Search Results

You are looking at 1 - 2 of 2 items for

  • Author or Editor: Ferenc Kozma x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

A tanulmány a latens fejlettség dimenzióit és típusait elemzi. Ezen érték történelmi kontextusba helyezésével világítja meg Magyarország latens fejlettségi állapotát, majd ennek alapján fogalmaz meg következtetéseket a döntéshozók számára. A szerző rámutat: a latens fejlettség a magyar gazdaság egyetlen komoly muníciója a félperiférikus „gettóból” való kitörésre a magasan fejlett szféra felé.

Restricted access

A tanulmány állást foglal az életminoség vitatott fogalmát illetoen. Megállapítja, hogy az életminoség termeloero, amelynek elhanyagolása az európai integrációban vállalható nemzeti szerep degradációjához vezet. A szerzok vázolják, hogy milyen roncsolódások mentek végbe az emberi termeloeroben az utóbbi évtizedben, és jelzik, hogy e tendencia folytatódása, a történelmileg elért hazai intellektuális állomány zsugorodása oda vezethet, hogy jövobeli szerepünk az európai integrációban nagyjából a délolasz vagy a görög szerephez válhat csak hasonlóvá. A tanulmány néhány gazdaságpolitikai javaslattal zárja mondanivalóját.

Restricted access