of participants. Although direct learning as a source of tablet colour preferences is an obvious assumption, there has not been any research in this area. Possible consequences of changing drug expectations by direct learning are discussed and several health psychological conclusions are drawn.

Restricted access
Cereal Research Communications
Authors: Judit Szabó-Fodor, László Kametler, Roland Pósa, Rene Mamet, Veronika Rajli, Johann Bauer, Péter Horn, Ferenc Kovács, and Melinda Kovács

The absorption, distribution and elimination of fumonisin B 1 (FB 1 ) and its metabolites was investigated in pigs. For the determination of the absorption and biotransformation of FB 1 , T-cannula were implanted into the distal part of experimental pigs’ ileum and the total urine and faeces moiety was collected during the toxin feeding (45 mg FB 1 /kg diet, duration: 10 days) and in the subsequent elimination period (10 days). At the end of trial several organs, muscle and fat samples were also collected. The accumulative absorption of fumonisin B 1 was 4%. In the chymus, the FB 1 conversion to aminopentol (totally hydrolysed FB 1 ; AP 1 ) and partially hydrolysed FB 1 (PHFB 1 ) was 1% and 3.9%, respectively. Derivatives of FB 1 were mostly accumulated in the liver and kidney, while in negligible concentration could be detected in the muscle and fat samples. In the organs the efficacy of the FB 1 to AP 1 and PHFB 1 conversion was 30% and 20%, respectively. In the faecal content the main hydrolised product was PHFB 1 (47%), with 12% of AP 1 . 1.5% of the FB 1 quantity taken up was excreted with the urine, about 35% in hydrolyzed form. Detectable amounts of FB 1 and its metabolites were measured in most of the organs, in faeces and urine even 10 days after the feeding of the noncontaminated diet. As a general conclusion, the intestinal microbiota of pigs is able to transform the intact FB 1 to a similarly toxic substance (partially hydrolyzed FB 1 ) or to a more toxic metabolite (aminopentol).

Restricted access
Acta Ethnographica Hungarica
Authors: Terézia Kerny, Krisztina Frauhammer, Anikó Báti, Magdolna N. Szabó, Netta Nagy, Éva Rimai, Gyula Viga, Ferenc Fodor, András Simon, Zsófia Palla, Bertalan Pusztai, and Zsóka Tomán

Gábor BARNA(Hrsg.): „Mária megsegített". Fogadalmi tárgyak Máriaradnán I-II.-„Maria hat geholfen." Votivgegenstände in Maria-Radna I-II. (Devotio Hungarorum 9/I-II.) Szeged 2002. I. Band: 292 Seiten, II. Band: 295 Seiten, 123 Farb-, 549, Schwarz-Weiß-Fotos; Szegedi Vallási Néprajzi Könyvtár-Bibliotheca Religionis Popularis Szegedien-sis. Bd. 1-4. 1.; Gábor BARNA(Hrsg.): Szentemberek-a vallásos élet szervezô egyéniségei [Heilige Menschen-Organisatorische Persönlichkeiten des religiösen Lebens]. Budapest-Szeged 1998, 395 Seiten; 2.; Gábor BARNA(Hrsg.): Religious Movements and Communities in the 19th and 20th Centuries. Szeged 1999, 174, Seiten; 3. Bertalan; PUSZTAI (Hrsg.): Szent és profán között. A szeged-alsóvárosi búcsú-Between the Sacred and the Profane. The Pilgrimage Feast of Szeged-Alsóváros. Szeged 1999, 189 Seiten, 35 Abb.; 4.; László JÓZSA: Megszentelt kövek. Kápolnák, szobrok, keresztek és temetôk Kunszentmártonban-Geweihte Steine. Kapellen, Statuen, Kreuze und Friedhöfe in Kunszentmárton. Szeged 1999, 430 Seiten, 199 Abb.; Gábor BARNA(ed.): A szenttisztelet történeti rétegei és formái Magyarországon és Közép-Európában. A magyar szentek tisztelete [Historical Strata and forms of Veneration of the Saints in Hungary and Central Europe. Veneration of the Hungarian Saints]. (Bibliotheca Religionis Popularis Szegediensis 8.) Szeged 2001, 294 pp.; Gábor BARNA et alii: Egy szent raktár-A Sacred Depot (Devotio Hungarorum 10.) Szeged 2003, 94 pages, appendix: 189 black and white and colour photographs; Die religionsethnologische Quellenpublikationsreihe Devotio Hungarorum 1. János SÁVAI-Tamás GRYNAEUS: Tüdô Vince betegei-Die Kranken von Vince Tüdô. Szeged 1944, 144 Seiten, 6 Abb. 2. Zoltán SZILÁRDFY: A magánáhítat szentképei a szerzô gyûjteményébôl I. 17-18. század- Kleine Andachtsbilder des Barock aus der Sammlung des Verfassers I. 17.-18. Jahrhundert. Szeged 1995, 93 Seiten, 816 Abb. 4. Zoltán SZILÁRDFY: A magánáhítat szentképei a szerzô gyûjteményébôl II. 19-20. század-Kleine Andachtsbilder des Barock aus der Sammlung des Verfassers II. 19.-20. Jahrhundert. Szeged 1997, 93 Seiten, 816 Abb. 3. Gábor BARNA: A tállyai Fáklyás Társulat jegyzôkönyvei-Documents of the Candle-bearers' Confraternity in Tállya. Szeged 1996, 234 Seiten, 10 Abb. 5. Gábor BARNA: Az Élô Rózsafüzér kunszentmártoni társulatának jegyzôkönyvei, 1851-1940-Minutes of the Living Rosary Confraternity in Kunszentmárton, 1851-1940. Szeged 1998, 334 Seiten, 16 Abb. 6. Krisztina FRAUHAMMER: Levelek Máriához. A máriakálnoki kegyhely vendég-könyve-Briefe an Maria. Das Gästebuch des Gnadenorts Máriakálnok/Gahling. Szeged 1999.; Antal JUHÁSZ (Hrsg.): Településformák, népi építészet, földmûvelés. (Néprajziszöveggyûjtemény) [Siedlungsformen, Volksarchitektur, Ackerbau. Ethnographische Textsammlung]. Auswahl, Druckvorbereitung und Zusammenstellung der Bibliographie: Antal Juhász und András Simon. Szeged: JATEPress 2000, 214 Seiten; Bertalan PUSZTAI (ed.): Megalkotott hagyományok és falusi turizmus. A pusztamérgesi eset-Invented Traditions and Village Tourism. The Pusz tamérges Case. Szeged 2003, 232 pp.; Tibor BELLON: A Tisza néprajza. Ártéri gazdálkodás a tiszai Alföldön [Ethnography of the River Tisza. Farming on the River Flats along the Tisza on the Great Plain]. Budapest: Timp Kiadó 2003, 231 pp.; László MÓD-András SIMON: A hajtástól az újborig. A szôlô és bor ünnepei a Lendva-vidéken [Vom Rebling bis zum Heurigen. Trauben- und Weinfeste im Lendava-Kreis]. Lendva 2002, 159 Seiten, 19 Fotos; Gyermekkorom faluja. Forgácsok Göncz János hetési képeibôl, emlékeibôl [Dorf meiner Kindheit. Bilder- und Erinnerungssplitter von János Göncz aus Hetés]. Konzeption, Einleitung und Textbetreuung von Tibor BELLON. Lendva 2001, 92 Seiten; Katalin SERES: Pusztai vadóc [Steppenwildfang]. Mesterszállás o. J., 587 Seiten, 29 Farb- und 12 Schwarz-Weiß-Bilder; Luther H. MARTIN, Iva DOLEZALOVA, Dalibor PAPOUSEK(eds): The Academic Study of Religion During the Cold War: East and West. Berlin: Peter Lang Publishing 2001, xvii + 336 pp.; Ian MACDOUGALL: Bondagers. Eight Scots Women Farm Workers. (Flashbacks 10.) East Linton: Tuckwell Press 2000, 240 pp. 1 map, photo illustrations

Restricted access